מחלקה: MediaStatusEvent

יצרן

MediaStatusEvent

new MediaStatusEvent(mediaStatus)

פרמטר

mediaStatus

אופציונלי

cast.framework.messages.MediaStatus

הערך לא יכול להיות ריק.

נכס

mediaStatus

קבוע

(ללא ערך null בכתובת cast.framework.messages.MediaStatus או לא מוגדר)

סטטוס המדיה שנשלח.