ชั้นเรียน: StopRequest

ผู้ผลิต

หยุดคําขอ

StopRequest() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลที่กําหนดเอง

ออบเจ็กต์ที่ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลที่กําหนดเองสําหรับแอปพลิเคชันตัวรับ