คลาส: SetCredentialsRequestData

ผู้ผลิต

SetCredentialsRequestData

ใหม่ SetCredentialsRequestData()

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สตริง

ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ผู้รับจะใช้

forRequestId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หากเป็นการตอบกลับสำหรับข้อมูลเข้าสู่ระบบการรีเฟรช ก็จะระบุรหัสคำขอของคำขอข้อมูลเข้าสู่ระบบการรีเฟรช

isLikely3pAccountLinkedUser

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

หากผู้ใช้ที่ส่งคำถามตรงกับผู้ใช้ที่รู้จักซึ่งลงทะเบียนใน Voice Match และลิงก์กับบัญชีของบุคคลที่สามผ่านการตั้งค่า Assistant