מחלקה: RequestEvent

יצרן

RequestEvent

new RequestEvent(type, requestData, sendId)

פרמטר

סוג

cast.framework.events.EventType

הערך לא יכול להיות ריק.

requestData

אופציונלי

cast.framework.messages.RequestData

הערך לא יכול להיות ריק.

senderId

אופציונלי

מחרוזת

תכונות

requestData

קבוע

(ללא ערך null בכתובת cast.framework.messages.RequestData או לא מוגדר)

הנתונים שנשלחו עם הבקשה.

senderId

קבוע

(מחרוזת או לא מוגדר)

מזהה השולח שממנו הגיעה הבקשה.