Odpowiedzi (Dialogflow)

Podczas tworzenia akcji w Asystencie Twoje rozmowy są dobierane na różne sposoby, np. rozmowy głosowe z aktywowanymi na głos głosami lub wizualna rozmowa na platformach obsługiwanych przez Asystenta. Ta metoda umożliwia użytkownikom szybkie wykonanie zadania głosowego lub wizualnego.

Tworząc aplikację, możesz wybierać spośród wielu interesujących typów odpowiedzi, które Asystent może prezentować użytkownikom:

  • Proste odpowiedzi: proste odpowiedzi mają postać dymków czatu i przetwarzają dźwięk za pomocą zamiany tekstu na mowę (TTS) lub języka syntezy mowy syntezy mowy (MLML). Proste odpowiedzi nie mogą być używane w przypadku funkcji wyłącznie na ekranie. Inne typy odpowiedzi zawsze zawierają co najmniej 1 prostą odpowiedź.
  • Odpowiedzi rozszerzone: rozbudowane odpowiedzi dodają elementy wizualne lub funkcjonalne do prostej odpowiedzi, aby poprawić interakcje użytkowników z działaniem. Szczegółowe odpowiedzi umożliwiają wyświetlanie danych w tabeli lub odtwarzanie dłuższych treści audio.
  • Odpowiedzi wizualne z zaznaczeniami: odpowiedzi wizualne umożliwiają wybór spośród wielu opcji, które można łatwo odróżnić od tytułu lub zdjęcia.

Aby uzyskać więcej wrażeń wizualnych lub ciekawszych, zamiast tego rozważ utworzenie interaktywnego obszaru roboczego.