เราจะเลิกใช้งานการดําเนินการสนทนาในวันที่ 13 มิถุนายน 2023 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในการสิ้นสุดการดําเนินการสนทนา

นโยบายสําหรับ Actions on Google

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

นโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อให้คําแนะนําแก่นักพัฒนาแอปที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Actions on Google รวมถึงการดําเนินการที่จะเผยแพร่ในไดเรกทอรี พาร์ทเนอร์บางรายอาจมีสิทธิ์เข้าถึง API เพิ่มเติมและขึ้นอยู่กับนโยบายที่ต่างกัน

สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คําว่า "การดําเนินการ" จะมีผลกับโปรเจ็กต์การดําเนินการหรือการดําเนินการแต่ละรายการภายในโปรเจ็กต์ดังกล่าว นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการดําเนินการทั้งหมดในทุกด้าน รวมถึงเนื้อหา เนื้อหาโฆษณา (ที่ได้รับอนุญาต) พฤติกรรม และข้อมูลในไดเรกทอรี

การหลีกเลี่ยงการละเมิดนโยบายย่อมดีกว่าการจัดการการละเมิดนโยบายเสมอ แต่เมื่อเกิดการละเมิดขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะทําให้นักพัฒนาแอปเข้าใจว่าตนจะนําการดําเนินการของตนไปใช้ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดได้อย่างไร

หากการดําเนินการละเมิดนโยบายของเรา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการนําออกหรือปฏิเสธ การละเมิดนโยบายซ้ําๆ หรืออย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชีบุคคลธรรมดา บัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือพาร์ทเนอร์

เราอาจดําเนินการโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงที่เป็นการละเมิด เราระบุความเสี่ยงของการละเมิดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประวัติการละเมิดก่อนหน้านี้ ความคิดเห็นของผู้ใช้ และการใช้แบรนด์ ตัวละคร และเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม

นอกจากนี้ เรายังอาจจํากัดการค้นพบได้ หากการดําเนินการของคุณมีคุณภาพต่ํา (เช่น การจัดการกับคําค้นหาของผู้ใช้อย่างสง่างาม) ประสิทธิภาพไม่ดี (เช่น ขัดข้องหรือออกโดยไม่คาดคิด) จํากัดวัตถุประสงค์ (มีประโยชน์ต่อผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น) หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมส่วนใหญ่ โปรดทราบว่า Actions on Google อนุญาตให้มีการดําเนินการของนักพัฒนาแอปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ เวลาที่ส่งข้อมูลเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ได้ที่นี่

การจำกัดเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตการกระทําที่มีหรือส่งเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมถึงภาพอนาจาร หรือเนื้อหาหรือบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ เนื้อหาที่มีภาพเปลือยอาจได้รับอนุญาตหากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ และไม่ใช่ภาพที่ไม่เหมาะสม

หากการดําเนินการมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไป ข้อจํากัดความรับผิดดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดในช่วงต้นของการสนทนากับการดําเนินการของผู้ใช้และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • เนื้อหาที่แสดงภาพเปลือยเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือท่าทางที่มีการชี้นําทางเพศซึ่งบุคคลในภาพเปลือยกาย มีการเบลอ หรือใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น และ/หรือไม่มีเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ในบริบทสาธารณะที่เหมาะสม
 • การแสดงภาพ แอนิเมชัน หรือภาพประกอบของกิจกรรมทางเพศ หรือท่าทางที่เป็นการชี้นําทางเพศ หรือการแสดงภาพอวัยวะต่างๆ ทางเพศ
 • เนื้อหาที่แสดงภาพหรือเป็นอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในทางเพศ เซ็กส์ทอย คําแนะนําทางเพศ ประเด็นทางเพศที่อาจทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศ และสิ่งที่อาจทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
 • เนื้อหาที่ลามกหรือหยาบคาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้อหาที่อาจมีข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือคีย์เวิร์ดสําหรับผู้ใหญ่/เรื่องเพศ
 • เนื้อหาที่แสดงภาพ บรรยาย หรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
 • การดําเนินการที่ส่งเสริมความบันเทิงทางเพศ บริการเพื่อนเที่ยว หรือบริการอื่นๆ ที่อาจตีความได้ว่าจะมีกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับค่าตอบแทน
 • การกระทําที่ลดคุณภาพหรือปฏิบัติต่อผู้อื่น

การทำอันตรายต่อเด็ก

Google มีนโยบายการไม่ประนีประนอมต่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือการกระทําที่ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ การดําเนินการที่มีเนื้อหาที่ทําให้ผู้เยาว์ตกเป็นเป้าหมายทางเพศได้อย่างรวดเร็วจะถูกนําออก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกระทําที่ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือการโต้ตอบที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้เยาว์ (เช่น การกอดจูบลูบคลํา) หากเรารับรู้ถึงเนื้อหาหรือการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเผยแพร่เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เราจะรายงานเนื้อหานั้นไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมและลบบัญชี Google ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่

ความรุนแรงและกิจกรรมที่เป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่แสดงหรือสนับสนุนการใช้ความรุนแรงโดยไม่มีเหตุอันควรหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • การบรรยายภาพความรุนแรงที่สมจริงหรือการข่มขู่ด้วยความรุนแรงต่อบุคคลหรือสัตว์ใดๆ
 • การทําร้ายตนเอง การฆ่าตัวตาย ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน เกมฝันหวานกดหลับ หรือการกระทําอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

โดยทั่วไป อนุญาตให้มีการแสดงความรุนแรงที่สมมติขึ้นหรือเล็กน้อยในบริบทของเกม เช่น การ์ตูน การล่าสัตว์ หรือการตกปลา

เราไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้ายเผยแพร่การดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการดําเนินการของผู้ก่อการร้าย ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเฉลิมฉลองการโจมตีของผู้ก่อการร้าย หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบทที่ต้องการนําเสนอ

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่อํานวยความสะดวกในการขายวัตถุระเบิด อาวุธปืน เครื่องกระสุน หรืออุปกรณ์เสริมบางชนิดของอาวุธปืน อุปกรณ์เสริมที่ถูกจํากัด ได้แก่ อุปกรณ์ที่ทําให้อาวุธปืนเลียนแบบการยิงอัตโนมัติหรือแปลงอาวุธปืนให้ยิงแบบอัตโนมัติได้ (เช่น บัมพ์สต็อก ไกปืนกล เซียร์อัตโนมัติแบบดร็อปอิน ชุดอุปกรณ์สําหรับดัดแปลง) และนิตยสารหรือเข็มขัดที่บรรจุได้มากกว่า 30 นัด

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่บอกวิธีการผลิตวัตถุระเบิด อาวุธปืน เครื่องกระสุน อุปกรณ์เสริมที่ถูกจํากัดสําหรับอาวุธ หรืออาวุธอื่นๆ ซึ่งรวมถึงวิธีการดัดแปลงอาวุธปืนให้เป็นปืนอัตโนมัติหรือทําให้มีความสามารถในการยิงแบบอัตโนมัติ

หากการดําเนินการของคุณมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไป พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสําหรับผู้ใหญ่ หรือเนื้อหาที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจหรือสร้างความบอบช้ําทางจิตใจ จะต้องมีข้อจํากัดความรับผิดเมื่อเริ่มต้นการสนทนาครั้งแรกกับผู้ใช้เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวและในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

การกลั่นแกล้งและการคุกคาม

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่มีหรือส่งเสริมการคุกคาม การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้ง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อื่นเพื่อทําการละเมิด โจมตีที่เป็นอันตราย หรือเยาะเย้ย

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การกลั่นแกล้งเหยื่อจากความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งทางศาสนา
 • เนื้อหาที่พยายามจะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น รวมถึงการขู่กรรโชก แบล็กเมล ฯลฯ
 • การโพสต์เนื้อหาเพื่อทําให้ผู้อื่นอับอาย
 • การล่วงละเมิดเหยื่อหรือเพื่อนและครอบครัวของเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

วาจาสร้างความเกลียดชัง

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมเนื้อหาที่สนับสนุนความเกลียดชังหรือความรุนแรง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือดูแคลนอย่างเป็นระบบ

การดําเนินการที่มีเนื้อหา EDSA (การศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ) ที่เกี่ยวข้องกับนาซีอาจถูกบล็อกในบางประเทศ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

หากการดําเนินการมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไป ข้อจํากัดความรับผิดดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดในช่วงต้นของการสนทนากับการดําเนินการของผู้ใช้และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • เนื้อหาหรือคําพูดที่ยืนยันว่ากลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองนั้นไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด
 • การกระทําที่มีถ้อยคําแสดงความเกลียดชัง การเหมารวม หรือทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งมีลักษณะเชิงลบ (เช่น เป็นอันตราย เสื่อมทราม ร้ายกาจ) หรือกล่าวอ้างอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยว่ากลุ่มนั้นเป็นภัยคุกคาม
 • เนื้อหาหรือสุนทรพจน์ที่พยายามกระตุ้นให้ผู้อื่นเชื่อว่าผู้คนควรถูกเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติเพราะเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง เช่น ธง สัญลักษณ์ เครื่องหมายอุปกรณ์ อุปกรณ์ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่สนับสนุนให้มีความเกลียดชัง

เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่ไม่มีความละเอียดอ่อนที่สมเหตุสมผลหรือแสวงหาประโยชน์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแพร่ระบาด ความโหดร้ายทารุณ ความขัดแย้ง ความตาย หรือเหตุน่าสลดใจอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว ไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนหากเนื้อหานั้นมีค่า EDSA (การศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ) หรือมีเจตนาแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบหรือเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

หากการดําเนินการมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไป ข้อจํากัดความรับผิดดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดในช่วงต้นของการสนทนากับการดําเนินการของผู้ใช้และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การขาดความละเอียดอ่อนในเรื่องการเสียชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากการฆ่าตัวตาย การใช้ยาเกินขนาด การเสียชีวิตตามธรรมชาติ ฯลฯ
 • ปฏิเสธเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
 • อาจมีการแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่น่าสลดใจโดยที่เหยื่อไม่ได้รับประโยชน์จริงแต่อย่างใด

การพนัน เกม และการแข่งขัน

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีเนื้อหาหรือบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพัน เดิมพัน หรือเข้าร่วมโดยใช้เงินจริง (รวมถึงรายการที่ซื้อพร้อมเงิน) เพื่อรับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินในชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคาสิโนออนไลน์ การพนันผลกีฬา ลอตเตอรี่ และเกมที่ให้รางวัลเป็นเงินสดหรือของอื่นที่มีมูลค่าในชีวิตจริง

การดําเนินการที่อํานวยความสะดวกในการชิงโชค การจับรางวัล หรือการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบกฎการเข้าร่วมในระหว่างการโต้ตอบครั้งแรก ซึ่งรวมถึงกําหนดเวลาในการรับสมัครและวันที่รับรางวัล จํานวนผู้ชนะคงที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • เกมที่รับเงินเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับรางวัลหรือสินค้าที่จับต้องได้
 • เกมที่มี "คะแนนสะสม" (เช่น การมีส่วนร่วมหรือกิจกรรม) ซึ่ง (1) สะสมหรือเร่งผ่านการซื้อที่ใช้เงินจริงซึ่ง (2) แลกเปลี่ยนเป็นไอเทมหรือรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินในชีวิตจริงได้
 • การดําเนินการที่ยอมรับหรือจัดการการเดิมพันการพนัน สกุลเงินในการกระทําที่จําเป็นสําหรับการเข้าร่วม การชิงรางวัล หรือเงินฝากเพื่อขอรับสิทธิ์หรือเร่งการมีสิทธิ์รับรางวัลจริงหรือรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทําในภาษาเป้าหมาย

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การสนับสนุนหรือให้คําแนะนําในการผลิตยาผิดกฎหมาย
 • การสนับสนุนหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการหลบเลี่ยงภาษี
 • การสนับสนุนหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดิจิทัล

แอลกอฮอล์ ยาสูบและยาเสพติด

การดําเนินการที่ส่งเสริมหรือโปรโมตการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับอนุญาตในประเทศนโยบายโฆษณาของ Google โปรดอ่านหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์เพื่อตรวจสอบข้อจํากัดในการสร้างแบรนด์สําหรับการทําการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์

การดําเนินการทั้งหมดต้องมีลักษณะดังนี้

 • ใช้การลิงก์บัญชีและยืนยันว่าผู้ใช้มีอายุตรงตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือขั้นตอนทั้งหมดที่กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้

ข้อกําหนดเหล่านี้มีผลกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด รวมถึงไวน์ เบียร์ สุรา และชุดแอลกอฮอล์

ไม่อนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น บุหรี่ ซิการ์ ยาสูบแบบต่อเนื่อง และบุหรี่ไฟฟ้า

การดําเนินการที่มีแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องระบุการยืนยันอายุในช่วงต้นของการสนทนา แม้ว่าการดําเนินการจะไม่อํานวยความสะดวกหรือโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็ตาม

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาสูบมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม หรือผู้เยาว์ใช้งาน

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกในการขายหรือผลิตยาปลุกประสาท รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชาหรือ THC โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกในการสั่งยาเสพติดหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือการช่วยผู้ใช้ในการจัดการการจัดส่งหรือรับสินค้าดังกล่าว

สุขภาพ

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่อาจถือว่าเป็นข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA) Google ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแพลตฟอร์ม Actions on Google มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ HIPAA หรือกฎระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่คล้ายกัน

นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตการดําเนินการที่ให้ รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่อาจถือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพภายใต้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR)

การดําเนินการที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เกี่ยวกับอาการ การรักษา หรือยาต้องมีข้อจํากัดความรับผิดในช่วงต้นของการสนทนากับการดําเนินการและในคําอธิบายของผู้ใช้ครั้งแรก

