คลาส: AudiobookChapterMediaMetadata

ผู้ผลิต

AudiobookChapterMediaMetadata

ใหม่ AudiobookChapterMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

bookTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อหนังสือเสียง

chapterNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขบท ซึ่งใช้เพื่อแสดง

chapterTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อบท

contentRating

การจัดประเภทเนื้อหา

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

ภาพหน้าปกของบทหรือหนังสือ

คำบรรยาย

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อหนังสือเสียงสำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อบทสำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง