Actions on Google Politikaları

Bu politika, Dizin'de yayınlanacak İşlemler de dahil olmak üzere Actions on Google platformunda geliştirme yapan geliştiricilere kılavuzluk etmek için tasarlanmıştır. Bazı iş ortakları ek API'lere erişebilir ve çeşitli politikalara tabi olabilir.

Bu politikanın amaçları doğrultusunda "Eylem" terimi, ilgili proje veya söz konusu projedeki bağımsız işlemler için geçerlidir. Bu politika; içerikleri, reklam içerikleri (izin verildiği durumlarda), davranışlar ve Dizin'deki listeleme bilgileri dahil olmak üzere İşlemlerin tüm unsurları için geçerlidir.

Politika ihlalini önlemek, politika ihlalini yönetmekten her zaman daha iyidir. Ancak bir politika ihlali olduğunda, geliştiricilerin işlemlerini nasıl uygun hale getireceklerini anlamalarını sağlamak için elimizden geleni yaparız.

İşleminiz politikamızı ihlal ediyorsa kaldırılmasının veya reddedilmesinin nedenini içeren bir bildirim alırsınız. Politikanın tekrarlanan veya ciddi şekilde ihlal edilmesi, bireysel hesapların, ilgili hesapların veya iş ortağı hesaplarının feshedilmesine neden olabilir.

Sistemli bir şekilde zararlı davranışta bulunma veya kötüye kullanımla ilgili yüksek risk dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli faktörlere dayalı olarak işlem yapabiliriz. Kötüye kullanım riskini, önceki ihlal geçmişi, kullanıcı geri bildirimi ve popüler markaların, karakterlerin ve diğer öğelerin kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli faktörlere göre belirleriz.

İşleminizin bulunabilirliği düşük kaliteliyse (ör. kullanıcı sorgularını sorunsuz bir şekilde işleyemezse), sağlıksızsa (ör. kilitlenme veya beklenmedik bir şekilde çıkış yapması), amacı sınırlıysa (yalnızca küçük bir kullanıcı grubu için faydalıysa) veya çoğu kitle için uygunsuz içerik barındırıyorsa da işleminizin bulunabilirliğini sınırlayabiliriz. Actions on Google'ın, yalnızca gönderim sırasında 18 yaş ve üzerindeki geliştiricilerin İşlemler göndermesine izin verdiğini lütfen unutmayın. Yaptırım sürecimiz hakkında daha fazla bilgi için buraya göz atın.

İçerik kısıtlamaları

Müstehcenlik

Pornografi veya cinsel açıdan tatmin edici olması amaçlanan içerik ya da hizmetler dahil olmak üzere cinsel içerik barındıran veya tanıtan İşlemlere izin verilmez. Çıplaklık barındıran içeriklere, birincil amaç eğitsel, belgesel, bilimsel veya sanatsal içerikler paylaşmak olduğunda ve gereksiz olmadığı sürece izin verilebilir.

İşleminiz genel kitleler için uygunsuz olabilecek içerik barındırıyorsa kullanıcının İşlemle ilk görüşmesinin başında ve Asistan Dizini açıklamasında sorumluluk reddi beyanını içermelidir.

İhlal örnekleri:

 • Öznenin çıplak, bulanıklaştırılmış veya minimum düzeyde giyinik olduğu ve/veya giysinin herkese açık bağlamda uygun kabul edilmeyeceği bir durumda tasvir edilen cinsel içerikli çıplaklık ya da müstehcen pozlar.
 • Cinsel ilişki veya müstehcen pozların tasviri, animasyonu veya çizimleri ya da organların cinsel açıdan tasviri.
 • Cinsel amaçlı kullanılan aletlerin, seks oyuncaklarının, seks rehberlerinin, yasa dışı cinsellik temalarının ve fetiş nesnelerinin tasvirlerini barındıran veya bu işleve sahip içerikler.
 • Müstehcen metin veya yetişkinlere yönelik/cinsellikle ilgili anahtar kelimeler barındıran içerik de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık saçık veya küfür barındıran içerikler.
 • Hayvanlarla cinsel ilişkiyi tasvir eden, açıklayan veya teşvik eden içerik
 • Cinsellikle ilgili eğlence, hizmetleri veya para karşılığı cinsel ilişki olarak yorumlanabilecek diğer hizmetleri teşvik eden eylemler.
 • İnsanları aşağılayan veya nesneleştiren eylemler.

Çocukları tehlikeye atma

Google, çocuklara yönelik cinsel istismar içeriğine veya küçüklerin cinsel istismarını teşvik eden Eylemlere karşı sıfır tolerans politikası izlemektedir. Küçüklerin cinsel açıdan tasvir edildiği içerikler barındıran eylemler, pedofiliyi veya küçüklerle uygunsuz etkileşimleri (ör. elle taciz veya okşama) teşvik edenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere derhal kaldırılır. Çocukların cinsel istismara uğradığı içeriklerin dağıtımını kolaylaştıran veya teşvik eden bir içerik ya da işlem tespit edersek durumu yetkililere bildirir ve içeriğin dağıtımında yer alan kişilerin Google Hesaplarını sileriz.

Şiddet ve tehlikeli etkinlikler

Nedensiz şiddet veya diğer tehlikeli etkinlikleri tasvir eden ya da kolaylaştıran İşlemlere izin verilmez. Bu kural kapsamına aşağıdakiler dahildir:

 • Herhangi bir kişiye veya hayvana yönelik gerçekçi şiddet veya şiddet içeren tehditlerin ayrıntılı tasvirleri.
 • Kendine zarar verme, intihar, yeme bozuklukları, boğma oyunları veya ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek diğer eylemler.

Kurgusal veya hafif şiddeti oyun bağlamında gösteren eylemlere (ör. çizgi film, avlanma veya balık tutma) genellikle izin verilir.

Terör örgütlerinin, üye toplamak da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla Eylem yayınlamasına izin verilmez. Terörizmle ilgili içerik barındıran İşlemlere (ör. terörist faaliyetlerini destekleyen, şiddeti teşvik eden veya terör saldırılarını öven içerikler) izin verilmez. Terörizm hakkında eğitici, belge niteliği taşıyacak, bilimsel veya sanatsal bir amaçla içerik yayınlıyorsanız kullanıcıların bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin.

Patlayıcı madde, ateşli silah, mühimmat veya belirli ateşli silah aksesuarlarının satışını kolaylaştıran Eylemlere izin verilmez. Kısıtlanan aksesuarlar arasında, ateşli bir silahın otomatik ateşlemeyi simüle etmesini veya bir ateşli silahı otomatik ateşlemeli silaha dönüştürmesini sağlayan aksesuarlar (ör. seyyar dipçikler, mitralyöz tetikleyicileri, geçmeli otomatik emniyet tetiği, dönüştürme kitleri) ve 30'dan fazla mermi alabilen şarjörler veya kemerler dahildir.

Patlayıcı madde, ateşli silah, mühimmat, kısıtlanan ateşli silah aksesuarları veya diğer silahların üretimi için talimat sağlayan İşlemlere izin verilmez. Buna, ateşli bir silahın otomatik veya taklit edilmiş otomatik ateşleme yeteneklerine sahip bir silaha dönüştürülmesiyle ilgili talimatlar da dahildir.

İşleminiz genel kitleler için uygunsuz olabilecek, yetişkinlere yönelik temalardan bahseden veya rahatsız edici ya da üzücü içerik barındırıyorsa kullanıcının İşlem ile ilk görüşmesinin başında ve Asistan Dizini açıklamasında sorumluluk reddi beyanı içermelidir.

Zorbalık ve taciz

Tehdit, taciz veya zorbalık içeren ya da bunları kolaylaştıran işlemlere izin verilmez. Buna, temel amacı kötüye kullanım, kötü amaçlı saldırı veya alay etme amacıyla başka bir kişiyi taciz etmek ya da dışlamak olan içerikler dahildir.

İhlal örnekleri:

 • Uluslararası veya dini çatışmaların kurbanlarına zorbalık yapma
 • Başkalarını şantaj, şantaj vb. dahil olmak üzere sömürmeyi amaçlayan içerikler
 • Birini herkese açık bir şekilde küçük düşürmek amacıyla içerik yayınlamak.
 • Trajik bir olayın kurbanlarına veya arkadaşlarına ve ailelerine yönelik taciz

Nefret söylemi

Irk, etnik köken, dini inanç, engellilik, cinsiyet, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre belirli bir gruba karşı nefret veya şiddeti savunan ya da ayrımcılığı özendiren içerikleri kolaylaştıran veya teşvik eden İşlemlere izin verilmez.

Bazı ülkelerde yerel yasa ve yönetmeliklere göre, Nazilerle ilgili EBBS (Eğitimsel, Belgesel, Bilimsel veya Sanatsal) içerik barındıran işlemler engellenebilir.

İşleminiz genel kitleler için uygunsuz olabilecek içerik barındırıyorsa kullanıcının İşlemle ilk görüşmesinin başında ve Asistan Dizini açıklamasında sorumluluk reddi beyanını içermelidir.

İhlal örnekleri:

 • Koruma altındaki bir grubun insan olmadığını, değersiz veya nefrete layık olduğunu iddia eden içerik veya konuşmalar.
 • Koruma altındaki bir grubun olumsuz özellikleri (ör. kötü amaçlı, yozlaşmış, uğursuz olduğu vb.) ile ilgili teoriler, nefret dolu hakaretler veya klişeler içeren ya da açıkça veya ima yoluyla grubun tehdit oluşturduğunu iddia eden eylemler.
 • Koruma altındaki bir grubun üyesi olan kişilerden nefret edilmesi veya bu tür kişilere ayrımcılık yapılması gerektiği yönünde diğer kişileri teşvik etmeye çalışan içerik veya konuşma.
 • Nefret edilen gruplarla ilişkilendirilen bayrak, sembol, işaret, eşya gibi nefret sembollerini veya davranışları destekleyip bunların tanıtımını yapan içerikler.

Hassas olaylar

Doğal afet, pandemi, zulüm, savaş, ölüm veya başka bir trajik olaya karşı makul hassasiyeti göstermeyen ya da böyle bir olayı istismar eden İşlemlere izin verilmez.

Hassas bir olayla ilgili içerik barındıran işlemlere genellikle söz konusu içerik EBBS (Eğitimsel, Belgesel, Bilimsel veya Sanatsal) değeri taşıyorsa ya da kullanıcıları hassas olaya karşı uyarmayı veya onlara farkındalık kazandırmayı amaçlıyorsa izin verilir.

