מחלקה: TrackInfo

יצרן

TracksInfo

חדשות TrackInfo()

תכונות

activeTrackIds

(מערך מספרים לא null או לא מוגדר)

מזהי המסלולים שצריכים להיות פעילים.

language

(מחרוזת או לא מוגדר)

השפה של הטראקים שאמורים להיות פעילים. שדה השפה יקבל עדיפות על פני activeTrackIds אם שניהם יצוינו.

textTrackStyle

(לא ריק cast.framework.messages.TextTrackStyle או לא מוגדר)

סגנון רצועת הטקסט.

מסלולים

(מערך לא null של cast.framework.messages.Track או לא מוגדר)

מידע על המסלולים.