מחלקה: MovieMediaMetadata

יצרן

MovieMediaMetadata

חדש MovieMediaMetadata()

תכונות

contentRating

סיווג תוכן.

תמונות, אימג'ים

(מערך לא ריק של cast.framework.messages.Image שאינו null או לא מוגדר)

תמונות תוכן, למשל, תמונת כריכה או תמונה ממוזערת של המדיה שמופעלת כרגע.

releaseDate

(מחרוזת או לא מוגדר)

התאריך שבו יצא הסרט לאקרנים, בפורמט ISO 8601, לדוגמה, 2014-02-10.

releaseYear

(מספר או לא מוגדר)

השנה שבה התוכן פורסם, בפורמט של מספר שלם.

הוצא משימוש
במקום זאת, צריך להשתמש ב-'releaseDate'.

אולפן

(מחרוזת או לא מוגדר)

אולפן סרטים.

כותרת משנה

(מחרוזת או לא מוגדר)

כותרת המשנה של הסרט.

שם פריט

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם הסרט.