İşleminiz genel kitleler için uygunsuz olabilecek içerik barındırıyorsa kullanıcının İşlemle ilk görüşmesinin başında ve Asistan Dizini açıklamasında sorumluluk reddi beyanını içermelidir.

İhlal örnekleri:

 • Gerçek kişi veya kişilerin intihar, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı, doğal nedenler gibi sebeplere bağlı olarak ölmelerine hassasiyet göstermeme
 • Önemli bir trajik olayı inkar etme
 • Trajik bir olaydan, olayın mağdurları için görülebilir herhangi bir yararı olmaksızın kâr elde ediyor görünme

Kumar, oyunlar ve yarışmalar

Kullanıcıların gerçek dünyada maddi değeri olan bir ödül kazanmak için gerçek para kullanarak (parayla satın alınan işlem içi öğeler dahil) bahis oynamasına veya katılımını sağlayan içerik ya da hizmetler içeren İşlemlere izin verilmez. Online kumarhaneler, spor bahisleri, piyangolar ve nakit ya da gerçek dünyada maddi değeri olan başka ödüller veren oyunlar bu kapsamdadır, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Katılım için herhangi bir ücretin gerekli olmadığı kullanıcı çekilişlerini, piyangoları veya yarışmaları kolaylaştıran işlemler, kullanıcıya ilk etkileşim sırasında katılım kurallarını (kesin katılım için son tarih ve ödül tarihi, sabit kazanan sayısı ve diğer ilgili bilgiler dahil) açıklamalıdır.

İhlal örnekleri:

 • Fiziksel ödül veya para ödülü kazanma fırsatı karşılığında para kabul eden oyunlar.
 • (1) Gerçek parayla satın alma yaparak kazanılabilen veya hızlandırılan ve (2) gerçek dünyada maddi değeri olan öğeler ya da ödüller karşılığında kullanılabilen "bağlılık" (ör. etkileşim veya etkinlik) puanları içeren oyunlar.
 • Fiziksel ödül veya para ödülü kazanabilecek duruma gelmek veya bu süreci hızlandırmak amacıyla katılım, kazanç ya da para yatırma işlemleri için gerekli olan işlem içi para birimi ile kumar bahislerinin kabul edildiği veya yönetildiği işlemler.

Yasa dışı etkinlikler

Yasa dışı etkinlikleri kolaylaştıran veya teşvik eden İşlemlere izin verilmez. İşlemin hedeflendiği yerde yasal olup olmadığını belirlemek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

İhlal örnekleri:

 • Yasa dışı uyuşturucu üretimini teşvik etme veya talimatları sağlama.
 • Para aklama veya vergi kaçırmaya teşvik etme ya da talimatlar sağlama.
 • Dijital korsanlığı teşvik etme veya bununla ilgili talimatlar sunma.

Alkol, tütün ve uyuşturucu maddeler

Alkol satışını kolaylaştıran veya teşvik eden işlemlere Google'ın Alkol Reklamları Politikası'nda listelenen ülkelerde izin verilir. Alkol ve Alkolle İlgili Pazarlama işlemlerine yönelik markalama kısıtlamalarını incelemek için lütfen marka kurallarına da bakın.

Tüm İşlemler:

 • Hesap bağlamayı uygulayın ve kullanıcıların yasal yaş şartlarını karşıladığını doğrulayın
 • Geçerli bir yerel yasaların gerektirdiği tüm kısıtlamalara veya prosedürlere uymalısınız

Bu şartlar şarap, bira, damıtık içkiler ve alkollü içecek kitleri de dahil olmak üzere tüm alkollü içecek ürünleri için geçerlidir.

Sigara, puro, sarmalık tütün ve e-sigara dahil olmak üzere tütün ürünlerinin satışı yasaktır.

Alkol markalı işlemler, ilgili ürünlerin satışını kolaylaştırmayan veya teşvik etmese bile görüşmenin başında yaş doğrulaması içermelidir.

Aşırı veya uygunsuz alkol ya da tütün kullanımını ya da küçüklerin kullanımını teşvik eden İşlemlere izin vermeyiz.

Yasal olup olmamasına bakılmaksızın esrar veya THC ürünleri dahil olmak üzere eğlence amaçlı ilaçların satışını veya üretimini kolaylaştıran İşlemlere izin verilmez. Ayrıca, uyuşturucuların veya ilgili ürünlerin siparişini kolaylaştıran ya da kullanıcılara bu tür ürünlerin teslimatını veya teslimlerini ayarlama konusunda yardımcı olan İşlemlere de izin verilmez.

Sağlık

Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) kapsamında, korunan sağlık bilgileri (PHI) olarak kabul edilebilecek bilgilerin iletimini içeren İşlemlere izin verilmez. Google, Actions on Google platformunun HIPAA veya diğer benzer tıbbi veri düzenlemeleriyle ilgili gereklilikleri karşılayabileceğini taahhüt edemez.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında sağlıkla ilgili veri olarak değerlendirilebilecek veriler de dahil olmak üzere kişisel tıbbi bilgileri sağlayan, toplayan veya depolayan İşlemlere de izin verilmez.

Sağlıkla ilgili bilgiler (ör. semptomlar, tedaviler veya ilaçlar hakkında kişiselleştirilmemiş bilgiler) sağlayan işlemler, kullanıcının İşlem ile ilk görüşmesinin başında ve Dizin açıklamasında sorumluluk reddi beyanı içermelidir.

HIPAA kapsamında PHI olarak kabul edilebilecek bilgilerin veya GDPR kapsamında sağlıkla ilgili verilerin iletimini içermediği sürece aktivite izleme (yakılan kalori, atılan adım sayısı), kilo verileri ve BMI dahil olmak üzere fitness işlevi sağlayan işlemlere izin verilir.

Finansal hizmetler

Bu politikanın amacı doğrultusunda, para ve kripto para birimlerinin yönetimi veya yatırımıyla ilgili ürün ve hizmetler (kişiselleştirilmiş öneriler dahil) mali ürün ve hizmet olarak değerlendirilir.

Kullanıcıları aldatıcı veya zararlı mali ürünlere ve hizmetlere maruz bırakan işlemlere izin verilmez. Cihazlarda kripto para birimi madenciliğine olanak tanıyan işlemlere de izin verilmez.

İşleminiz mali ürünler ve hizmetler içeriyorsa veya bunların tanıtımını yapıyorsa İşleminize erişilebildiği tüm yargı alanlarında eyalet yasaları ve yerel yönetmeliklere uymanız gerekir.

Geçerli yasal yükümlülükleri ihlal edecek şekilde hizmet sunan veya hassas finansal veriler depolayan işlemlere izin verilmez. Google, Actions on Google platformunun finansal düzenlemeler tarafından belirlenen tüm koşulları karşılayabileceğini taahhüt edemez.

Finansal veriler veya kimlik doğrulama verileri sohbet arayüzü üzerinden toplanamaz. Buna örneğin banka hesabı veya kredi kartı numaraları ya da PIN/şifreler dahildir. Hesap bağlama işleminde Actions on Google platformuna özgü PIN'lere/şifrelere izin verilir.

Uygulama İşlemleri kullanılmadığı sürece eşler arası aktarıma izin verilmez. Banka hesabıyla ilgili bilgiler (ör. kredi bakiyeleri) sağlayan işlemlerde hesap bağlama işlemi uygulanmalıdır.

Faiz oranları ve hisse senedi fiyatları dahil olmak üzere genel finansal bilgiler sağlayan işlemlere izin verilir.

Acil hizmetler

Kullanıcıların 112 veya 999 hizmetleri gibi acil durum müdahale ekipleriyle iletişime geçmesini sağlayan işlemlere izin verilmez.

Dil desteği

İşleminizin desteklediği her dil için dizin girişi bilgileri (açıklamalar, gizlilik politikası vb.), dil bilgisi ve metin okuma metni çoğunlukla aynı dilde olmalıdır.

Erişkinlere uygun ve rahatsız edici içerik

İşleminiz genel kitle için uygunsuz olabilecek içerik barındırıyorsa veya sıkça küfür içeriyorsa kullanıcının İşlem ile ilk görüşmesinin başında ve Asistan Dizini açıklamasında sorumluluk reddi beyanını içermelidir.

Sorumluluk reddi beyanı gerektirebilecek içeriklere bazı örnekler:

 • Sansürsüz küfürlü veya kışkırtıcı konuşmalar içeren haberler
 • Müstehcen veya eğitici çıplaklık barındıran içerikler.
 • Kullanıcılar için korkunç, rahatsız edici veya travmatik olabilecek içerik.

İşleminiz mizah için de dahil olmak üzere kullanıcıları rahatsız etmeyi amaçlıyorsa veya genel kitleyi rahatsız edebilecek içerik barındırıyorsa işleminizin bulunabilirliği kısıtlanabilir.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC), bir işleme katkıda bulunan ve işlemi kullananların en az bir alt grubu tarafından görülebilen veya erişilebilen içeriktir. İşleminiz kullanıcı tarafından oluşturulan içerik içeriyorsa kullanıcının İşlem ile ilk görüşmesinin başında ve Asistan Dizini açıklamasında bunu belirten bir sorumluluk reddi beyanı içermelidir.

Asıl amacı sakıncalı UGC'yi öne çıkarmak olan işlemlere izin verilmez. Benzer şekilde, öncelikli olarak sakıncalı UGC'nin paylaşılması için kullanılan veya kullanıcılar arasında bu tür içeriklerin başarılı olduğu bir yer olarak ün kazanan işlemler de kaldırılır.

İhlal örnekleri:

 • Sakıncalı içerikleri paylaşmayı öncelikli olarak teşvik eden ücretli özellikleri uygulamak veya bunlara izin vermek de dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulmuş, cinsel olarak uygunsuz içeriği tanıtma.
 • Özellikle küçüklere yönelik tehdit, taciz veya zorbalığa karşı yeterli güvenceye sahip olmayan UGC içeren işlemler.
 • Bir İşlem kapsamında yer alan ve esasen taciz, kötü amaçlı saldırı veya alay etme amacıyla başka bir kişiyi taciz etme ya da dışlama amaçlı yayınlar, yorumlar veya fotoğraflar.
 • Kullanıcıların sakıncalı içerikle ilgili şikayetlerine sürekli olarak yanıt vermeyen işlemler.

