מחלקה: RequestData

יצרן

RequestData

new RequestData(type)

פרמטר

סוג

cast.framework.messages.MessageType

סוג הבקשה.

הערך לא יכול להיות ריק.

תכונות

customData

(אובייקט לא null או לא מוגדר)

נתונים ספציפיים לאפליקציה לבקשה הזו. היא מאפשרת לשולח ולמקבל להרחיב בקלות את פרוטוקול המדיה, בלי להשתמש במרחב שמות חדש עם הודעות בהתאמה אישית.

mediaSessionId

(מספר או לא מוגדר)

המזהה של סשן המדיה שעליו חלה הבקשה.

requestId

מספר

מזהה הבקשה, משמש להתאמת הבקשה/התגובה.

sequenceNumber

(מספר או לא מוגדר)

מספר לסנכרון כל פקודות התור. אם סופקה פקודת תור, ה-SDK יאמת שמספר הרצף האחרון של תור תואם לבקשה. מספר הרצף הנוכחי מסופק כחלק מההודעות היוצאות שהשתנו.