מחלקה: NetworkResponseInfo

יצרן

NetworkResponseInfo

new NetworkResponseInfo()

נכס

headers

אובייקט null

אובייקט שמכיל מאפיינים שנשלחו בכותרות של התגובות.