บทบาทพาร์ทเนอร์

Google ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ 2 กลุ่มเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ Android Automotive OS ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ (และซัพพลายเออร์บางราย) และนักพัฒนาแอป แต่ละบทบาทมีบทบาทสําคัญในการออกแบบโดยรวม เช่นเดียวกับที่ Google ใช้งาน

ภาพรวมของบทบาทเหล่านี้มีดังนี้

บทบาทการออกแบบของผู้ผลิตรถยนต์ บทบาทการออกแบบของ Google บทบาทการออกแบบของนักพัฒนาแอป
  • สร้างระบบสาระบันเทิงโดยอิงตามซอฟต์แวร์และข้อมูลจําเพาะของ Google
  • ปรับแต่ง UI ให้สะท้อนถึงแบรนด์และการกําหนดค่ารถยนต์ในแบบที่คุณต้องการ
  • มีรากฐานของ UI รวมถึงแอประบบและเทมเพลตสําหรับแอปของบุคคลที่สาม
  • ให้คําแนะนําในการออกแบบสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ปรับแต่ง UI
  • อัปเดตการออกแบบ UI เมื่อรถยนต์มีการพัฒนา
  • ทํางานร่วมกับนักพัฒนาแอปเพื่ออัปเดตเทมเพลตแอปด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ
  • สร้างเวอร์ชันของแอปด้วยบริการเฉพาะ ตรรกะ และเนื้อหาโดยอิงตามหลักเกณฑ์และเทมเพลตของ Google
  • ให้องค์ประกอบการออกแบบ เช่น ไอคอนแอป สีเฉพาะจุด และการดําเนินการที่กําหนดเอง

ดูรายละเอียดของบทบาทเหล่านี้สําหรับแอปสื่อได้ที่แผนกของบทบาทในภาพรวมแอปสื่อ