Role partnerów

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aby wspólnie z nimi stworzyć system operacyjny Android Automotive, współpracujemy z 2 grupami partnerów: producentami samochodów (i niektórymi ich dostawcami) oraz deweloperami aplikacji. Każda z nich ma swój udział w ogólnym wzorcu, tak jak ma to miejsce w przypadku Google.

Omówienie tych ról:

Rola producenta samochodu Rola projektowa Google Rola projektowa dewelopera aplikacji
  • Tworzy systemy multimedialno-rozrywkowe na podstawie oprogramowania i specyfikacji Google
  • Dostosowuje interfejs użytkownika tak, aby odzwierciedlał markę i konfigurację konkretnych samochodów
  • Podstawy systemu, w tym aplikacje systemowe i szablony dla aplikacji innych firm
  • Udostępnia wytyczne projektowe dla producentów samochodów dostosowujących interfejs użytkownika
  • Aktualizacje wyglądu interfejsu w miarę rozwoju samochodów
  • Współpracuje z deweloperami aplikacji, aby aktualizować szablony aplikacji o nowe funkcje
  • Tworzy wersje aplikacji z automatycznymi usługami, logiką i treściami na podstawie wytycznych i szablonów Google
  • Zawiera elementy graficzne, takie jak ikony aplikacji, kolor uzupełniający i działania niestandardowe

Szczegółowe informacje o rolach związanych z aplikacjami multimedialnymi znajdziesz w artykule Podział ról w omówieniu aplikacji do multimediów.