หมวดหมู่ GCKDeviceProvider(มีการป้องกัน)

การอ้างอิงหมวดหมู่ GCKDeviceProvider(มีการป้องกัน)

ภาพรวม

วิธีการที่สะดวกในการสร้างออบเจ็กต์ GCKDevice รายการและส่งการแจ้งเตือนการค้นพบไปยังเฟรมเวิร์ก

Since
3.0

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(void) - notifyDidStartDiscovery
 แจ้งผู้จัดการการสำรวจว่าการค้นพบเริ่มขึ้นแล้ว เพิ่มเติม...
 
(void) - notifyDidPublishDevice:
 แจ้งผู้จัดการการค้นพบว่ามีการเผยแพร่อุปกรณ์ใหม่แล้ว เพิ่มเติม...
 
(void) - notifyDidUnpublishDevice:
 แจ้งผู้จัดการการค้นพบว่าได้ยกเลิกการเผยแพร่อุปกรณ์ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เพิ่มเติม...
 
(void) - notifyDidUpdateDevice:
 แจ้งตัวจัดการการค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์การแสดงของอุปกรณ์ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 รายการ (เช่น ชื่อหรือไอคอนที่ใช้ง่าย) เพิ่มเติม...
 
(GCKDevice *) - createDeviceWithID:ipAddress:servicePort:
 
(GCKDevice *) - createDeviceWithID:networkAddress:servicePort:
 วิธีการเริ่มต้นสำหรับการสร้างอินสแตนซ์ GCKDevice ใหม่ เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

- (void) notifyDidStartDiscovery

แจ้งผู้จัดการการสำรวจว่าการค้นพบเริ่มขึ้นแล้ว

ขยายชั้นเรียน GCKDeviceProvider

- (void) notifyDidPublishDevice: (GCKDevice *)  device

แจ้งผู้จัดการการค้นพบว่ามีการเผยแพร่อุปกรณ์ใหม่แล้ว

ขยายชั้นเรียน GCKDeviceProvider

- (void) notifyDidUnpublishDevice: (GCKDevice *)  device

แจ้งผู้จัดการการค้นพบว่าได้ยกเลิกการเผยแพร่อุปกรณ์ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป

ขยายชั้นเรียน GCKDeviceProvider

- (void) notifyDidUpdateDevice: (GCKDevice *)  device

แจ้งตัวจัดการการค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์การแสดงของอุปกรณ์ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 รายการ (เช่น ชื่อหรือไอคอนที่ใช้ง่าย)

ขยายชั้นเรียน GCKDeviceProvider

- (GCKDevice *) createDeviceWithID: (NSString *)  deviceID
ipAddress: (NSString *)  ipAddress
servicePort: (uint16_t)  servicePort 
Deprecated:
ใช้ createDeviceWithID:networkAddress:servicePort: สำหรับการรองรับ IPv4 และ IPv6

วิธีการเริ่มต้นสำหรับการสร้างอินสแตนซ์ GCKDevice ใหม่ พารามิเตอร์จะสอดคล้องกับพร็อพเพอร์ตี้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของ GCKDevice

Parameters
deviceIDThe unique ID identifying this device. This value must be unique among all GCKDevice objects that are created by this provider.
ipAddressThe IP address of the device, in numeric form (for example, @"10.0.0.10"). May not be nil. Supports IPv4 only.
servicePortThe service port on which connections should be made to this device. May be 0 if a service port is not applicable.

ขยายชั้นเรียน GCKDeviceProvider

- (GCKDevice *) createDeviceWithID: (NSString *)  deviceID
networkAddress: (GCKNetworkAddress *)  networkAddress
servicePort: (uint16_t)  servicePort 

วิธีการเริ่มต้นสำหรับการสร้างอินสแตนซ์ GCKDevice ใหม่

พารามิเตอร์จะสอดคล้องกับพร็อพเพอร์ตี้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของ GCKDevice

Parameters
deviceIDThe unique ID identifying this device. This value must be unique among all GCKDevice objects that are created by this provider.
networkAddressThe IP address of the device, either IPv4 or IPv6
servicePortThe service port on which connections should be made to this device. May be 0 if a service port is not applicable.
Since
4.2

ขยายชั้นเรียน GCKDeviceProvider