ชั้นเรียน: หยุดคําขอชั่วคราว

ผู้ผลิต

หยุดคําขอชั่วคราว

หยุดคําขอชั่วคราว()

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลที่กําหนดเอง

ออบเจ็กต์ที่ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลที่กําหนดเองสําหรับแอปพลิเคชันตัวรับ