Birleşmiş Milletler, 2015'te 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi oluşturdu ve bu hedeflere 2030'a kadar ulaşmayı hedeflemişti. Birleşmiş Milletler'e üye 193 devletin tümü yoksulluğu sonlandırmak, refahı sağlamak ve gezegeni korumak için bu hedefte anlaştı.

2024 Çözüm Yarışması için göreviniz, Google teknolojilerini kullanarak 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nden birinin veya daha fazlasının çözülmesine katkıda bulunan bir proje oluşturmak.

UN 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri:
Sürdürülebilirlik ve Temizlik Tükümsüzlük ve Temiz Su {60{T6} {südan B üzere {20 Başlangıç

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve daha iyi beslenme sağlamak, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek.

ÖRNEK PROJE:
Sağlıklı bir yaşam sürdürün ve her yaştan herkesin refahını artırın.

ÖRNEK PROJE:
Kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitim ortamı sağlayın ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik edin.

ÖRNEK PROJE:
Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlara ve kız çocuklarına güç vermek.

ÖRNEK PROJE:
Herkes için su ve sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak.

ÖRNEK PROJE:
Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve verimli istihdamı ve herkes için eşit işi teşvik etmek.

ÖRNEK PROJE:
Esnek altyapı oluşturun, kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstrileşmeyi teşvik edin ve yeniliği teşvik edin.

ÖRNEK PROJE:
Ülkeler arasında ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltın.

ÖRNEK PROJE:
Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirin.

ÖRNEK PROJE:
Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıpları sağlayın.

ÖRNEK PROJE:
İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil harekete geçin.

ÖRNEK PROJE:
Uygulama yöntemlerini güçlendirin ve sürdürülebilir kalkınma için küresel iş ortaklığını yeniden canlandırın.

ÖRNEK PROJE:
Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma.

ÖRNEK PROJE:
  • Listelenmemiş
  • Bu kategoriye başvurup etki yaratmayı düşünün.
Karasal ekosistemlerin korunması, yenilenmesi ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi, ormanların yönetimi, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin kaybıyla mücadele, toprağın bozulmasını durdurma ve tersine çevirme.

ÖRNEK PROJE:
  • Listelenmemiş
  • Bu kategoriye başvurup etki yaratmayı düşünün.
Sürdürülebilir gelişme için barışçı ve kapsayıcı toplumları teşvik edin, herkes için adalete erişim sağlayın ve etkili, hesap veren, kapsayıcı kurumlar inşa edin.

ÖRNEK PROJE:
  • Listelenmemiş
  • Bu kategoriye başvurup etki yaratmayı düşünün.
Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlayın.


ÖRNEK PROJELER:
  • Listelenmemiş
  • Bu kategoriye başvurup etki yaratmayı düşünün.