อนุญาตให้มีการดําเนินการด้านการออกกําลังกาย รวมถึงการตรวจสอบกิจกรรม (แคลอรีที่เผาผลาญ ขั้นตอน ฯลฯ) ข้อมูลน้ําหนัก และ BMI ตราบใดที่การแชร์ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลที่ถือว่าเป็น PHI หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพภายใต้ GDPR

บริการทางการเงิน

ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เราถือว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการบริหารหรือการลงทุนในเงินและคริปโตเคอเรนซี ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่หลอกให้ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลอกลวงหรือเป็นอันตราย นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตการดําเนินการที่อนุญาตให้ขุดคริปโตเคอเรนซีในอุปกรณ์ด้วย

หากการดําเนินการของคุณมีหรือโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและท้องถิ่นในทุกเขตอํานาจศาลที่เข้าถึงได้ของคุณ

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ให้บริการหรือจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนซึ่งละเมิดภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Google ไม่สามารถให้คํามั่นว่าแพลตฟอร์ม Actions on Google จะทําตามข้อกําหนดทั้งหมดที่กําหนดโดยข้อบังคับทางการเงินได้

ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ไม่สามารถรวบรวมผ่านอินเทอร์เฟซการสนทนาได้ เช่น บัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต หรือ PIN/รหัสผ่าน PIN/รหัสผ่านที่ไม่ซ้ํากันสําหรับแพลตฟอร์ม Actions on Google จะอนุญาตในการลิงก์บัญชี

ไม่อนุญาตให้โอนแบบเพียร์ทูเพียร์ เว้นแต่ว่าจะใช้การดําเนินการของแอป การดําเนินการที่ให้ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ยอดเครดิตคงเหลือ ต้องใช้การลิงก์บัญชี

แต่อนุญาตให้มีการดําเนินการทางการเงินทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ให้ผู้ใช้ติดต่อหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน เช่น บริการ 911 หรือ 999

การสนับสนุนด้านภาษา

สําหรับแต่ละภาษาที่การดําเนินการของคุณรองรับ ข้อมูลรายชื่อไดเรกทอรี (คําอธิบาย นโยบายความเป็นส่วนตัว ฯลฯ) ไวยากรณ์ และการอ่านออกเสียงข้อความต้องเป็นภาษาเดียวกัน

เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากการดําเนินการมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไป หรือมีคําหยาบคายบ่อยครั้ง ข้อจํากัดดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดในช่วงต้นของการสนทนากับการดําเนินการของผู้ใช้ และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ตัวอย่างเนื้อหาที่อาจต้องมีข้อจํากัดความรับผิดมีดังนี้

 • รายงานข่าวที่มีคําพูดหรือคําหยาบคายที่ยังไม่ได้เซ็นเซอร์
 • เนื้อหาที่มีการชี้นําทางเพศหรือมีภาพเปลือยที่ให้ความรู้
 • เนื้อหาที่อาจนองเลือด ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ หรือกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ใช้

หากการดําเนินการของคุณทําให้ผู้ใช้ไม่พอใจ ซึ่งรวมถึงเรื่องขําขัน หรือเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั่วไป การค้นพบเนื้อหาของคุณอาจถูกจํากัด

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นคือเนื้อหาที่ผู้ใช้ดําเนินการบางอย่าง ซึ่งแสดงต่อหรือเข้าถึงได้โดยกลุ่มย่อยของผู้ใช้การดําเนินการอย่างน้อย 1 กลุ่ม หากการดําเนินการมี UGC จะต้องระบุข้อจํากัดความรับผิดที่แจ้งไว้ในช่วงต้นของการสนทนาเกี่ยวกับการดําเนินการของผู้ใช้และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักเป็นนําเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในทํานองเดียวกัน การกระทําที่ใช้เพื่อการแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเป็นหลักหรือมีชื่อเสียงในหมู่ผู้ใช้ว่าเป็นแหล่งที่เนื้อหาดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ก็จะถูกนําออกไปด้วย

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การโปรโมตเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงการใช้หรืออนุญาตฟีเจอร์แบบชําระเงินที่ส่งเสริมให้แชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็นหลัก
 • การดําเนินการด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งไม่มีการป้องกันที่เพียงพอต่อภัยคุกคาม การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้ง โดยเฉพาะต่อผู้เยาว์
 • โพสต์ ความคิดเห็น หรือรูปภาพภายในการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อื่นเพื่อทําการละเมิด โจมตีที่เป็นอันตราย หรือเยาะเย้ย
 • การดําเนินการที่ไม่ตอบสนองต่อการร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการหรือบัญชีนักพัฒนาแอปที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตการดําเนินการที่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราจะตอบสนองต่อการแจ้งที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคําขอ Digital Millennium Copyright Act โปรดไปที่กระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเรา

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเชื่อว่าการดําเนินการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของคุณ เราขอแนะนําให้คุณติดต่อนักพัฒนาแอปโดยตรงเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณ หากตกลงกับนักพัฒนาแอปไม่ได้ โปรดส่งการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าผ่านแบบฟอร์มนี้

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่ทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิดโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น (เช่น นักพัฒนาแอป บริษัท นิติบุคคลรายอื่น) หรือการดําเนินการอื่นๆ ที่แอบอ้าง ซึ่งรวมถึงการใช้ไอคอน คําอธิบาย ชื่อที่แสดง หรือฟีเจอร์การดําเนินการอื่นๆ ในทางที่ผิด ซึ่งอาจทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิด

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การอ้างว่าเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของแบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์
 • ใช้ไอคอนในการกระทําที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ
 • การอ้างว่าเป็นการดําเนินการ "อย่างเป็นทางการ" ของแบรนด์หรือบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์

การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การแก้ไขเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ยังอาจทําให้เกิดการละเมิดได้ นักพัฒนาแอปอาจต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิในการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

โปรดระมัดระวังเมื่อใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เพื่อแสดงฟังก์ชันการทํางานของการดําเนินการ โดยทั่วไปแล้ว วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือการสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่มักมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเหตุผลทางกฎหมายที่ถูกต้อง

 • ภาพปกอัลบั้มเพลง วิดีโอเกม และหนังสือ
 • รูปภาพการตลาดจากภาพยนตร์ ทีวี หรือวิดีโอเกม
 • งานศิลปะหรือรูปภาพจากหนังสือการ์ตูน การ์ตูน ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ หรือโทรทัศน์

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ทําให้เกิดหรือส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์ ก่อนเผยแพร่การดําเนินการ ให้หาวิธีที่อาจเป็นการส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์ และรับคําแนะนําทางกฎหมาย หากจําเป็น

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การดําเนินการสตรีมมิงที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสําเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การดําเนินการที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้สตรีมและดาวน์โหลดผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงเพลงและวิดีโอ โดยละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดเครื่องหมายการค้า

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เครื่องหมายการค้าอาจเป็นคํา สัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันซึ่งระบุแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ เมื่อได้รับเครื่องหมายการค้ามาแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิ์เฉพาะตัวในการใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าและบริการบางอย่าง

การละเมิดเครื่องหมายการค้าคือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่อาจทําให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากการดําเนินการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นในลักษณะที่อาจทําให้เกิดความสับสน ระบบอาจนําการดําเนินการออก

