คลาส: GeneralMediaMetadata

ผู้ผลิต

ข้อมูลเมตาของสื่อทั่วไป

GeneralMediaMetadata() ใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

การจัดประเภทเนื้อหา

การจัดประเภทเนื้อหา

รูปภาพ

(อาร์เรย์ Null ที่ไม่เป็นค่าว่าง cast.framework.messages.Image หรือไม่ระบุ)

รูปภาพเนื้อหา เช่น ภาพหน้าปก หรือภาพปกของสื่อที่เล่นอยู่

วันที่วางจําหน่าย

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่วางจําหน่ายเนื้อหาในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2014-02-10

เปิดตัวปี

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

ปีที่เป็นจํานวนเต็มเมื่อเผยแพร่เนื้อหา

เลิกใช้
ใช้ `releaseDate` แทน

ชื่อรอง

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อรองของเนื้อหา

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อเนื้อหา