คลาส: EventData

ผู้ผลิต

ข้อมูลเหตุการณ์

EventData(type) ใหม่

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.EventType

ประเภทของเหตุการณ์

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

ประเภท

cast.framework.EventType ที่ไม่เป็นค่าว่าง

ประเภทของเหตุการณ์