การลอกเลียนแบบ

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่ขายหรือโปรโมตการขายสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถแยกแยะจากเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริง รวมถึงเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เพื่อพยายามหลอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

พฤติกรรมที่หลอกลวง

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่พยายามหลอกลวงผู้ใช้ การดําเนินการต้องเปิดเผยข้อมูลฟังก์ชันการทํางานอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ผู้ใช้คาดหวังอย่างสมเหตุสมผล การดําเนินการต้องไม่พยายามเลียนแบบฟังก์ชันหรือคําเตือนของระบบใดๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตั้งค่าอุปกรณ์ต้องทําโดยที่ผู้ใช้รับทราบและยินยอม และผู้ใช้ต้องย้อนกลับได้ง่าย

การกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีข้อมูลหรือคํากล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น การออกเสียง คําอธิบาย ชื่อที่แสดง หรือไอคอน อย่าพยายามบอกเป็นนัยถึงการรับรองหรือความสัมพันธ์กับเอนทิตีอื่นที่ไม่มีอยู่จริง

ตัวอย่างของการกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิดมีดังนี้

 • การสื่อให้เข้าใจผิดหรือไม่ได้อธิบายฟังก์ชันการทํางานอย่างถูกต้องและชัดเจน เช่น

  • การดําเนินการที่อ้างว่าเป็นบริการจัดส่งอาหารในคําอธิบายหรือการออกเสียง แต่อันที่จริงเป็นบริการเรียกรถโดยสาร
  • การดําเนินการที่อ้างว่าเป็นบริการจองร้านอาหาร แต่มีรีวิวร้านอาหารเท่านั้น
  • การดําเนินการที่ใช้ชื่อที่แสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับกาแฟ แต่ที่จริงแล้วคือบริการส่งพิซซ่า
  • การดําเนินการที่อ้างว่าให้ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับสัตว์ แต่ให้ได้เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแมวเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ทั่วไป
 • การสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือสถานะปัจจุบันในไดเรกทอรี (เช่น "โดนใจบก." "การดําเนินการอันดับ 1")

 • มีเนื้อหาที่หลอกลวงซึ่งอาจรบกวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลเมือง เช่น การมีส่วนร่วมของสํามะโนประชากรหรือขั้นตอนการลงคะแนนในที่สาธารณะ

 • การแอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหรืออํานวยความสะดวกในการให้บริการของรัฐที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

 • มีเนื้อหาที่หลอกลวงซึ่งอาจแทรกแซงกระบวนการลงคะแนนเสียงสาธารณะ

 • มีฟังก์ชันการทํางานทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทําให้เข้าใจผิดหรืออาจเป็นอันตราย

 • การอ้างสิทธิ์ฟังก์ชันที่ไม่สามารถนําไปใช้ได้

 • การดําเนินการที่มีการจัดหมวดหมู่อย่างไม่เหมาะสมในข้อมูลไดเรกทอรี Assistant

 • ทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเนื้อหาหรือปลายทางของลิงก์

สื่อที่มีเนื้อหายั่วยุปลุกปั่น

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่โปรโมตหรือช่วยสร้างข้อมูลหรือการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดซึ่งสื่อสารผ่านภาพ เสียง วิดีโอ และ/หรือข้อความ เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่มีเจตนาส่งเสริมหรือแสดงให้เห็นภาพ วิดีโอ และ/หรือข้อความที่ทําให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอย่างชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน การเมือง ปัญหาทางสังคม หรือเรื่องอื่นๆ ที่สาธารณชนให้ความสนใจ

การดําเนินการที่ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสื่อ นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนความชัดเจนหรือคุณภาพที่ยอมรับได้ทั่วไปและด้านบรรณาธิการ ต้องเปิดเผยหรือใส่ลายน้ําของสื่อที่ดัดแปลงนั้นอย่างเด่นชัดเมื่อบุคคลทั่วไปไม่ได้รับรู้แล้วว่าสื่อได้รับการแก้ไขแล้ว อาจมีข้อยกเว้นสําหรับสาธารณประโยชน์หรือการเสียดสีหรือล้อเลียนที่เห็นได้ชัด

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การกระทําที่เพิ่มบุคคลสาธารณะลงในการสาธิตขณะเกิดเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนทางการเมือง
 • การดําเนินการที่เปลี่ยนคลิปสื่อเพื่อเลียนแบบการออกอากาศข่าว

การใช้หรือเลียนแบบฟังก์ชันการทํางานของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่เลียนแบบหรือแทรกแซงฟังก์ชันของอุปกรณ์หรือ Assistant เช่น หลอดไฟ การแจ้งเตือน หรือคําเตือน

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • การใช้เสียงสําหรับการดําเนินการที่เลียนแบบเสียงของ Google Assistant
 • เลียนแบบการแจ้งเตือนหรือคําเตือนของระบบ
 • แอบอ้างเป็น Google

สแปมและฟังก์ชันขั้นต่ํา

อย่างน้อยที่สุด การดําเนินการควรมอบฟังก์ชันการทํางานขั้นพื้นฐานและประสบการณ์การใช้งานที่เคารพผู้ใช้ ไม่อนุญาตการกระทําที่ขัดข้อง หรือแสดงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในการทํางาน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจส่งเป็นการทดสอบ

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่สแปมผู้ใช้หรือไดเรกทอรีผ่านกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือซ้ําซาก การดําเนินการเหล่านี้จะไม่ขยายแคตตาล็อกจนมีความหมาย

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การดําเนินการที่พุชเนื้อหาไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งเนื้อหามากเกินไปหรือไม่เกี่ยวข้องโดยใช้ Update API
 • การกระทําที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอป
 • ส่งการดําเนินการที่ซ้ํากันหลายรายการไปยังไดเรกทอรี Assistant

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ส่ง SMS, อีเมล หรือข้อความอื่นๆ ในนามของผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถยืนยันเนื้อหาและผู้รับที่ต้องการ

มุมมองเว็บและเนื้อหาของแอฟฟิลิเอต

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการเข้าชมแบบแอฟฟิลิเอตไปยังเว็บไซต์หรือนําเสนอ WebView ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ดูแลระบบ

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • การกระทําที่มีจุดประสงค์หลักคือเพิ่มการเข้าชมจากการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์เพื่อรับเครดิตสําหรับการลงชื่อสมัครใช้หรือการซื้อของผู้ใช้ในเว็บไซต์นั้น
 • การดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อจัดหามุมมองเว็บไซต์ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาซ้ํา

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มอบประสบการณ์การใช้งานเพียงอย่างเดียวกับการดําเนินการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในแพลตฟอร์ม Actions on Google การกระทําควรให้คุณค่าแก่ผู้ใช้ผ่านการสร้างเนื้อหาหรือบริการที่ไม่ซ้ํากัน

