คลาส: ApplicationStatusEventData

ผู้ผลิต

ข้อมูลเหตุการณ์แอปพลิเคชัน

NewStatusEventDataData(สถานะ)

พารามิเตอร์

สถานะ

สตริง

สถานะแอปพลิเคชันของผู้รับ

ค่าอาจเป็นค่าว่างได้

พร็อพเพอร์ตี้

สถานะ

สตริง Null

สถานะการสมัคร