คลาส: คอนเทนเนอร์ข้อมูลเมตา

ผู้ผลิต

คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์

คอนเทนเนอร์ใหม่(ประเภท)

พารามิเตอร์

ประเภท

ไม่บังคับ

chrome.cast.media.ContainerType

ประเภทออบเจ็กต์คอนเทนเนอร์

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

ระยะเวลาคอนเทนเนอร์

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

ระยะเวลาในคอนเทนเนอร์เป็นวินาที เช่น เวลาในการเล่นหนังสือเสียง

รูปภาพคอนเทนเนอร์

(อาร์เรย์ที่ไม่เป็นค่าว่างของ chrome.cast.Image ที่ไม่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพคอนเทนเนอร์ เช่น โลโก้ช่องรายการทีวีสด ปกหนังสือเสียง ปกอัลบั้ม ฯลฯ

ประเภทคอนเทนเนอร์

chrome.cast.media.ContainerType ที่ไม่เป็นค่าว่าง

ประเภทของออบเจ็กต์คอนเทนเนอร์

ส่วน

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของ chrome.cast.media.MediaMetadata ที่ไม่เป็นค่าว่าง หรือไม่ระบุ)

อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ข้อมูลเมตาของสื่อเพื่ออธิบายในส่วนเนื้อหาของสื่อ ใช้เพื่อจําแนกสตรีมแบบสดทางทีวีเป็นโปรแกรมและหนังสือเสียงออกเป็นบทต่างๆ

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อคอนเทนเนอร์ เช่น ชื่อหนังสือเสียง ชื่อช่องทีวี ฯลฯ