Birleşmiş Milletler 2015'te 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi oluşturdu ve bu hedeflere 2030'a kadar ulaşmayı hedeflemişti. Birleşmiş Milletler üyesi 193 devletin tümü, yoksulluğu sona erdirmek, refahı sağlamak ve gezegeni korumak için bu 17 hedef konusunda anlaşmıştır.

2024 Çözüm Yarışması için misyonunuz, Google teknolojilerini kullanarak 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nden en az birini çözmeye katkıda bulunacak bir proje oluşturmak.

UN 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri:
Yoksulluğun Ortada Olmaması ve Yenilik Güçlü ve Ekonomik Gelişim {Kararsızlıklardan Yararlanma {Kararsızlık ve Suyu Koruma {Kararsızlıkların Kaldırılması

Açlığı sonlandırın, yiyecek güvenliğine katkıda bulunun, beslenmeyi iyileştirin ve sürdürülebilir tarımı teşvik edin.

ÖRNEK PROJELER:
Sağlıklı yaşam sağlayın ve her yaştan insanın sağlığını tanıtın.

ÖRNEK PROJELER:
Kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim sağlayın ve herkes için yaşam boyu eğitim fırsatlarının tanıtımını yapın.

ÖRNEK PROJELER:
Cinsiyet eşitliğine ulaşın, tüm kadın ve kız çocuklarını destekleyin.

ÖRNEK PROJELER:
Su ve sağlık önlemlerinin herkes için kullanılabilir ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlayın.

ÖRNEK PROJELER:
Herkes için ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlayın.

ÖRNEK PROJELER:

    Listede yok
    Bu kategoriye gönderip bir etki yaratmayı düşünebilirsiniz.

Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için adil çalışmayı teşvik edin.

ÖRNEK PROJELER:
Esnek bir altyapı oluşturun, kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyelleşmenin tanıtımını yapın ve inovasyonu teşvik edin.

ÖRNEK PROJELER:
Ülke içinde ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltın.

ÖRNEK PROJELER:
Şehirleri ve insan yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirin.

ÖRNEK PROJELER:
Sürdürülebilir tüketim ve üretim modelleri sağlayın.

ÖRNEK PROJELER:
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmek için acilen harekete geçin.

ÖRNEK PROJELER:

Listede yok
Bu kategoriye gönderip bir etki yaratmayı düşünebilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruyun ve sürdürülebilir bir şekilde kullanın.

ÖRNEK PROJELER:

Listede yok
Bu kategoriye gönderip bir etki yaratmayı düşünebilirsiniz.

Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını koruyun, restorasyon ve teşvik edin, ormanları yönetin, çöl ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele edin, toprak bozunmasını durdurun ve tersine çevirin.

ÖRNEK PROJELER:

Listede yok
Bu kategoriye gönderip bir etki yaratmayı düşünebilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınma için huzurlu ve kapsayıcı toplumları teşvik edin, herkes için adalete erişim sağlayın ve etkili, sorumluluk bilinciyle ve kapsayıcı kurumlar oluşturun.

ÖRNEK PROJELER:

Listede yok
Bu kategoriye gönderip bir etki yaratmayı düşünebilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınma için uygulama yöntemlerini güçlendirin ve küresel iş ortaklığını yeniden canlandırın.

ÖRNEK PROJELER:

Listede yok
Bu kategoriye gönderip bir etki yaratmayı düşünebilirsiniz.