Tổng quan

API Chèn quảng cáo động (DAI) cho phép bạn yêu cầu và theo dõi các luồng video theo yêu cầu (VOD) và tuyến tính (TRỰC TIẾP) DAI. SDK này hỗ trợ các tính năng tương tự như SDK IMA DAI, nhưng có thể linh hoạt được gọi trên bất kỳ nền tảng nào.

API Chèn quảng cáo động cho luồng VOD

API Chèn quảng cáo động cho luồng TRỰC TIẾP