อินเทอร์เฟซ: การเปลี่ยนแปลงสถานะ

พร็อพเพอร์ตี้

ระยะเวลา

ตัวเลข

จำนวนวินาทีที่ผู้เล่นอยู่ในสถานะนี้ หากนี่เป็นรายการสุดท้ายในรายการ โปรแกรมเล่นจะยังอยู่ในสถานะนี้ ระยะเวลาจึงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

state

สตริง

รัฐที่โปรแกรมเล่นป้อน ซึ่งอาจเป็น "กำลังบัฟเฟอร์" "กำลังเล่น" "หยุดชั่วคราว" หรือ "สิ้นสุดแล้ว"

การประทับเวลา

ตัวเลข

การประทับเวลาที่กรอกสถานะไว้เป็นวินาทีตั้งแต่ปี 1970 (เช่น Date.now() / 1000)