AMP cho Gmail

AMP cho Email cho phép người gửi đưa các thành phần AMP vào email hấp dẫn và phong phú, giúp các chức năng hiện đại của ứng dụng có sẵn trong email. Định dạng email động này cung cấp một tập hợp con các thành phần AMPHTML để sử dụng trong email, cho phép người nhận email AMP tương tác động với nội dung ngay trong thư.

Để sử dụng AMP cho Email trong Gmail, bạn phải làm như sau:

  1. Tạo email để thêm các thành phần AMP. Xem tài liệu dành cho nhà phát triển AMP. Khi tạo email, bạn phải đảm bảo xử lý các yêu cầu xác thực một cách thích hợp.
  2. Kiểm tra email của bạn để đảm bảo email có giao diện và hành vi bắt buộc.
  3. Khi đã sẵn sàng bắt đầu gửi thư động tới người nhận, bạn phải đăng ký với Google.