คลาส: ItemsInfo

ผู้ผลิต

ItemsInfo

ใหม่ ItemsInfo()

พร็อพเพอร์ตี้

items

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.QueueItem ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รายการรหัสรายการที่เปลี่ยนแปลง

requestId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสคำขอที่เกี่ยวข้อง

sequenceNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

รหัสลำดับการเปลี่ยนแปลงคิวล่าสุด ใช้เพื่อประสานงานการซิงค์สถานะระหว่างผู้ส่งและผู้รับรายต่างๆ

ประเภท

non-null cast.framework.messages.MessageType