Fikri mülkiyet

Ticari marka, telif hakkı, patent, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden İşlemlere veya geliştirici hesaplarına izin verilmez. Fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşvik eden veya bu tür ihlallere neden olan işlemlere de izin verilmez.

Telif hakkı ihlali iddiası konusunda açıkça yapılan bildirimleri yanıtlıyoruz. Daha fazla bilgi edinmek veya Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası talebinde bulunmak için lütfen telif hakkı prosedürlerimizi inceleyin.

Ticari marka sahibiyseniz ve bir İşlemin ticari marka haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız endişenizi gidermek için doğrudan geliştiriciyle iletişime geçmenizi öneririz. Geliştiriciyle herhangi bir çözüme ulaşamıyorsanız lütfen bu formu kullanarak ticari marka şikayeti gönderin.

Kimliğe bürünme

Başka birinin (ör. başka bir geliştirici, şirket, tüzel kişi) veya başka bir İşlemin kimliğine bürünerek veya bu ilişkiyi yanlış bir şekilde uygulayarak kullanıcıları yanıltan İşlemlere izin verilmez. Simgelerin, açıklamaların, görünen adların veya kullanıcıları yanıltabilecek diğer İşlem özelliklerinin kötüye kullanımı da bu kapsamdadır.

İhlal örnekleri:

 • Markanın sahibinden yetki almadan bir markanın tedarikçisi veya sağlayıcısı olduğunuzu iddia etme.
 • İşleminizde size ait olmayan bir simge kullanma.
 • Markanın sahibinden yetki alınmadan bir markanın veya şirketin "resmi" İşlemi olduğunu iddia etme.

Telif hakkıyla korunan içeriğin yetkisiz kullanımı

Telif hakkını ihlal eden işlemlere izin verilmez. Telif hakkıyla korunan içeriğin değiştirilmesi de ihlale neden olabilir. Geliştiricilerin, telif hakkıyla korunan içeriği kullanma haklarının olduğunu kanıtlaması gerekebilir.

İşleminizin işlevselliğini göstermek için telif hakkıyla korunan içerik kullanırken lütfen dikkatli olun. Genel olarak, en güvenli yaklaşım orijinal bir şeyler oluşturmaktır.

Aşağıda, telif hakkıyla korunan ve genellikle yetkisiz bir şekilde kullanılan veya yasal açıdan geçerli bir neden olmadan kullanılan bazı örnekler verilmiştir:

 • Müzik albümleri, video oyunlar ve kitapların kapak resimleri.
 • Filmler, televizyon şovları veya video oyunlarının pazarlama resimleri.
 • Çizgi romanlar, çizgi filmler, filmler, müzik videoları veya televizyon şovlarından çizimler veya resimler.

Telif hakkı ihlaline neden olan veya bunu teşvik eden işlemlere izin verilmez. İşleminizi yayınlamadan önce, telif hakkı ihlalini teşvik ediyor olabilecek yöntemleri arayın ve gerekirse yasal tavsiye alın.

İhlal örnekleri:

 • Kullanıcıların, telif hakkıyla korunan içeriğin yerel bir kopyasını yetkisiz bir şekilde indirmesine olanak tanıyan Akış İşlemleri.
 • Kullanıcıları, geçerli telif hakkı yasasını ihlal edecek şekilde, müzik ve video da dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan çalışmaların akışını gerçekleştirmeye ve indirmeye teşvik eden işlemler.

Ticari marka hak ihlali

Başkalarının ticari markalarını ihlal eden işlemlere izin verilmez. Ticari marka, bir ürünün veya hizmetin kaynağını tanımlayan bir kelime, simge veya bunların kombinasyonudur. Ticari marka, edinildikten sonra sahibine, belirli ürün ve hizmetlerle ilgili ticari marka kullanımı için özel haklar sağlar.

Ticari marka ihlali, bir ürünün kaynağıyla ilgili karışıklığa neden olabilecek şekilde aynı veya benzer bir ticari markanın uygunsuz ya da yetkisiz bir biçimde kullanılmasıdır. İşleminiz başka bir tarafın ticari markalarını kafa karışıklığına neden olabilecek şekilde kullanıyorsa İşleminiz kaldırılabilir.

Taklit

Taklit ürün satan veya satışını tanıtan İşlemlere izin verilmez. Taklit ürünler başka bir ticari marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeyen bir ticari marka veya logo içerir. Bu ürünler, marka sahibine ait orijinal ürün gibi görünmek amacıyla o ürünün marka özelliklerini taklit eder.

Yanıltıcı davranış

Kullanıcıları yanıltmaya çalışan işlemlere izin verilmez. Eylemler, işlevlerine dair doğru açıklama sağlamalı ve kullanıcı tarafından makul olarak beklendiği gibi çalışmalıdır. İşlemler, herhangi bir sistem işlevini veya uyarılarını taklit etmeye çalışmamalıdır. Cihaz ayarlarında yapılan değişiklikler, kullanıcının bilgisi ve onayıyla yapılmalı, kullanıcı tarafından kolayca tersine çevrilebilmelidir.

Yanıltıcı iddialar

Telaffuz, açıklama, görünen ad veya simge dahil olmak üzere, yanlış veya yanıltıcı bilgiler ya da iddialar içeren işlemlere izin verilmez. Başka bir tüzel kişiyle gerçekte var olmayan bir destek veya ilişkinin bulunduğunu ima etmeye çalışmayın.

Yanıltıcı iddialara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 • İşlem işlevini yanlış beyan etme veya doğru ve net bir şekilde açıklamama. Örneğin:

  • Açıklamasında veya telaffuzunda yemek siparişi hizmeti olduğunu iddia eden ama aslında bir ortak araç paylaşma hizmeti olan bir işlem
  • Restoran rezervasyonu hizmeti olduğunu iddia eden ancak yalnızca restoran yorumları içeren bir İşlem.
  • Kahveyle ilgili bir görünen ad kullanan ancak aslında pizza paket servisi olan bir işlem.
  • Hayvanlarla ilgili eğlenceli bilgiler verdiğini iddia eden ancak genel olarak hayvanlar hakkında değil yalnızca kediler hakkında bilgi veren bir İşlem.
 • Dizindeki mevcut durumu veya performansı yanlış tanıtmak (ör. "Editörün Seçimi", "1 Numaralı İşlem").

 • Nüfus sayımına katılım veya halk oylaması gibi kamusal etkinliklere katılımı engelleyebilecek aldatıcı içeriğe yer verme.

 • Yanlış bir şekilde bir devlet kuruluşuyla bağlantılı olduğunu veya gerekli yetkiye sahip olmadığı halde kamu hizmetlerini kolaylaştırdığını iddia etme

 • Halk oylaması prosedürlerini etkileyebilecek aldatıcı içeriğe yer verme

 • Tıbbi veya sağlıkla ilgili işlevleri ya da yanıltıcı veya zararlı olabilecek içeriklere yer verme.

 • Uygulanması imkansız olan bir işlev iddiasında bulunmak.

 • Asistan Dizini listesinde yanlış şekilde sınıflandırılmış işlemler.

 • Bir bağlantının içeriği veya hedefi konusunda kullanıcıyı yanıltmak.

İçeriği çarpıtılmış medya

Görüntü, ses, video ve/veya metin aracılığıyla yanlış veya yanıltıcı bilgi ya da iddiaların oluşturulmasına yardımcı olan veya bunların tanıtımını yapan İşlemlere izin verilmez. Hassas bir olay, siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren diğer meselelerle alakalı olarak zarara neden olabilecek, bariz bir şekilde yanıltıcı veya aldatıcı görüntü, video ve/veya metinlerin tanıtımını ya da sürekliliğini sağlama amacı taşıyan İşlemlere izin verilmez.

Netlik veya kalite için yapılan, konvansiyonel ve editoryal açıdan kabul edilebilir düzeyin ötesindeki düzenlemelerle medya içeriklerini çarpıtan veya değiştiren işlemler, ortalama bir kullanıcının medya içeriğinin değiştirildiğini net bir şekilde anlayamayabileceği durumlarda, üzerinde değişiklik yapılmış medyaya filigran eklemeli ya da bu değişikliği belirgin bir şekilde açıklamalıdır. Kamu yararı veya bariz hiciv ya da parodi durumlarında istisnalar söz konusu olabilir.

İhlal örnekleri:

 • Siyasi açıdan hassas bir olay sırasındaki bir mitinge, kamuya mal olmuş bir kişiyi ekleyen eylemler.
 • Haber yayını süsü vermek için medya klipleri üzerinde değişiklik yapan işlemler.

Yetkisiz kullanım veya sistem işlevlerinin taklit edilmesi

Işıklar, bildirimler veya uyarılar gibi cihaz ya da Asistan işlevlerini taklit eden veya bunlara müdahale eden İşlemlere izin verilmez.

Yasaklanan davranış örnekleri:

 • İşleminiz için Google Asistan'ın sesini taklit eden bir ses kullanma.
 • Sistem bildirimlerini veya uyarılarını taklit etme
 • Google gibi davranmak.

Spam ve minimum işlevler

Actions, kullanıcılara en azından basit derecede işlevsellik ve düzeyli bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır. Kilitlenen veya işlevsel bir kullanıcı deneyimiyle tutarlı olmayan diğer davranışlar sergileyen işlemlere izin verilmez. Buna, test olarak gönderilmiş olabilecek tamamlanmamış işlemler de dahildir.

İstenmeyen veya tekrar eden etkinlikler yoluyla kullanıcılara veya Dizin'e spam gönderen İşlemlere izin verilmez. Bu İşlemler, kataloğu anlamlı bir şekilde genişletmez.

İhlal örnekleri:

 • İzinleri olmadan kullanıcıların mobil cihazlarına içerik gönderen veya Update API'yi kullanarak aşırı ya da alakasız içerik gönderen işlemler.
 • Asıl amacı bir web sitesine veya uygulamaya trafik çekmek olan işlemler.
 • Asistan Dizini'ne birden fazla yinelenen İşlem gönderme.

Kullanıcının adına SMS, e-posta veya başka iletiler gönderirken iletinin içeriğini ve gönderilecek alıcıları kullanıcının onaylamasına olanak sağlamayan İşlemlere izin verilmez.

Web görünümleri ve satış ortağı içeriği

Birincil amacı, bir web sitesine yönelik satış ortağı trafiğini artırmak veya web sitesi sahibinin ya da yöneticisinin izni olmadan bir web sitesinin web görünümünü sağlamak olan işlemlere izin verilmez.

