Sınıf: BreakStatus

Marka

BreakStatus

yeni BreakStatus()

Özellikler

breakClipId

(dize veya tanımsız)

Geçerli ara klibinin kimliği.

breakId

(dize veya tanımsız)

Geçerli aranın kimliği.

currentBreakClipTime

(sayı veya tanımsız)

Geçerli ara klibi başladıktan sonra geçen saniye cinsinden süre. Bu üye yalnızca ara sıra güncellendiğinden değeri çoğu zaman güncel değildir. Alıcı tarafından bildirilen son bilgilere dayalı olarak gerçek oynatma konumunu tahmin etmek için getEstimatedBreakClipTime yöntemini kullanın.

currentBreakTime

(sayı veya tanımsız)

Geçerli ara başladıktan sonra geçen saniye cinsinden süre. Bu üye yalnızca ara sıra güncellendiğinden değeri çoğu zaman güncel değildir. Alıcı tarafından bildirilen son bilgilere dayalı olarak gerçek oynatma konumunu tahmin etmek için getEstimatedBreakTime yöntemini kullanın.

whenSkippable

(sayı veya tanımsız)

Bu ara klibinin atlanabilir hale geldiği, saniye cinsinden süre. 5 değeri, son kullanıcının bu ara klibini 5 saniye sonra atlayabileceği anlamına gelir. Bu alan tanımlanmamışsa geçerli ara klibi atlanabilir değildir.