Thư viện âm thanh

Thư viện âm thanh chứa các âm thanh được phân loại mà bạn có thể dùng để nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng độ tinh tế cho hành động của mình. Google lưu trữ các âm thanh này cho bạn. Vì vậy, bạn chỉ cần tham chiếu các âm thanh đó trong thuộc tính src của phần tử <audio> khi sử dụng SSML.

Đoạn mã sau đây cho bạn biết cách sử dụng các âm thanh này với thư viện ứng dụng Node.js:

Node.js

function playAudio(conv) {
  let text_to_speech = '<speak>'
    + 'I can play a sound'
    + '<audio src="https://actions.google.com/sounds/v1/alarms/digital_watch_alarm_long.ogg">a digital watch alarm</audio>. '
    + '</speak>'
  conv.add(text_to_speech);
};

Chọn một hàng để biết thêm chi tiết và nghe đoạn âm thanh hoặc tìm kiếm âm thanh trong danh mục

Điều khoản và điều kiện

Việc bạn sử dụng thư viện âm thanh này (bao gồm cả các tệp nhạc trong thư viện này) phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Actions on Google. Âm thanh và âm nhạc trong thư viện này chỉ dành cho bạn sử dụng trong những Hành động mà bạn tạo.

Bằng việc tải xuống bản nhạc từ thư viện này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • Cho phép, phân phối hoặc biểu diễn các tệp âm thanh và nhạc từ thư viện này riêng biệt với các Hành động mà bạn đã kết hợp các tệp âm thanh và nhạc này trên các nền tảng của Google, bao gồm cả Actions on Google (ví dụ: phân phối riêng những tệp này hoặc sử dụng trên các nền tảng không phải của Google).
  • Sử dụng trái phép các tệp âm thanh và nhạc trong thư viện này hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào.