คลาส: ContainerMetadata

ผู้ผลิต

ContainerMetadata

ใหม่ ContainerMetadata(type)

พารามิเตอร์

ประเภท

ไม่บังคับ

cast.framework.messages.ContainerType

ประเภท Container Object

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

containerDuration

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ระยะเวลาคอนเทนเนอร์เป็นวินาที เช่น เวลาในการเล่นหนังสือเสียง

containerImages

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพคอนเทนเนอร์ เช่น โลโก้ช่องรายการทีวีสด ปกหนังสือเสียง หรือปกอัลบั้ม

containerType

non-null cast.framework.messages.ContainerType

ประเภทของ Container Object

ส่วน

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.MediaMetadata ที่ไม่เป็นค่าว่างหรือไม่ได้ระบุ)

อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ข้อมูลเมตาของสื่อที่แสดงส่วนของรายการสื่อ ส่วนมีไว้สำหรับแบ่งสตรีมแบบสดทางทีวีออกเป็นบทโปรแกรมและหนังสือเสียงออกเป็นบท

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อคอนเทนเนอร์ เช่น ชื่อหนังสือเสียงหรือชื่อช่องทีวี