İhlal örnekleri:

 • Temel amacı, bir web sitesindeki kullanıcı kayıt veya satın alma işlemleri karşılığında kazanç elde etmek üzere söz konusu web sitesine yönlendirme trafiğini artırmak olan bir İşlem.
 • Birincil amacı, izin almadan bir web sitesinin web görünümünü sağlamak olan işlemler

Tekrar Eden İçerik

Tek işlevi Actions on Google platformundaki diğer işlemler ile aynı deneyimi sunmak olan işlemlere izin verilmez. İşlemler kullanıcılara benzersiz içerik veya hizmet sunarak değer katmalıdır.

İhlal örnekleri:

 • Orijinal içerik veya değer katmadan başka işlemlerden içerik kopyalama.
 • Büyük oranda benzer içeriğe ve kullanıcı deneyimine sahip birden çok İşlem oluşturma. Bu İşlemlerin her birinin içerik hacmi küçükse geliştiriciler tüm içeriği toplayan tek bir İşlem oluşturmayı düşünmelidir.

Gizlilik ve Güvenlik

Kullanıcı verileri

Kullanıcı verilerini (ör. kullanıcı tarafından sağlanan, kullanıcı hakkında ve kullanıcının İşlemi veya cihazı kullanımı hakkında toplanan bilgiler) nasıl kullandığınız konusunda şeffaf olmalısınız. Bu politika, Dizin'in minimum gizlilik gereksinimlerini oluşturur. Geçerli bir yasanın gerektirmesi durumunda, sizin veya İşleminizin ek kısıtlamalara veya prosedürlere uyması gerekebilir. Actions for Families ile ilgili ek gizlilik şartları için lütfen Actions for Families Programı Şartları'na bakın.

Tüm İşlemler:

 • Dizin'in belirlenen alanında bir gizlilik politikasının bağlantısını sağlayın

  Gizlilik politikası, işlem içi açıklamalarla birlikte işleminizin kullanıcı verilerini nasıl topladığını, kullandığını ve paylaşımda bulunduğu tarafların türleri de dahil olmak üzere bunları nasıl paylaştığını açıklamalıdır. Bu ifade, İşleminizin etkin olduğu dillerin her birinde yazılmalıdır. Verileri kullanımınızı, açıklamalarda açıklanan işlemlerle sınırlamanız gerekir. Google tarayıcılarının gizlilik dokümanı içeriğine erişmesine ve içeriği taramasına izin vermeniz gerekir.

 • Tüm kullanıcı verilerini güvenli bir şekilde işleme

  Tüm kullanıcı verisi iletimleri modern kriptografi kullanmalıdır ve İşleminizin Actions on Google API'leriyle etkileşimi HTTPS kullanmalıdır.

 • Permissions API üzerinden hassas kullanıcı verilerini isteme

  Bir kullanıcının konumu ve adına yönelik tüm istekler.

 • Kullanıcı verileri isteme veya hesap bağlama uygulama nedenini doğru şekilde açıklayın

  E-posta, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet veya kişisel tercihler dahil olmak üzere kullanıcı verilerini talep etmenizin meşru ticari nedenini açık ve doğru bir şekilde açıklamanız gerekir. Permissions API'yi kullanıyorsanız bunu, ilgili yöntemdeki "bağlam" alanında belirtmeniz gerekir.

İşlemlerin tüm senaryolarda sohbet arayüzü (metin, resim veya konuşma) üzerinden aşağıdaki verileri istemesi yasaktır.

 • Ödeme verileri veya finansal veriler

  Örnekler: kredi ve banka hesap numaraları Mali hizmetler politikasına bakın.

 • Kimlik doğrulama verileri

  Örnekler: tam veya kısmi şifreler ya da PIN'ler buna dahildir.

 • Kimlik verileri

  Örnekler: pasaport numarası, ulusal kimlik numarası, vatandaşlık numarası, sürücü belgesi numarası veya vergi numaraları

 • Sağlık hizmetleri verileri

  Sağlık Politikası'na bakın.

 • Hassas Kişisel Bilgiler

  Örnekler: bir kişinin etnik kökeni, politik bağlantısı, cinsel yönelimi veya dini bağlantısı hakkında talepte bulunma.

Hesap bağlama ve kimlik

Bir Google kullanıcısı ile sisteminizdeki mevcut Google dışı hesap arasında bağlantı oluşturmak için Google ile Oturum Açma ve/veya Account Linking API'yi OAuth 2 ile kullanabilirsiniz. OAuth kullanarak hesap bağlama işlemi uygulanırken OAuth uç noktanızın sahibi olmanız veya bir OAuth servis sağlayıcı ile uç noktanızın kontrolüne sahip olmanız gerekir. Kimlik Sağlayıcı URL'lerini doğrudan Actions on Google yapılandırmanızda sağlamayın. İşlem paketi başına yalnızca bir OAuth yapılandırmasına izin verilir.

Bir Google kullanıcısını sisteminizdeki bir hesapla ilişkilendirmek için başka yöntemler kullanmayın. Bu yöntemler arasında, hesap bağlamayla ilgilenen başka bir İşlemin ilişkilendirmesini kullanmak veya e-posta ya da telefon numarası istemek de yer alır. Örneğin, hesap bağlama gerektiren birden fazla işlem sunuyorsanız Google kullanıcısını mevcut hesapla ilişkilendirmek için her işlemin Hesap Bağlama API'sini (ilgili İşlem paketinde tanımlanan yapılandırmayı kullanarak) bağımsız olarak kullanması gerekir.

Görüşmenin ortasında hesap bağlama işlemini başlatırsanız, hesap bağlama işlemini tetiklemeden önce neden kullanıcıdan hesabını bağlamasını istediğinizi açıklamanız gerekir.

Kullanıcı, hizmetinizde Google ile Oturum Açma özelliğini kullanarak oturum açmıyorsa Google'dan OAuth kapsamı istemeyin. Kullanıcıları bir web sitesine veya işleme yönlendirerek ek Google OAuth kapsamlarını kabul etmeye teşvik etmeyin.

Google, işlemin hesap bağlama özelliğini inceleyip test edemezse işlem onaylanmaz. Test için geçersiz kimlik bilgileri sağlayan veya kimlik bilgilerini güncel tutmayan işlemler de buna dahildir.

Kötü amaçlı davranış

Veri çalan, kullanıcıları gizlice izleyen veya kullanıcılara zarar veren ya da başka şekilde zararlı işlemlerde kullanılan İşlemlere izin verilmez.

Kullanıcının cihazına veya diğer cihazlarına veya diğer cihazlara, bilgisayarlara, sunuculara, ağlara, uygulama programlama arayüzlerine (API'ler) ya da hizmetlere yetkisiz bir şekilde müdahale eden, zarar veren, zarar veren veya erişen İşlemlere izin verilmez. Buna diğer İşlemler, tüm Google hizmetleri ve cihazın ağı dahildir.

Kullanıcı verilerini toplayan tüm işlemler Kullanıcı verileri politikasına uygun olmalı ve işlevlerini tam olarak açıklamalıdır.

Aşağıdakiler açık bir şekilde yasaktır:

 • Virüsler, truva atları, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar ve diğer kötü amaçlı yazılımlar.
 • Kötü amaçlı yazılımların dağıtımını veya kurulumunu teşvik etme ya da kolaylaştırma.
 • Güvenlik açıklarına yol açma veya güvenlik açıklarından yararlanma.
 • Bir kullanıcının kimlik doğrulama bilgilerini (ör. kullanıcı adları veya şifreler) çalmak.
 • Kişisel bilgilerini veya kimlik doğrulama bilgilerini açıklamaları için kullanıcıları kandırma
 • İşlemin kapandığını veya çıktığını ancak kullanıcıyı kaydetmeye devam ettiğini belirtmek
 • Kullanıcının önceden izni olmadan diğer işlemleri çalıştırmak.
 • Cihaz kullanım bilgilerini gizlice toplama

İşlemler ve Dizin'deki girişleri, bu şartları ihlal eden işlevleri etkinleştirecek veya bu işlevlere erişim sağlayacak herhangi bir yöntem sağlamamalıdır.

Güvenlik açıkları

İşleminiz başka bir İşlem, uygulama, cihaz veya hizmetin güvenliğini ihlal etmek üzere istismar edilebilecek bir güvenlik açığıyla ilişkiliyse kullanıcıları korumak için onu kaldırabiliriz.

Veri yayınları

Kataloglar, menüler veya başka verileri bir veri feed'i ya da başka bir mekanizma aracılığıyla bize sağlamanız durumunda, söz konusu verilerin Yasaklanmış içerik ve Fikri Mülkiyet bölümleri de dahil olmak üzere bu politikalara uygun olması gerekir. Tüm teknik koşulları doğru bir şekilde uygulamalı ve tüm zorunlu alanlara içerik sağlamalısınız. Sağlanan veriler, feed'in kullanım alanıyla alakalı ve doğru olmalıdır. Feed'i (ya da bir kısmını) devre dışı bırakabilir, verilerin kullanımını devre dışı bırakabilir veya bu politikaların ihlali ya da kötü bir kullanıcı deneyimine neden olması durumunda ilgili tüm işlemleri kaldırabiliriz.

Para kazanma ve reklamlar

Reklamlar

Görüşme içi reklamlara izin verilmez.

Tanıtım

Kullanıcılar veya geliştirici ekosistemi için yanıltıcı ya da zararlı olabilecek tanıtım amaçlı uygulamalara doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan ya da bunlardan fayda sağlayan işlemlere izin verilmez. Buna, aşağıdaki davranışlarda bulunan işlemler dahildir:

 • Sistem bildirimleri ve uyarılarına benzeyen bildirimler de dahil olmak üzere, web sitelerinde, İşlemlerde veya diğer mülklerde yanıltıcı reklamlar kullanma.
 • Kullanım istatistiklerini, ürün puanlarını, sıralamayı veya yorumlarını çarpıtma veya şişirme
 • Kullanıcıların bilerek ve isteyerek gerçekleştirdikleri eylemler dışında, kendilerini uygulama indirmeye veya diğer işlemleri tetiklemeye yönlendiren tanıtım veya etkileşim taktikleri
 • SMS hizmetleri aracılığıyla istenmeyen tanıtımlarda bulunmak.
 • Actions'ın kullanımı için para, dijital veya fiziksel ürünler dahil olmak üzere ödeme teklif etme.

