انواع MIME را برای اسناد Google Workspace صادر کنید

اسناد Google Workspace به انواع MIME صادراتی زیر نگاشت می شوند:

نوع سند قالب نوع MIME فرمت فایل
اسناد مایکروسافت ورد application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .docx
OpenDocument application/vnd.oasis.opedocument.text .odt
متن غنی برنامه/rtf rtf
PDF اپلیکیشن/pdf .pdf
متن ساده متن/ساده txt
صفحه وب (HTML) برنامه/زیپ zip
EPUB برنامه/epub+zip epub
مارک داون متن / علامت گذاری .md
صفحات گسترده مایکروسافت اکسل application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
OpenDocument application/x-vnd.oasis.opedocument.spreadsheet ods
PDF اپلیکیشن/pdf .pdf
صفحه وب (HTML) برنامه/زیپ zip
مقادیر جدا شده با کاما (فقط صفحه اول) text/csv csv
مقادیر جدا شده از برگه (فقط صفحه اول) text/tab-separated-values tsv
ارائه ها مایکروسافت پاورپوینت application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
ODP application/vnd.oasis.opedocument.presentation odp
PDF اپلیکیشن/pdf .pdf
متن ساده متن/ساده txt
JPEG (فقط اسلاید اول) تصویر/jpeg .jpg
PNG (فقط اسلاید اول) تصویر/png .png
گرافیک برداری مقیاس پذیر (فقط اسلاید اول) image/svg+xml .svg
نقاشی ها PDF اپلیکیشن/pdf .pdf
JPEG تصویر/jpeg .jpg
PNG تصویر/png .png
گرافیک برداری مقیاس پذیر image/svg+xml .svg
اسکریپت برنامه ها JSON application/vnd.google-apps.script+json .json

همچنین می‌توانید اسناد Google Workspace را با استفاده از Google Apps Script صادر کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره قالب‌های پشتیبانی‌شده هنگام صادرات محتوا در Apps Script، به اسناد مرجع برای Google Docs ، Google Sheets و Google Slides مراجعه کنید.