ตัวอย่างการละเมิดมีดังนี้

 • คัดลอกเนื้อหาจากการดําเนินการอื่นๆ โดยไม่เพิ่มเนื้อหาต้นฉบับหรือคุณค่าใดๆ
 • สร้างการดําเนินการหลายรายการที่มีฟังก์ชัน เนื้อหา และประสบการณ์ของผู้ใช้ที่คล้ายกันมาก หากการดําเนินการเหล่านี้มีปริมาณเนื้อหาน้อย นักพัฒนาแอปควรสร้างการดําเนินการที่รวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ด้วยกัน

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ข้อมูลผู้ใช้

คุณต้องแจ้งวิธีจัดการข้อมูลผู้ใช้ด้วยความโปร่งใส (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และรวบรวมเกี่ยวกับการดําเนินการหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้) นโยบายนี้จะกําหนดข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวขั้นต่ําของไดเรกทอรี คุณหรือการดําเนินการอาจต้องปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือกระบวนการเพิ่มเติมหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ โปรดอ่านข้อกําหนดโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวเพื่อดูข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการสําหรับครอบครัว

การดําเนินการทั้งหมดต้องมีลักษณะดังนี้

 • ระบุลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวในช่องที่กําหนดของไดเรกทอรี

  นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงการเปิดเผยการดําเนินการจริงต้องเปิดเผยให้ครอบคลุมว่าการดําเนินการของคุณรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลผู้ใช้อย่างไร รวมถึงประเภทของผู้ที่จะได้รับการแชร์ด้วย โดยต้องเขียนสําหรับแต่ละภาษาที่มีการเปิดใช้การกระทําของคุณ คุณต้องจํากัดการใช้ข้อมูลไว้ในกิจกรรมที่อธิบายไว้ในการเปิดเผยข้อมูล คุณต้องอนุญาตให้ Crawler ของ Google เข้าถึงและสแกนเนื้อหาในเอกสารความเป็นส่วนตัว

 • จัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย

  การส่งข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดต้องใช้วิทยาการเข้ารหัสลับที่ทันสมัย และการโต้ตอบการดําเนินการของคุณกับ Actions on Google API ต้องใช้ HTTPS

 • ขอข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนผ่าน Permissions API

  คําขอทั้งหมดสําหรับสถานที่ตั้งและชื่อผู้ใช้

 • อธิบายเหตุผลของการขอข้อมูลผู้ใช้หรือการลิงก์บัญชีให้ถูกต้องอย่างถูกต้อง

  คุณต้องเปิดเผยเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนในการส่งคําขอข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด เพศ หรือความต้องการส่วนบุคคลอย่างถูกต้องชัดเจน หากใช้ API สิทธิ์ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ในช่อง "บริบท" ในเมธอดที่เกี่ยวข้อง

เราไม่อนุญาตให้ขอข้อมูลต่อไปนี้ผ่านอินเทอร์เฟซการสนทนา (ข้อความ รูปภาพ หรือคําพูด) ในทุกสถานการณ์

 • การชําระเงินหรือข้อมูลทางการเงิน

  เช่น หมายเลขเครดิตและบัญชีธนาคาร อ่านนโยบายบริการทางการเงิน

 • ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์

  เช่น รหัสผ่านหรือ PIN แบบเต็มหรือบางส่วน

 • ข้อมูลระบุตัวตน

  เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจําตัวประชาชน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

 • ข้อมูลการดูแลสุขอนามัย

  อ่านนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

  ตัวอย่างเช่น การขอชาติพันธุ์ การเข้าร่วมทางการเมือง รสนิยมทางเพศ หรือการเข้าร่วมทางศาสนาของบุคคล

การลิงก์บัญชีและข้อมูลประจําตัว

คุณอาจใช้ Google Sign-In และ/หรือ Account Linking API ที่มี OAuth 2 เพื่อสร้างการลิงก์ระหว่างผู้ใช้ Google กับบัญชีที่ไม่ใช่ของ Google ในระบบของคุณ เมื่อลิงก์บัญชีโดยใช้ OAuth คุณต้องเป็นเจ้าของปลายทาง OAuth หรือควบคุมจุดดังกล่าวกับผู้ให้บริการ OAuth อย่าระบุ URL จากผู้ให้บริการข้อมูลประจําตัวโดยตรงในการกําหนดค่า Actions on Google อนุญาตการกําหนดค่า OAuth เพียง 1 รายการต่อแพ็กเกจการดําเนินการ

อย่าใช้วิธีอื่นเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้ Google กับบัญชีในระบบของคุณ รวมถึงการใช้การเชื่อมโยงจากการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการลิงก์บัญชี หรือการขออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการดําเนินการหลายรายการที่ต้องมีการลิงก์บัญชี การดําเนินการแต่ละรายการต้องใช้ API การลิงก์บัญชีโดยใช้การกําหนดค่าที่กําหนดไว้ในแพ็กเกจการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้ Google กับบัญชีที่มีอยู่

หากเริ่มลิงก์บัญชีในระหว่างการสนทนา คุณจะต้องอธิบายสาเหตุที่คุณแจ้งให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีก่อนกระตุ้นกระบวนการลิงก์บัญชี

อย่าขอขอบเขต OAuth จาก Google เว้นแต่ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้บริการโดยใช้ Google Sign-In อย่าส่งเสริมให้ผู้ใช้ยอมรับขอบเขต Google OAuth เพิ่มเติมด้วยการนําผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หรือการดําเนินการ

หาก Google ตรวจสอบและทดสอบความสามารถในการลิงก์บัญชีของการดําเนินการไม่ได้ ระบบจะไม่อนุมัติ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่ให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้องสําหรับการทดสอบ หรืออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่สําเร็จ

ลักษณะการทํางานที่เป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ขโมยข้อมูล แอบติดตาม ทําอันตรายผู้ใช้ หรือเป็นภัยที่เป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่แทรกแซง ขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในอุปกรณ์ของผู้ใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย แอปพลิเคชัน Application Programming Interface (API) หรือบริการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการอื่นๆ บริการทั้งหมดของ Google และเครือข่ายของอุปกรณ์

การดําเนินการทั้งหมดที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้จะต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้และเปิดเผยฟังก์ชันการทํางานทั้งหมด

เราไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 • ไวรัส ม้าโทรจัน มัลแวร์ สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • ส่งเสริมหรืออํานวยความสะดวกในการเผยแพร่หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
 • แนะนําหรือแสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 • การขโมยข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ (เช่น ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน)
 • การหลอกผู้ใช้ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการตรวจสอบสิทธิ์
 • ระบุว่าการดําเนินการปิดหรือออกแล้ว แต่ยังคงบันทึกผู้ใช้อยู่
 • การเรียกใช้การดําเนินการอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า
 • กําลังเก็บข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อย่างลับๆ

การดําเนินการและข้อมูลในไดเรกทอรีต้องไม่ระบุวิธีเปิดใช้งานหรือเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานที่ละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้

ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

หากการดําเนินการของคุณเชื่อมโยงกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจแสวงหาประโยชน์จากการกระทํา แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือบริการอื่น เราอาจนําการดําเนินการดังกล่าวออกเพื่อปกป้องผู้ใช้