İşleminizle ilişkili reklam ağlarının veya satış ortaklarının bu politikalara uymasını ve yasaklanmış tanıtım uygulamalarını kullanmamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

İşlemler

Tüm İşlemler şu şartlara uymalıdır:

 1. Kullanıcıları bir işlemi tamamlamaları için bağlantılar veya öneri çipleri aracılığıyla ya da İşlem açıklamasında açıkça bir web sitesine, telefon numarasına, mobil uygulamaya veya alternatif ödeme yöntemine yönlendirmeyin. Örneğin, kullanıcıya ödeme yapmak veya ödeme yapmak için harekete geçirici mesaj içeren bir web sitesini, işlemi veya fiziksel konumu ziyaret etmesini (ya da bağlantı çipi sağlamasını) söylemeyin. Bu kısıtlama Uygulama İşlemleri için geçerli değildir.
 2. İşleminiz kullanıcıların fiziksel bir ürün veya hizmet işlemini tamamlamasına veya rezervasyon yapmasına ya da rezervasyon yapmasına olanak tanıyorsa Asistan için Transaction API'yi uygulamalıdır. Alışveriş sepetine ürün eklemek bir işlem olarak kabul edilmez.
 3. İşlemleriniz kullanıcıların dijital bir işlemi tamamlamasına veya abonelik satın almasına olanak tanıyorsa Digital Purchase API'sini uygulamalıdır.

Aşağıdaki satın alma ve işlemler (bir ürün veya hizmetin yerine getirilmesi için kullanıcı ile işletme arasında yapılan herhangi bir sözleşme) Actions on Google'da desteklenir:

 1. Aşağıdakiler dahil fiziksel ürün veya hizmetler:

  • Fiziksel ürünlerin (ör. market ürünleri, giyim, ev eşyaları) alım satımı
  • Fiziksel hizmetlerin satın alınması (ör. araba hizmetleri, temizlik hizmetleri, uçak biletleri, yemek servisi, canlı etkinlikler için biletler)
  • Rezervasyonlar ve rezervasyonlar (ör. otel odaları)
  • Para ekleme hizmetleri
 2. Aşağıdakiler dahil dijital ürün veya hizmetler:

  • Dijital ürünlerin (ör. sanal para birimleri, ekstra canlar, ek oynama süresi ve özel öğeler) satın alınması
  • Abonelik hizmetleri (ör. fitness, flört, eğitim ve içerik aboneliği hizmetleri)
  • İşlem işlevlerine ve özelliklerine (ör. içerik veya hizmetler) erişim

Actions on Google, bir kullanıcıdan diğerine doğrudan veya lisanslı bir para transferi kuruluşu aracılığıyla para transferi yapılmasını ya da hayır kurumlarına veya siyasi kuruluşlara bağış yapılmasını şu anda desteklememektedir. Bu kısıtlama, Uygulama İşlemleri için geçerli değildir.

Transaction API ve Digital Purchase API koşulları

Transaction API, Digital Purchase API (Google Play Faturalandırma hizmeti) veya Direct Actions (Yiyecek Siparişi Direct Action API dahil) uygulamalarını kullanan tüm İşlemler şu şartlara uymalıdır:

 1. Actions on Google'ın hizmet şartlarında yer alan İşlem Şartları'na uymalıdır.
 2. Sipariş işlemenin düzgün şekilde yapılması ve onaylar da dahil olmak üzere gerekli tüm yöntem ve parametreleri uygulayın ve yinelenen siparişler oluşturmayın.
 3. Fiyatlar ve açıklamalar dahil olmak üzere doğru ve zamanında bilgi sağlayın.
 4. Kendi müşteri hizmetlerinizi sağlayın ve müşteri hizmetleri iletişim telefon numarası ve/veya e-posta adresi sağlayın.
 5. Makbuz, onay ve güncelleme göndermek de dahil olmak üzere yalnızca sohbet arayüzü üzerinden elde edilen kişisel bilgileri bu işlemi kolaylaştırmak için kullanın. Bu bilgileri pazarlama dahil olmak üzere diğer amaçlarla kullanmak için bağımsız olarak kullanıcının iznini almanız (isteğe bağlı olarak) gerekir.
 6. Yalnızca Dijital Satın Alma API'sını kullanan İşlemler için:

  • Kullanıcı, Actions on Google platformunda yalnızca İşlem kapsamında veya İşlem ile aynı başlık altında satın alınan özelliklere ya da hizmetlere erişebilir.
  • İşlemler, kullanıcıları doğrudan veya dolaylı olarak Action'ın içinde veya dışında Digital Purchase API dışında bir ödeme yöntemine yönlendirmemelidir.
 7. Yalnızca Transaction API'yi kullanan İşlemler için (Google bu özellikleri sunmadığından):

  • Belirtilen zaman aralıklarında işlem durumu güncellemeleri sağlamayla ilgili tüm gerekli geri çağırma API'lerini ve sonraki işlemleri uygulayın.
  • Tüm kullanıcılara e-posta yoluyla doğru ve ayrıntılı bir makbuz sağlayın ve para alışverişi yapılan işlemlerle ilgili tüm parametreleri doğru şekilde ayarlayın.

Adlandırma ve dizin listeleme

İşleminizin telaffuzu ve Asistan görünen adı, kullanıcıların İşlemler ile nasıl etkileşime geçtiğini ve keşfettiğini belirtir. İşleminizin girişi Dizin'in kalitesini önemli ölçüde etkilediğinden spam içerikli listelemelerden, düşük kaliteli tanıtımlardan ve İşleminizin görünürlüğünü yapay olarak artıran her şeyden kaçının. Görünür, boş olmayan simgeler sağlamak da dahil olmak üzere Dizin girişi için gerekli tüm ayrıntıları girin.

İşleminizin dizin girişi (ad, açıklamalar vb. dahil) Yasaklanmış içerik ve Fikri Mülkiyet politikalarına uygun olmalı ve kaba, müstehcen ya da rahatsız edici kelimeler içermemelidir.

Adla ilgili koşullar

Tüm İşlemler, kullanıcıların İşlemin işlevini tetiklemesine olanak tanıyacak fonetik olarak benzersiz bir telaffuza sahip olmalıdır. İşlem telaffuzları her dilde benzersizdir. Dolayısıyla, bir ad onaylandıktan sonra başka hiçbir İşlem, aynı fonetik adı aynı dilde kaydedemez. Dizin girişinizin en az bir örnek telaffuzu olmalıdır. Bunların tümü İşleminizin adını içermeli (örneğin, "Google Alışveriş'le Konuş") ve İşleminizi tutarlı bir şekilde tetikler.

Adlar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 • İşleminize erişilebilen bölgelerde adınız markanıza veya ticari markanıza özel olmadığı sürece tek kelimelik adlara izin verilmez. Ülkeler için istisna isteğinde bulunma talimatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Birden çok kelimeye bölünmüş birleşik kelimeler bu şartı atlatmaz. Örneğin, keyboard bir kelime olarak sayılır.
 • Kelimelerden birinin belirli bir makale (the), belirsiz makale (a veya an), zamir (ör. my) veya edat (for, to veya of) olması durumunda iki kelimelik adlara izin verilmez. Örneğin, adınız bisiklet, espresso, eğlence amaçlı veya eğlence için şeklinde olmamalıdır.
 • Ad, İşleminizi benzersiz bir şekilde tanımladığından diğer İşlemlerden ve Asistan'ın temel özelliklerinden ayırt edilmelidir. Aşağıdaki gibi adlara izin verilmez:

  • Sık kullanılan ifadeler (ör. teşekkür ederiz, nasılsınız?, günaydın)
  • Asistan'ın temel özelliklerine benzer (ör. durma, geri bildirim gönderme, ışıkları kapatma, videoları göster, hava nasıl, bu şarkıyı atla, sıcaklığı şu seviyeye ayarla vb.)
  • Kullanıcıların kafalarını karıştırarak Google ile etkileşim kurduklarını veya Google'ın İşlem'de yer alan içerikleri (ör.favori İşlem, en iyi müzik uygulaması, en popüler İşlem hakkında en çok aranan Haberler) tanıttığını, desteklediğini ya da bunlara sponsor olduğunu düşünmelerine yol açabilir.
  • Ürün, hizmet veya içerik kategorileri olan kelimeler ya da kelime öbekleri dahil olmak üzere genel. Bu yasakla ilgili istisnaları, durum bazında değerlendirerek değerlendireceğiz. İstisna isteğinde bulunma talimatlarını aşağıda bulabilirsiniz.
 • Kişi veya yer adlarına, başka kelimeler içermemeleri halinde izin verilmez (ör. Atatürk'ün yıldız falı veya İstanbul turizm) ya da söz konusu konumda bulunan bir devlet kurumu olmanız gerekir (örneğin, New York Belediyesi İstanbul adını tescil ettirebilir).

 • Bazı kelimeler ve ifadeler ayrılmıştır ve adlarda kullanılamaz. Örneğin, ok, Google, launch, ask, tell, load, exit quit, sesi artırma, oyun, action, assistant, skill ve app gibi adlarda kullanılamaz. Ayrılmış bir kelime veya kelime öbeği kullanmadığından emin olmak için adınızı API kontrol panelinde test edin. Birden fazla kelime içeren niteleyici bir kombinasyonda kullanılan adlar kafa karıştırıcı değilse ve bu politikaları ihlal etmiyorsa belirli ayrılmış kelimeler veya kelime öbekleri için istisna uygulayabiliriz. İstisna isteğinde bulunma talimatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

 • Dile bağlı olarak, görünen ad alanında bazı karakterlerin kullanılması yasaklanabilir.Örneğin, Latin alfabesinin kullanıldığı diller yalnızca küçük harfli alfabetik karakterler, kelimeler arasındaki boşluklar, iyelik işareti (ör. Sam'in bilimsel bilgi yarışması) veya kısaltmalarda kullanılan dönemler (ör. a. b. c.). Rakam gibi diğer karakterler hecelenmelidir (ör. yirmi bir).

 • Adlar, benzer söylenen kelimeler veya diğer İşlem adları (aynı dilde) olarak yanlış yorumlanmaması için doğru telaffuzu kolay ve fonetik olarak farklı olmalıdır. Farklı yazılmış olsa bile kaba, rahatsız edici, genel veya yaygın adlar gibi fonetik olarak bu politikalar tarafından yasaklananlara benzeyen adları kullanmayın.

Bu politikaları değerlendirirken, görünen adın telaffuzunu, konsolda nasıl yazıldığını ve telaffuz edilen kelimeyi (varsa) yaygın olarak kabul edilen şekli göz önünde bulundururuz.

