מחלקה: AudiobookContainerMetadata

יצרן

AudiobookContainerMetadata

new AudiobookContainerMetadata()

תכונות

מחברים

(מערך לא-null של מחרוזת או לא מוגדר)

מחברי הספר.

קריינים

(מערך לא-null של מחרוזת או לא מוגדר)

הקריינים של ספרי האודיו.

אפליקציה לשליחת הודעות

(מחרוזת או לא מוגדר)

המוציא לאור של הספר.

releaseDate

(מחרוזת או לא מוגדר)

התאריך שבו פורסם הספר, בפורמט ISO 8601, לדוגמה, 2014-02-10.