ฟีดข้อมูล

หากคุณให้บริการแคตตาล็อก เมนู หรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านฟีดข้อมูลหรือกลไกอื่นๆ ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงส่วนในเนื้อหาต้องห้ามและทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดอย่างถูกต้องและให้เนื้อหาสําหรับช่องที่จําเป็นทั้งหมด ข้อมูลที่ระบุต้องมีความเกี่ยวข้องกับ Use Case ของฟีดและถูกต้อง เราอาจปิดใช้ฟีด (หรือฟีดบางส่วน) ปิดการใช้ข้อมูล หรือนําการดําเนินการที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้ออกหรือทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

การสร้างรายได้และโฆษณา

โฆษณา

ไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาแบบสนทนา

การโปรโมต

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแนวทางปฏิบัติในการโปรโมตที่หลอกลวงหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือระบบนิเวศของนักพัฒนา ซึ่งรวมถึงการกระทําที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่อไปนี้

 • การใช้โฆษณาหลอกลวงในเว็บไซต์ การกระทํา หรือพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ รวมถึงการแจ้งเตือนที่คล้ายกับการแจ้งเตือนของระบบ
 • การบิดเบือนหรือเพิ่มสถิติการใช้งาน รวมถึงคะแนน การจัดอันดับ หรือรีวิวผลิตภัณฑ์
 • กลยุทธ์การโปรโมตหรือการมีส่วนร่วมที่เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดแอปหรือทริกเกอร์การดําเนินการอื่นๆ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
 • การมีส่วนร่วมในการโปรโมตที่ไม่พึงประสงค์ผ่านบริการ SMS
 • การเสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนสําหรับการใช้การกระทํา ซึ่งรวมถึงเงิน สินค้าดิจิทัล หรือสินค้าจริง

คุณมีหน้าที่ดูแลให้เครือข่ายโฆษณาหรือแอฟฟิลิเอตที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคุณเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ และไม่ดําเนินการโปรโมตใดๆ ต้องห้าม

ธุรกรรม

การดําเนินการทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้

 1. อย่านําผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิธีการชําระเงินอื่นอย่างชัดแจ้ง เพื่อทําธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะภายในการดําเนินการผ่านลิงก์หรือชิปคําแนะนํา หรือในคําอธิบายการดําเนินการ ตัวอย่างเช่น ไม่บอกให้ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ การกระทํา หรือสถานที่จริง (หรือมอบชิปลิงก์ออก) พร้อมคํากระตุ้นให้ดําเนินการหรือชําระเงิน ข้อจํากัดนี้ไม่มีผลกับ App Actions
 2. หากการดําเนินการช่วยให้ผู้ใช้ทําธุรกรรมสินค้าหรือบริการที่จับต้องได้ หรือจองหรือจองได้ การดําเนินการดังกล่าวต้องใช้ Transaction API สําหรับ Assistant การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าไม่ถือว่าเป็นธุรกรรม
 3. หากการดําเนินการช่วยให้ผู้ใช้ทําธุรกรรมดิจิทัลหรือซื้อการสมัครใช้บริการได้จนเสร็จสมบูรณ์ การดําเนินการดังกล่าวจะต้องใช้ Digital Purchase API

Actions on Google รองรับการซื้อและธุรกรรมต่อไปนี้ (ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และธุรกิจเพื่อดําเนินการตามคําสั่งซื้อหรือบริการที่ดี)

 1. สินค้าหรือบริการที่จับต้องได้ ได้แก่

  • ซื้อหรือขายสินค้าที่จับต้องได้ (เช่น ของชํา เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน)
  • การซื้อบริการที่จับต้องได้ (เช่น บริการรถยนต์ บริการทําความสะอาด ตั๋วเครื่องบิน การจัดส่งอาหาร ตั๋วเข้าชมการแสดงสด)
  • การจอง (เช่น ห้องพักของโรงแรม)
  • บริการเติมเงิน
 2. สินค้าหรือบริการดิจิทัล รวมถึง

  • ซื้อสินค้าดิจิทัล (เช่น เงินตราเสมือน การเพิ่มชีวิต การเพิ่มเวลาเล่น และไอเทมพิเศษ)
  • บริการที่ต้องสมัครสมาชิก (เช่น ฟิตเนส การออกเดต การศึกษา และบริการสมัครรับเนื้อหา)
  • เข้าถึงฟังก์ชันการทํางานและฟีเจอร์ (เช่น เนื้อหาหรือบริการ)

ปัจจุบัน Actions on Google ไม่รองรับการโอนเงินจากผู้ใช้รายหนึ่งไปให้ผู้ใช้อีกรายหนึ่งโดยตรง หรือผ่านผู้ส่งเงินที่ได้รับอนุญาตหรือการบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลหรือทางการเมือง ข้อจํากัดนี้ไม่มีผลกับการดําเนินการของแอป

Transaction API และ Digital Purchase API

การดําเนินการทั้งหมดที่ใช้ Transaction API, Digital Purchase API (บริการเรียกเก็บเงินของ Google Play) หรือการใช้การดําเนินการโดยตรง (รวมถึง Food Order Direct Action API) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกําหนดของธุรกรรมในข้อกําหนดในการให้บริการของ Actions on Google
 2. ใช้วิธีการและพารามิเตอร์ที่จําเป็นทั้งหมด รวมถึงการจัดการคําสั่งซื้อและการแจ้งอย่างเหมาะสม และไม่สร้างคําสั่งซื้อที่ซ้ํากัน
 3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที รวมถึงราคาและคําอธิบาย
 4. ระบุการให้บริการลูกค้าของคุณเอง และระบุหมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมลของผู้ติดต่อสําหรับฝ่ายบริการลูกค้า
 5. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านอินเทอร์เฟซการสนทนาเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการส่งใบเสร็จ การยืนยัน และการอัปเดต คุณต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อย่างอิสระ (ผ่านการเลือกใช้) เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการตลาด
 6. สําหรับการดําเนินการที่ใช้ Digital Purchase API เท่านั้น

  • โดยผู้ใช้ในแพลตฟอร์ม Actions on Google เท่านั้นที่จะเข้าถึงได้เฉพาะฟีเจอร์หรือบริการที่ซื้อภายใน Actions หรือบนแพลตฟอร์มอื่นภายใต้ชื่อเดียวกันกับ Actions
  • การดําเนินการต้องไม่นําผู้ใช้ไปที่วิธีการชําระเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมนอกเหนือจากผ่าน API การซื้อแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกการดําเนินการ
 7. สําหรับการดําเนินการที่ใช้ Transaction API เท่านั้น (เนื่องจาก Google ไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้)

  • ใช้ API โค้ดเรียกกลับที่จําเป็นทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการอัปเดตสถานะธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กําหนด และการดําเนินการติดตามผลทั้งหมด
  • ส่งใบเสร็จที่ถูกต้องและจําแนกรายการให้ผู้ใช้ทุกคนทางอีเมล และระบุพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสําหรับธุรกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเงิน

การตั้งชื่อและไดเรกทอรี

การออกเสียงและชื่อที่แสดงของการดําเนินการคือวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับและค้นพบการดําเนินการ ข้อมูลของการดําเนินการจะส่งผลต่อคุณภาพของไดเรกทอรีอย่างมาก ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นสแปม การโปรโมตคุณภาพต่ํา และทุกสิ่งที่กระตุ้นการมองเห็นการดําเนินการของคุณอย่างไม่เป็นจริง กรอกรายละเอียดทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับข้อมูลไดเรกทอรี รวมถึงการแสดงไอคอนที่ไม่ว่างเปล่า

ข้อมูลไดเรกทอรีของการดําเนินการ (รวมถึงชื่อ คําอธิบาย ฯลฯ) ต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาต้องห้ามและทรัพย์สินทางปัญญา และไม่รวมคําหยาบคาย เรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือไม่เหมาะสม

ข้อกําหนดเกี่ยวกับชื่อ

การดําเนินการทั้งหมดต้องมีการออกเสียงที่ไม่ซ้ํากันในโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทริกเกอร์ฟังก์ชันของการดําเนินการได้ การออกเสียงการดําเนินการจะไม่ซ้ํากันภายในภาษาแต่ละภาษา ดังนั้นเมื่อชื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะใช้การดําเนินการอื่นๆ เพื่อจดทะเบียนชื่อตามการออกเสียงภาษาเดียวกันไม่ได้ ข้อมูลไดเรกทอรีต้องมีการออกเสียงตัวอย่างอย่างน้อย 1 รายการ ซึ่งทั้งหมดต้องมีชื่อการกระทํา เช่น "พูดกับ Google Shopping" และทริกเกอร์การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ชื่อต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อแบบคําเดียว เว้นแต่ชื่อจะเป็นเอกลักษณ์สําหรับแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของคุณในภูมิภาคที่เข้าถึงได้ วิธีการขอยกเว้นสําหรับแต่ละประเทศมีดังนี้ คําประสานที่แบ่งออกเป็นหลายคําจะไม่หลีกเลี่ยงข้อกําหนดนี้ เช่น key board จะนับเป็น 1 คํา
 • ไม่อนุญาตให้ใช้คํา 2 คําหากคําใดคําหนึ่งเป็นบทความที่แน่นอน (the) บทความไม่มีกําหนด (a หรือ an) คําสรรพนาม (เช่น my) หรือคําบุพบท (for, to หรือ of) ตัวอย่างเช่น ชื่อควรเป็นจักรยาน เอสเพรสโซ่ เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อความสนุกสนาน
 • ชื่อจะเป็นตัวระบุการดําเนินการที่ไม่ซ้ํากัน จึงต้องแยกออกมาจากการดําเนินการอื่นๆ และจากฟีเจอร์หลักของ Assistant เราไม่อนุญาตชื่อที่มีลักษณะต่อไปนี้

  • วลีทั่วไป (เช่น ขอบคุณ เป็นอย่างไรบ้าง อรุณสวัสดิ์)
  • คล้ายกับฟีเจอร์หลักของ Assistant มาก (เช่น หยุด ส่งความคิดเห็น ปิดไฟ แสดงวิดีโอ อากาศ ข้ามเพลง ตั้งอุณหภูมิ ฯลฯ)
  • ผู้ที่อาจสับสนว่ากําลังโต้ตอบกับ Google หรือ Google โปรโมต รับรอง หรือสนับสนุนเนื้อหาที่ปรากฏในการกระทําดังกล่าว (เช่น การดําเนินการที่คุณชื่นชอบ แอปเพลงที่ดีที่สุด และการกระทําที่ได้รับความนิยมสูงสุด)
  • ทั่วไป ซึ่งรวมถึงคําหรือวลีที่เป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหา เราจะพิจารณาข้อยกเว้นสําหรับข้อห้ามนี้แยกเป็นรายกรณี วิธีการส่งคําขอยกเว้นมีดังนี้
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อบุคคลหรือสถานที่ เว้นแต่จะมีคําอื่นๆ ด้วย (เช่น ดวงชะตาของบิลหรือการท่องเที่ยวนิวยอร์ก) หรือเป็นหน่วยงานรัฐบาลในสถานที่ตั้งนั้น (เช่น นครนิวยอร์กจดทะเบียนชื่อนิวยอร์กได้)

 • คําหรือวลีบางรายการสงวนไว้และใช้ชื่อไม่ได้ เช่น ok, Google, launch, ask, tell, load, exit quit, เพิ่มระดับเสียง, เกม, การดําเนินการ, assistant, skill และ app ทดสอบชื่อในหน้าแดชบอร์ด API เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ใช้คําหรือวลีที่สงวนไว้ เราอาจยกเว้นคําหรือวลีบางรายการที่สงวนไว้หากใช้ร่วมกับชุดค่าผสมของคําหลายคําที่ถูกต้อง หากชื่อนั้นไม่ทําให้เกิดความสับสนหรือไม่ได้ละเมิดนโยบายเหล่านี้ วิธีการส่งคําขอยกเว้นมีดังนี้

 • ระบบอาจไม่อนุญาตให้ใช้อักขระบางตัวในช่องชื่อที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษา เช่น ภาษาที่ใช้ตัวอักษรละตินต้องประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก การเว้นวรรคระหว่างคํา เครื่องหมายอะพอสทรอฟี (เช่น ทายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของแซม) หรือเครื่องหมายจุดที่ใช้ตัวย่อ (เช่น ก. ค. ค.) อักขระอื่นๆ เช่น ตัวเลข ต้องสะกด (เช่น 20 ตัว)

 • ชื่อต้องออกเสียงได้อย่างถูกต้องและมีความหมายตามการออกเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความเป็นคําที่ฟังดูคล้ายกันหรือชื่อการกระทําอื่นๆ (ภายในภาษาเดียวกัน) อย่าใช้ชื่อที่คล้ายกับชื่อที่ห้ามใช้โดยนโยบายเหล่านี้ เช่น หยาบคาย ไม่เหมาะสม ไม่เจาะจง หรือเป็นชื่อทั่วไป แม้ว่าสะกดต่างกันก็ตาม

ในการประเมินนโยบายเหล่านี้ เราจะพิจารณาการออกเสียงชื่อที่แสดง คําสะกดในคอนโซล และวิธีทั่วไปที่สะกดคําที่ได้รับออกเสียง (หากมี)

เราจะพิจารณาข้อยกเว้นสําหรับนโยบายการตั้งชื่อบางประเภทเป็นกรณีๆ ไป คุณอาจขอการยกเว้นโดยกรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งคําขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อที่แสดง

ตัวอย่างชื่อทั่วไป

ตัวอย่างที่ไม่อนุญาต

 • ตัวแทนท่องเที่ยวของฉัน
 • บ้านอัจฉริยะ
 • ร้านขายของชำ
 • แอ็กชันของเกม

อนุญาต (มีไว้เพื่อการอธิบายเท่านั้นและขึ้นอยู่กับนโยบายอื่นๆ)