Belirli adlandırma politikalarındaki istisnaları durum bazında değerlendiririz. Bu formu doldurarak ve Görünen Ad konusunda yardım isteğinde bulunabilirsiniz.

Genel ad örnekleri:

İzin verilmez:

 • Seyahat Acentem
 • Akıllı Ev
 • Bakkal
 • Oyun Aksiyon

İzin veriliyor (yalnızca açıklama amaçlıdır ve diğer politikalara tabidir)

 • Uydurma kelimeler veya rastgele ifadeler kullanma ya da ekleme (Foobar Action, Foobar Akıllı Ev)
 • Genel olmayan bir marka adı ekleme (Google Seyahat, Ali'nin Seyahat Acentesi)
 • Açıklayıcı sıfatlar ve zarflar ekleme (Hızlı Otel Arama, Worldly Traveler)
 • Üst düzey alan adı da dahil olmak üzere tam alan adınızı kullanma (SmartHome.com)

Tutarlı adlar

İşleminizin telaffuzu, görünen adının fonetik biçimi olmalıdır. İzin verilen farklılıklar şunları içerir: noktalama işareti, boşluk, sayı kullanma veya sayıların ve sıra numaralarının yazımı (örneğin, üç - 3 veya üçüncü - 3. vb.).

Açıklama

İşleminizin açıklaması ve diğer meta veriler, işlevini, sağladığı hizmetleri veya içeriği doğru bir şekilde açıklamalıdır. İşleminizle ilgili açıklama yazmaya yönelik birkaç en iyi uygulamayı aşağıda bulabilirsiniz:

 • İşleminizin kullanıcılara nasıl yardımcı olabileceğine dair kısa ve anlaşılır bir açıklama sağlayın. Örneğin, "Bu işlemi X yapmak için kullanabilirsiniz." İşlem açıklamanızın aşırı uzun, ayrıntılı veya tekrarlı olması bu politikanın ihlaliyle sonuçlanabilir.
 • İşleminizin en iyi yanlarını vurgulayın. Kullanıcıların İşleminizi özel yapan şeyleri anlamalarına yardımcı olmak için ilginç ve heyecan verici bilgiler paylaşın.
 • İşleminizin görünen adı, açıklaması, simgesi ve banner resimlerinin işlevini doğru şekilde açıkladığından emin olun.
 • Aşırı, yinelenen veya alakasız anahtar kelimeler ya da referanslar kullanmaktan kaçının.
 • İşleminizin herhangi bir özelliği için ödeme gerektirip gerektirmediğini belirtin.

İşlemin açıklamasında kullanıcı görüşlerine izin verilmez.

Kullanıcı Deneyimi

Mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlamak için İşleminiz açıklandığı gibi çalışmalı, yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi sağlamalı ve platformun özelliklerinden yararlanmalıdır.

İşlemler Sohbet Tasarımı yönergelerini izlemelidir. Kullanıcı arayüzü tasarımı yönergelerinden önemli ölçüde sapan veya kötü kullanıcı deneyimi sunan işlemler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli yüzeylerde devre dışı bırakılabilir, reddedilebilir veya Dizin'den kaldırılabilir:

 • İşlemin önerilmesi, görüşme veya dizin listesinde gerçekte olduğundan daha geniş bir komut kapsamını destekler.

  • Örneğin, İşlem "Bana bir şey sorun" diyor ancak İşlem yalnızca "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kimdir?" sorusunu yanıtlayabiliyorsa.
 • Selamlama ya da örtülü veya açık soru gibi bir istem olmadan kullanıcı komutunu dinleme. Buna, beklentiyi belirlemeden kullanıcıyı dinlemek veya kaydetmek için İşlem mikrofonunun açılması da dahildir. Kullanıcı, İşlem bir yanıt veya komut kaydederken bunun farkında olmalıdır. Örnekler:

  • İşlem, kullanıcının sorusunu yanıtlar ve ardından başka bir soru sormadan ek bir komut dinlemeye başlar.
  • İşlem bir kapanış ifadesi yapıyor ancak kullanıcıyı kaydetmeye devam ediyor.
  • İşlem, mikrofonu açmaya başlar ve kullanıcıya İşlemin bir komut veya yanıt dinlediğini bildirmeden kullanıcıyı kaydeder.
 • Kapalı veya açık istemler olmadan mikrofonu açık bırakıp ve kullanıcı etkileşimin doğasıyla ilgili beklentileri belirtmeyerek Action deneyimi sırasında kullanıcı yanıtlarını dinleme

  • Örneğin, bir dil öğrenme işlemi, başlangıçta kullanıcıya etkileşimin nasıl gerçekleşeceğini açıklamadan yanıtları dinler.
 • İşlemin gerekli özelliklerini destekleyen Asistan özellikli tüm cihazlarda düzgün çalışmama

  • Örneğin, İşlem Google Home cihazlarında çalışır ancak mobil cihazlarda çalışmaz.
 • Net bir amacı olmayan sessiz bir ses dosyası çalma

  • Örneğin, İşlem açılır ve açıklama olmadan sessiz bir ses dosyası çalarsa.
 • Asistan özellikli cihazlarda etkileşim özelliklerinin kötüye kullanılması

  • Örneğin, Google Home LED ışıklarının kullanım amacı dışında tetiklenmesi (burada belirtilmiştir.)
 • Media Response API kullanılmadığı sürece 240 saniyeden uzun süre boyunca metin okuma veya kayıtlı ses sürekli olarak çalınır.

 • Bozuk bağlantılar veya resimler

 • Google dışındaki bir geliştirici platformuyla ilişkilendirilmiş terminolojiyle etkileşimde bulunurken İşleminizi markalama veya etiketleme.

 • Grafik olmayan arayüzlerde görseller için alternatif metin ve ses sağlanamaması.

 • Ses, görsel metinle uyuşmuyor ve grafik arayüzlerde metin okuma aracılığıyla.

 • İşleminizle ilgili yanıltıcı veya alakasız amaçlar kaydetmek ya da oluşturmak.

  • Örneğin, İşleminiz hava durumu bilgisi sağladığında "Taksi Sipariş Edin" için yerleşik bir niyet seçmek.
 • Öneri çiplerine sıfatlar, zarflar veya belirsiz terimler gibi gereksiz açıklayıcı kelimelerin eklenmesi.

  • Örneğin, "En İyi Pizzayı Satın Alın" veya "Şansınızı deneyin".

Actions for Families

Actions for Families (AFF) programındaki geliştiricilerin ailelere uygun deneyimler oluşturabildiklerini gösterebilmeleri için, programa uygunluk koşullarını, halihazırda Google Play'de Öğretmen Onaylı uygulama oluşturmuş veya ailelere uygun İşlemleri için Google ile iş ortaklığı sözleşmesi imzalamış olan geliştiricilerle sınırlandırırız. Uygulamaları Öğretmen Onaylı programından kaldırılan ve aileye uygun Action'ı için şu anda Google ile geçerli bir iş ortaklığı sözleşmesi bulunmayan geliştiriciler artık Actions for Families'i kullanmaya uygun değildir.

İşleminiz çocukları hedefliyorsa veya çocuklara yönelik açık bir şekilde içerik sağlıyorsa Actions for Families programına bu uygunluk koşulları kapsamında katılmalıdır. Aksi takdirde platformda yayınlanması onaylanmaz. Buna, birincil kitlesi veya kitlelerinden biri olarak çocukları hedefleyen işlemler dahildir.

"Çocuk" kelimesi farklı yerlerde ve değişik bağlamlarda farklı anlama gelebilir. İşleminiz için geçerli olabilecek yükümlülükleri ve kısıtlamaları belirlemek için hukuk danışmanınızdan yardım almanız önemlidir. AFF geliştiricileri, Fas, Tunus ve Yemen hariç olmak üzere Actions on Google tarafından desteklenen her bölgede AFF işlemini dağıtmayı tercih edebilir.

Program şartları

Actions for Families programına bir işlem göndermeden önce, İşleminizin çocuklar için uygun olmasını ve ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) de dahil olmak üzere tüm ilgili yasalara uymasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Actions for Families programına katılan işlemler, bu bölümdeki uygunluk ölçütlerini karşılamalı ve Actions for Families Eki dahil olmak üzere Actions on Google Hizmet Şartları'na uymalıdır.

Uygunluk ölçütleri

 1. Google Play'deki Öğretmen Onaylı uygulamalarınıza referans bağlantıları göndererek veya ailelere uygun İşleminiz için Google ile bir iş ortaklığı sözleşmesi imzalamış olduğunuzu göstererek, ailelere uygun deneyimler geliştiren bir geliştirici olduğunuzu kanıtlarsınız. Tüm uygulamaları Öğretmen Onaylı programından kaldırılmış olan ve AFF Action için Google ile geçerli bir iş ortaklığı sözleşmesi bulunmayan geliştiriciler Actions for Families programına uygun değildir.
 2. İşleminiz birincil kitlesi veya kitlelerinden biri olarak çocukları hedefliyor.
 3. İşleminiz ev otomasyonu veya üretkenlik işlemleri gibi hedef kitleleri arasında çocukları hedeflemiyorsa Actions for Families programına katılamaz.
 4. Actions for Families'in tümü çocuklar için uygun olmalıdır. İşlemlerde yetişkinlere uygun içerik, kaba mizah, küfürlü dil, şiddet içeren veya rahatsız edici içerik ya da kendine zarar veren içerik dahil olmak üzere uygunsuz malzemeler kullanılamaz. İşlemler; estetik cerrahi veya kilo verme amaçlı eğlence amaçlı tasvirler ve kişinin fiziksel görünümünde yapılan diğer kozmetik düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişinin bedeniyle veya kendiyle ilgili olumsuz bir algıya sahip olmasına teşvik eden materyaller içeremez.
 5. İşlemin birincil amacı, sosyal ağ veya kullanıcı forumu işlemi gibi kullanıcılar tarafından oluşturulan ve denetlenemeyen içeriği geniş çapta paylaşmak olamaz.
 6. İşlemler, kimliği tanımlayabilecek kullanıcı verilerini toplayamaz veya talep edemez.
 7. İşlemler, medya akışı dahil olmak üzere reklam içermemelidir. Konu, içerik ve dil çocuklar için uygunsa kendi kendini tanıtan mesajlar kabul edilebilir.
 8. İşlemlerde denetlenmeyen içerikler kullanılamaz. Ayrıca tüm İşlem içerikleri, devam eden uyumluluk açısından düzenli aralıklarla denetime tabi tutulur.
 9. İşlemler Google ile Oturum Açma (hesap bağlama) özelliğini kullanamaz, OAuth kapsamları isteyemez, kullanıcı verisi API'lerinin çoğuna erişemez (yaklaşık cihaz konumu hariç) veya işlem API'lerine erişemez.
 10. İşleminizin ve İşleminizin çağırdığı veya kullandığı tüm API ya da SDK'ların COPPA, GDPR ve diğer tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu beyan edersiniz.

