מחלקה: VideoInformation

יצרן

VideoInformation

new VideoInformation(width, height, hdrType)

פרמטר

רוחב

מספר

רוחב.

גובה

מספר

גובה.

hdrType

cast.framework.messages.HdrType

סוג 'טווח דינמי גבוה'.

הערך לא יכול להיות ריק.

תכונות

hdrType

non-null cast.framework.messages.HdrType

סוג HDR

גובה

מספר

גובה הסרטון.

רוחב

מספר

רוחב הסרטון.