מחלקה: ExtendedMediaStatus

יצרן

ExtendedMediaStatus

חדש ExtendedMediaStatus(playerState, media, mediaSessionId)

פרמטר

playerState

cast.framework.messages.ExtendedPlayerState

הערך לא יכול להיות ריק.

media

אופציונלי

cast.framework.messages.MediaInformation

הערך לא יכול להיות ריק.

mediaSessionId

אופציונלי

מספר

תכונות

media

(ללא ערך null בכתובת cast.framework.messages.MediaInformation או לא מוגדר)

mediaSessionId

(מספר או לא מוגדר)

playerState

non-null cast.framework.messages.ExtendedPlayerState