คลาส: ApplicationData

ผู้ผลิต

ApplicationData

ใหม่ ApplicationData()

พร็อพเพอร์ตี้

iconUrl

สตริง

อิมเมจแอปพลิเคชันที่ตั้งไว้ใน Cast Developer Console

id

สตริง

รหัสแอปพลิเคชัน

launchedFrom

non-null cast.framework.system.LaunchedFrom

ระบุตำแหน่งที่เปิดแอป

launchingSenderId

สตริง

รหัสของผู้ส่งที่เปิดแอปพลิเคชัน

ชื่อ

สตริง

ชื่อแอปพลิเคชัน

เนมสเปซ

อาร์เรย์ของสตริงที่ไม่เป็นค่าว่าง

เนมสเปซที่แอปพลิเคชันใช้

sessionId

ตัวเลข

รหัสเซสชัน