Actions for Families programına kabul edilen işlemlerin, sonraki güncellemeler de dahil olmak üzere program standartlarını her zaman karşılamaya devam etmesi gerekir. İşlemler yalnızca AFF programının kapsamı dışında kalmayı seçebilir ve Actions on Google platformunda kalabilir. Bunun için, birincil kitlesi veya kitlelerinden biri artık çocukları hedeflememesi gerekir.

Google, yukarıdaki ölçütlere göre program için uygun olmadığı veya Actions for Families programına uygun olmadığı belirlenen herhangi bir İşlemi reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

Akıllı özellikli cihazlar

Güvenlik veya gözetim İşlemleri, birincil kullanıcının dışındaki kişilerin kimliğini tanımlayabilecek bilgilerini (PII) izinleri olmadan günlüğe kaydetmemelidir. Örneğin, kapı zili İşlemleri, ilgili kişinin açık izni olmadan kapıda kimlerin olabileceğiyle ilgili bilgileri günlüğe kaydedemez.

Ayrıca, yalnızca kapı zilleriyle kullanılabilen İki Yönlü Konuşma Özelliği aracılığıyla Google yüzeylerinden üçüncü taraf (3. taraf) cihazlara gönderilen sesler yalnızca İki Yönlü Konuşma deneyimini sunmak için kullanılabilir. Two-Way Talk verileri yalnızca bu özellik işlevi amacıyla saklanmalı, günlüğe kaydedilmeli veya kaydedilmelidir ve başka herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Yolcu taşıma araçlarına hareket etme talimatı veren işlemlere izin verilmez.

Yalnızca kullanıcılara hangi sesli asistana bağlanabileceklerini seçme seçeneği sunan işlemleri onaylarız. Kullanıcıların Google Asistan'a bağlanmadan önce başka bir sesli asistana bağlanmasını gerektiren İşlemler onaylanmaz.

İkincil Kullanıcı Doğrulama

Google; bir kapının kilidini açma, kamerayı kapatma, bir güvenlik sistemini devre dışı bırakma veya güvenlikle ilgili olabilecek bir cihazı açma gibi Cihaz Durumu'nu güvenli olmayan veya devre dışı bir duruma getirebilecek tüm işlemler için iş ortaklarının ikincil kullanıcı doğrulamasını etkinleştirmesini zorunlu kılar.

Güvenlik ve güvenlik önlemlerinin yapısı cihaz türüne göre değişiklik gösterse de bu cihazlar en azından hesap bağlamayı ve güvenli bir mobil cihazda onay ya da şifre/PIN gibi ikincil bir kullanıcı doğrulamasını gerekli kılmalıdır. İşlemin yapısından bağımsız olarak (etkileşimli veya Smart Home API Direct Action) Google'ın politikasına uymak için ek güvenlik katmanı eklenmesi gerekir. Ancak, kullanıcı ikincil bir doğrulama yaptıktan sonra kullanıcıya kapsam dışında kalma seçeneği sunabilirsiniz. Devre dışı bırakma dili, kullanıcı açısından net ve anlaşılır olmalıdır.

Google'ın akıllı ev cihazları için önerisi, Smart Home API'yi kullanarak Doğrudan İşlem kullanılmasıdır. Akıllı Ev entegrasyonları için ikincil kullanıcı doğrulama yöntemleri burada açıklanmıştır.

Ok Google Sertifikası ile çalışır

Kullanıcılar "Ok Google ile çalışır" rozetiyle etiketlenmiş cihazları arayıp satın alırken sağlam bir işlevsellik, güvenli, güvenilir ve sorunsuz bir deneyimle karşılaşmayı beklemelidir. Yukarıdaki ikincil kullanıcı kimlik doğrulama politikasının yanı sıra, geliştiricilerin cihaz sertifikasyonu ve "Ok Google ile çalışır" rozetinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki koşulları da yerine getirmesi gerekir:

İşlevler

Google Asistan Smart Home API, akıllı ev cihazlarının işlevleriyle eşleşecek şekilde Cihaz Türleri ve Özellikleri'ni destekler. Cihaz türü gösterimi, cihazın kimliğine bağlı olarak doğru olmalıdır. Örneğin, ışıkları kontrol eden bir akıllı anahtarınız varsa kullandığınız Cihaz Türü, fiziksel cihazın doğasını temsil ettiği için Anahtar'dır. Google, cihazlarla ve gerekli işlevlerle ilgili kılavuzları burada bulabilirsiniz.

Ayrıca, geliştiricinin cihazına yeni cihaz özellikleri eklenirse geliştiricinin, lansman sırasında bu özelliği Google Asistan kullanıcıları için erişilebilir hale getirmesi gerekir. Örneğin, renkli ampullerde kullanıcılar Google Asistan ile ampullerin rengini değiştirebilir, ampulleri açıp kapatabilir, ampullerin parlaklığını ayarlayabilir vb.

Google, cihazda bulunan tüm işlevlerin uyumlu Smart Home API özellikleriyle entegre edilmemesi halinde Google Asistan'ın eksiksiz bir deneyim sunmasını sağlayan gönderimleri onaylamama hakkını saklı tutar.

Raporlama Durumu

Kızılötesi kontrol cihazları gibi yalnızca komut kullanan cihazlar hariç, tüm cihazların Home Graph API'nin Rapor Durumu aracılığıyla durum güncellemelerini Google'a bildirmesi beklenir. Rapor Durumu, cihazın tüm Asistan yüzeylerinde ve Asistan hizmetlerinde doğru şekilde tanıtılması açısından kritik öneme sahiptir. Cihaz durumuna sahip tüm iş ortaklarının ReportState uygulamasını zorunlu kılması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için geliştirici belgelerindeki ReportStateAndBildirimler API'sine bakın.

Kullanıcı Yapılandırması Değişikliklerini Raporlama

Geliştiriciler, ekosisteminizdeki cihaz yapılandırması güncellemelerini Google'a bildirmelidir. Örneğin, geliştirici, desteklenen özellikler gibi işlevleri güncellediğinde veya kullanıcı bir cihaz eklerse, yeniden adlandırır ya da kaldırırsa geliştiricinin bu güncellemeleri Google'a bildirmesi gerekir. Bu sayede, kullanıcıların geliştirici uygulamasında güncelleme yaptıktan sonra güncelleme almak için hesaplarının bağlantısını kaldırması veya hesabı yeniden bağlaması gerekmez. Bu işlem, Request Sync API kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Kalıcı Bağlantılar

Buluta bağlı akıllı cihazlar, bulut kontrolü için ister cihazın kendisinden ister sabit bir iş ortağı merkezi üzerinden olsun kalıcı bir bağlantıya sahip olmalıdır. Mobil cihazlar ve tabletler, akıllı ev cihazları için aracı olarak kullanılamaz. Kablosuz bağlantı gibi bir bağlantı protokolünden cihazın bağlantısını kesen düşük güç durumlarına sahip cihazlarda, cihaz bulut kontrolü için uyandırmaya yönelik yöntemler uygulamalıdır.

Google Cihaz Kontrolü Yetkilendirme Sayfası

Yasal ve gizlilik politikalarımıza uymak için oAuth sayfası, uygulamanızın Google Home veya Google Asistan yerine Google ile bağlantı oluşturduğunu / paylaştığını göstermelidir. "Oturum açarak, Google'a cihazlarınızı denetleme yetkisi veriyorsunuz" gibi bir Google yetkilendirme beyanınızın olması gerekir.

Güvenlik Sertifikası

Güvenlik üzerinde etki yaratabilecek belirli cihazlar (örneğin, yemek pişirme aletleri) güvenlik sorunu oluşturabilecek kadar ısınabilir. Daha yüksek güvenlik riski oluşturabilecek her cihazla ilgili olarak, söz konusu cihazın UL sertifikasını (veya benzeri bir güvenlik sertifikasını) paylaşmanızı rica ederiz. Güvenlik sertifikası şartlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kalite

Yüksek performans ve güvenilirlik düzeyini korumak, yararlı kullanıcı deneyimlerini birlikte sunmanın anahtarıdır. İş ortakları, kendi Google Cloud Platform proje sayfalarını ziyaret ederek entegrasyonlarının kullanımı ve performansıyla ilgili metriklere erişebilir. Performans metriklerine erişme hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

İlk sertifikasyondan sonra, geliştiriciler cihazlarında kabul edilebilir bir performans düzeyini korumalıdır. Performansın birden çok yönü vardır:

 1. Asistan özellikli cihazlar aracılığıyla komut vermeyle ilişkili gecikme ve güvenilirlik.
 2. Güvenilir hesap bağlama ve jeton yenileme
 3. Rapor Durumu değişikliklerinin doğruluğu ve gecikmesi

Kalite beklentileri, Smart Home API belgelerinde cihaz türü düzeyinde özetlenmektedir. Bu beklentileri sürekli olarak karşılayamamak, performans iyileştirilinceye kadar entegrasyonunuzun görünürlüğünün azalmasına veya aşırı durumlarda devre dışı bırakılmasına neden olabilir.

Sertifika Yenileme

Smart Home API entegrasyonları, API'ye işlev eklendiğinde veya cihazınız Smart Home API tarafından desteklenen yeni özellikler eklediğinde yeniden sertifika almalıdır. İş ortağının entegrasyona eklediği ek cihazlar da buna dahildir. Örneğin, yeni cihazlar eklendikçe bu cihazlar için sertifika koşulunun da karşılanması gerekir.

Ayrıca entegrasyonlar, en son yeniden sertifika alma işleminin gerçekleşmesinden veya yeni cihaz işlevlerinin eklenmesinden itibaren 12 ayda bir yeniden onaylanmalıdır. Bu sayede Works-With rozetini kullanmaya devam edebilir ve entegrasyonunuzun iyi durumda kalmasını sağlayabilirsiniz. Yeniden sertifika verilmemesi durumunda, Works-With rozetini kullanma onayınız iptal edilir. Bu durum, Smart Home API entegrasyonunuzla ilgili bir veya daha fazla yaptırım işlemine yol açabilir.

Çelişen şartlar

Bu politikalar, belirli hizmet şartlarını veya sözleşmeleri değiştirdikleri açıkça belirtilmediği sürece, kullanıcının geçerli Google ürün veya hizmetlerini kullanımı için geçerli olan hizmet şartlarını veya diğer sözleşmeleri sınırlamaz veya değiştirmez.

Yaptırım

İşleminiz politikalarımızdan herhangi birini ihlal ettiyse İşleminize veya geliştirici hesabınıza aşağıda açıklandığı şekilde bir veya daha fazla yaptırım işlemi uygulayabiliriz. Ayrıca, size uygulanan yaptırım işlemi hakkında bilgi ve hatalı yaptırım işlemi yaptığımızı düşünüyorsanız nasıl itirazda bulunabileceğinizle ilgili talimatlar hakkında sizi bilgilendiririz.

Kaldırma işlemi veya yönetimle ilgili bildirimlerin, İşleminizdeki politika ihlallerinin hepsini belirtmeyebileceğini lütfen unutmayın. Politika sorunlarını giderme ve diğer işlemlerin politikalara tamamen uygun olması için gereken ekstra özeni gösterme sorumluluğu geliştiricilere aittir. Tüm işlemlerinizde politika ihlallerinin giderilmemesi, İşleminizin kalıcı olarak kaldırılması veya hesabınızın kapatılması da dahil olmak üzere ek yaptırım işlemleriyle sonuçlanabilir.

Actions on Google'ın hizmet şartlarının veya politikalarının tekrar tekrar veya ciddi şekilde ihlal edilmesi (kötü amaçlı yazılım, sahtekarlık ve kullanıcılara ya da cihazlara zarar verebilecek İşlemler), bireysel veya ilgili Actions on Google geliştirici hesaplarının feshedilmesine neden olabilir.

Reddetme

 • İnceleme için gönderilen yeni bir İşlem veya İşlem güncellemesi Google Asistan'da kullanılabilir olmaz.
 • Mevcut bir İşlem'e yapılan bir güncelleme reddedildiyse güncellemeden önce yayınlanan İşlem sürümü Google Asistan'da kullanılabilir olmaya devam eder.
 • Reddetme işlemleri, reddedilen bir İşlemin mevcut kullanıcı yüklemelerine, istatistiklerine ve puanlarına erişiminizi etkilemez.
 • Reddetme işlemleri Actions on Google geliştirici hesabınızın durumunu etkilemez.
 • İşleminiz birden çok yerel ayara sahipse yerel ayarlardan birinde reddetmeniz, işlemin herhangi bir yerel ayarda reddedilmesine neden olur.

Kaldırma

 • İşlem, önceki tüm sürümleriyle birlikte Google Asistan'dan kaldırılır ve artık hiçbir yerel ayardaki kullanıcılar tarafından kullanılamaz.
 • İşlem kaldırıldığından kullanıcılar işlemin Dizin listesini, kullanıcı yüklemelerini, istatistiklerini ve puanlarını göremez veya işlemi çağıramaz. Kaldırılan işlem için politikaya uygun bir güncelleme gönderdiğinizde bu bilgiler geri yüklenir.
 • Kullanıcılar, politikaya uygun bir sürüm Google tarafından onaylanana kadar İşlem içi satın alma işlemi gerçekleştiremez veya İşlemdeki İşlem içi faturalandırma özelliklerini kullanamaz.
 • Kaldırma işlemleri Actions on Google Geliştirici hesabınızın durumunu hemen etkilemez

Sınırlı görüş

 • İşleminizin Google Asistan'daki bulunabilirliği kısıtlanabilir. İşlem Google Asistan'da kalmaya devam eder ve uygunsuz bir telaffuz ile kullanıcılar tarafından erişilebilir.
 • İşleminizin görünürlüğü sınırlı hale getirmek, diğer Actions on Google Geliştirici hesabınızın durumunu etkilemez.

Hesabın feshi

 • Geliştirici hesabınız feshedildiğinde kataloğunuzdaki tüm işlemler Google Asistan'dan kaldırılır ve artık yeni işlemler yayınlayamazsınız. Bu, ilgili tüm Google Asistan geliştirici hesaplarının da kalıcı olarak askıya alınacağı anlamına gelir.
 • Birden fazla kez tekrarlayan veya çok ciddi düzeydeki politika ihlalleri, Actions on Google hesabınızın feshedilmesine de yol açabilir.
 • Feshedilen hesaptaki İşlemler kaldırıldığından kullanıcılar, işlemin mevcut Dizin listesini, mevcut kullanıcı yüklemelerini, istatistiklerini ve puanlarını göremez.

Yaptırım işlemine itiraz etme

Bir hata yapıldıysa ve işleminizin Actions on Google hizmet şartlarını ve politikalarını ihlal etmediği belirlenirse işlemleri yeniden etkinleştiririz. Politikaları dikkatli bir şekilde incelediyseniz ve yaptırım işlemimizin hatalı olabileceğini düşünüyorsanız kararımıza itiraz etmek için lütfen size gönderdiğimiz bildirimdeki talimatları uygulayın. Bize buradan da ulaşabilirsiniz.

Değişiklik günlüğü

 • 22.09.2022 - Akıllı özellikli cihazlar politikası, İki Yönlü Konuşma özelliğiyle ilgili ölçütleri içerecek şekilde değiştirildi.
 • 11.03.2021 - Akıllı özellikli cihaz politikaları ile alkol, tütün ve ilaç politikalarında güncellemeler.
 • 11/01/2021 - Actions for Families politikalarıyla ilgili güncellemeler.
 • 10/7/2020 - Belirli politikaları farklı kategorilere taşıyan politika sayfası yeniden yapılandırıldı. Buna, İşlemleri ve Promosyonları Para Kazanma ve Reklamlar'a taşımak, akıllı özellikli cihazlar ve kullanıcı deneyimi için yeni kategoriler oluşturmak dahildir. İçerik Kısıtlamaları, Aldatıcı Davranış ve Fikri Mülkiyet kapsamındaki tüm kategorilere ek örnekler ve bağlam eklendi. Spam politikası, minimum işlevsellik şartlarını içerecek şekilde genişletildi ve içeriği çarpıtılmış medya ile ilgili yeni bir politika eklendi. Yaptırım sürecimizi özetleyen yeni bir bölüm eklendi.
 • 08/10/2019 - Yanıltıcı İddialar Politikası güncellendi.
 • 29.07.2019 - Actions on Google Politikaları, Çocuk Güvenliği, Mali Hizmetler, Kullanıcı Verileri, Actions for Families ve İşlemler bölümlerinin tanıtımında değişiklikler yapıldı.
 • 07/05/2019 - Uygulama İşlemleri'ni referans alan işlem politikasında değişiklikler yapıldı.
 • 18.04.2019 - Sağlık politikasında değişiklikler yapıldı.
 • 6/2/2019 - Kullanıcı deneyimi politikası, şiddet ve tehlikeli etkinlikler üzerinde değişiklikler yapıldı.
 • 08.01.2019 - Sağlık politikası, İşlemler politikası, akıllı özellikli cihaz politikası, spam politikası ve kullanıcı deneyimi politikasında küçük değişiklikler yapıldı.
 • 06/11/2018 - İşlemler için desteklenen ülkelerin listesi ilgili kılavuzlara taşındı.
 • 11/10/2018 - AFF politikası diğer bölgeleri kapsayacak şekilde güncellendi.
 • 04/10/2018 - İşlem Politikası, dijital ürünleri içerecek şekilde güncellendi ve Hesap Bağlama ve Kimlik için Google ile Oturum Açma seçeneği eklendi.
 • 25/9/2018 - AFF politikası yeni pazarları kapsayacak şekilde güncellendi.
 • 06/09/2018 - Gizli ve açık istemlerle ilgili Kullanıcı Deneyimi politikası güncellenip işlemler politikasında düzeltme yapıldı.
 • 17/7/2018 - Güvenlik açığı politikası eklendi ve Promosyonlar politikası, İşlemler politikası, Ad şartları ve Kullanıcı Deneyimi politikasında küçük değişiklikler yapıldı. Ayrıca, politikalarımızı uygulamaya koyma konusundaki yaklaşımımızı ve geliştirici iletişimlerini açıklayan ek bir tanıtım dili ekledik.
 • 22.05.2018 - Şiddet ve Tehlikeli Faaliyetler Politikası'nda patlayıcı madde, silah, ateşli silah ve ilgili bileşenlerin satışını kolaylaştıran işlemleri yasaklayacak şekilde değişiklik yapıldı. Ayrıca Actions for Family programının kullanılabilirliğini Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'yı da içerecek şekilde genişlettik.
 • 27/03/2018 - Mali Hizmetler politikası ile Alkol ve Tütün politikası dahil olmak üzere birkaç yeni politika eklendi. Ev Otomasyonu politikası genişletilerek Akıllı Etkin Cihazlar Politikası olarak yeniden adlandırıldı. Sağlık politikası, İşlemler politikası, kullanıcı verileri politikası ve kullanıcı deneyimi politikasında yeniden biçimlendirme veya küçük değişiklikler yapıldı.
 • 01.02.2018 - Kullanıcı Deneyimi, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik, Erişkinlere Uygun İçerik, Kullanıcı Verileri (gizlilik), Güncelleme API'si (spam politikasında), Acil Durum Hizmetleri uygulamaları politikası eklendi.
 • 04/10/2017 - Yasa Dışı Faaliyetler, Sağlık, Hesap Bağlama, Ad Gereksinimleri ve İşlemler bölümleri güncellendi. Çocuklar bölümünün yerini yeni Aileler İçin Uygulamalar bölümü aldı.
 • 17/5/2017 - İşlemler, görsel kullanıcı arayüzleri ve akıllı ev entegrasyonları gibi çeşitli yeni özelliklerle ilgili değişiklikler yapıldı. Erişkinlere uygun içerik uyarılarıyla ilgili bir politika ekledik ve Adlandırma, Dizin Listelemesi, Tanıtım ve Kullanıcı Deneyimi bölümlerinin bölümlerini netleştirdik.
 • 08.02.2017 - Kumar, Diğer Kısıtlamalar ve Kullanıcı Deneyimi bölümleri güncellendi. Çeşitli politikalar güncellenip yeni Adlandırma, Mağaza Girişi ve Tanıtım bölümünde birleştirildi. Önemsiz bazı değişiklikler de yapıldı.