 • การใช้หรือเพิ่มคําที่สร้างขึ้นหรือวลีที่กําหนดเอง (Foobar Action, Foobar Smart Home)
 • การเพิ่มชื่อแบรนด์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (Google Travel, ตัวแทนท่องเที่ยวของปวิช)
 • การเพิ่มคําคุณศัพท์และคํากริยาที่สื่อความหมาย (Fast Hotel Search, Worldly Traveler)
 • การใช้ชื่อโดเมนแบบเต็ม รวมถึงโดเมนระดับบนสุด (SmartHome.com)

ชื่อที่สอดคล้องกัน

การออกเสียงในการกระทําต้องเป็นชื่อที่แสดงตามการออกเสียง ความแตกต่างที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค และการใช้ตัวเลขกับการสะกดตัวเลขและเลขลําดับ (เช่น 3 เทียบกับ 3 หรือ 3 กับ 3)

คำอธิบาย

คําอธิบายและข้อมูลเมตาอื่นๆ ของการดําเนินการต้องอธิบายฟังก์ชันและบริการหรือเนื้อหาที่เสนออย่างแม่นยํา ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแนะนําบางประการสําหรับการเขียนคําอธิบายการดําเนินการ

 • ให้คําอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายว่าการดําเนินการของคุณช่วยผู้ใช้ได้อย่างไร เช่น "คุณสามารถดําเนินการนี้เพื่อทํา X" ความยาว รายละเอียด หรือการใช้คําซ้ํามากเกินไปในคําอธิบายการดําเนินการอาจส่งผลให้ละเมิดนโยบายนี้
 • ไฮไลต์สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการกระทําของคุณ แชร์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสิ่งที่ทําให้การดําเนินการของคุณพิเศษ
 • ตรวจสอบว่าชื่อที่แสดง คําอธิบาย ไอคอน และรูปภาพแบนเนอร์ของการดําเนินการอธิบายฟังก์ชันการทํางานได้อย่างถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงการใช้คีย์เวิร์ดหรือข้อมูลอ้างอิงมากเกินไป ซ้ําซ้อน หรือไม่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยว่าการดําเนินการของคุณจําเป็นต้องชําระเงินสําหรับฟีเจอร์ใดๆ หรือไม่

ไม่อนุญาตให้มีคํานิยมของผู้ใช้ในคําอธิบายของการดําเนินการ

ประสบการณ์ของผู้ใช้

การดําเนินการต้องตามที่อธิบายไว้ มอบประสบการณ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้ใช้ และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

การดําเนินการควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์สําหรับการออกแบบการสนทนา การกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากแนวทางการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ดีอาจถูกปิดใช้จากแพลตฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง ถูกปฏิเสธ หรือถูกนําออกจากไดเรกทอรี ซึ่งรวมถึง

 • การแนะนําการดําเนินการรองรับขอบเขตคําสั่งขนาดใหญ่กว่าจริงภายในการสนทนาหรือข้อมูลไดเรกทอรี

  • เช่น หากการดําเนินการระบุว่า "ถามอะไรก็ได้" แต่การดําเนินการนี้จะตอบได้เฉพาะคําถามว่า "ใครคือประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา"
 • ฟังคําสั่งของผู้ใช้โดยไม่มีข้อความแจ้ง เช่น คําทักทาย หรือคําถามโดยนัยหรืออย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งรวมถึงการเปิดไมค์การดําเนินการเพื่อฟังหรือบันทึกผู้ใช้โดยไม่ต้องตั้งค่าความคาดหวัง ผู้ใช้ต้องรับทราบเมื่อการดําเนินการบันทึกการตอบกลับหรือคําสั่ง ตัวอย่าง

  • การดําเนินการจะตอบคําถามของผู้ใช้แล้วเริ่มฟังคําสั่งเพิ่มเติมโดยไม่ต้องถามคําถามต่อเนื่อง
  • การดําเนินการนี้จะปิดข้อความ แต่จะบันทึกผู้ใช้ต่อไป
  • การดําเนินการจะเปิดไมโครโฟนและบันทึกผู้ใช้โดยไม่ส่งสัญญาณให้ผู้ใช้ว่าการดําเนินการดังกล่าวฟังคําสั่งหรือการตอบกลับ
 • ฟังคําตอบของผู้ใช้ระหว่างการทํางานโดยเปิดไมค์ทิ้งไว้โดยไม่มีข้อความแจ้งที่ชัดแจ้งหรือไม่ชัดเจน และไม่กําหนดความคาดหวังกับผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะการโต้ตอบ

  • ตัวอย่างเช่น การดําเนินการเรียนรู้ภาษาจะคอยฟังคําตอบโดยไม่ต้องอธิบายให้ผู้ใช้ทราบในช่วงต้นการโต้ตอบ
 • ไม่ทํางานอย่างถูกต้องในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ทั้งหมดที่รองรับความสามารถที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ

  • ตัวอย่างเช่น หากการดําเนินการทํางานในอุปกรณ์ Google Home แต่ไม่ใช่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การเล่นไฟล์เสียงแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

  • เช่น หากการดําเนินการเปิดและเล่นไฟล์เสียงแบบเงียบโดยไม่มีคําอธิบาย
 • การใช้ฟีเจอร์การโต้ตอบในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ในทางที่ผิด

  • เช่น การเรียกให้ไฟ LED ของ Google Home ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ที่นี่
 • เล่นการอ่านออกเสียงข้อความหรือเสียงที่บันทึกไว้เป็นเวลานานกว่า 240 วินาทีอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่จะใช้ Media Response API

 • มีลิงก์หรือรูปภาพเสีย

 • การสร้างแบรนด์หรือติดป้ายกํากับการดําเนินการระหว่างการโต้ตอบของผู้ใช้กับคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Google

 • ไม่สามารถแสดงข้อความและเสียงสํารองสําหรับรูปภาพในอินเทอร์เฟซที่ไม่ใช่กราฟิก

 • เสียงไม่ตรงกับข้อความและภาพผ่านการอ่านออกเสียงข้อความในอินเทอร์เฟซแบบกราฟิก

 • การลงทะเบียนหรือสร้างเจตนาที่ทําให้เข้าใจผิดหรือไม่เกี่ยวข้องในการกระทําของคุณ

  • เช่น การเลือก Intent ในตัวสําหรับ "สั่งซื้อแท็กซี่" เมื่อการดําเนินการดังกล่าวให้ข้อมูลสภาพอากาศ
 • ใส่คําที่สื่อความหมายโดยไม่จําเป็น เช่น คําคุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์ หรือคําศัพท์ที่ไม่ชัดเจนในชิปคําแนะนํา

  • เช่น "ซื้อพิซซ่าที่ดีที่สุด" หรือ "ลองทดสอบโชค"

การดำเนินการสำหรับครอบครัว

เราได้จํากัดสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมสําหรับนักพัฒนาแอปที่สร้างแอปที่ได้รับการรับรองจากครูใน Google Play หรือเข้าร่วมข้อตกลงสําหรับพาร์ทเนอร์กับ Google สําหรับการดําเนินการสําหรับครอบครัวที่มีผลแล้ว เพื่อรับรองว่านักพัฒนาแอปในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว (AFF) ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะกับครอบครัว นักพัฒนาแอปที่เป็นเจ้าของแอปที่ถูกนําออกจากโปรแกรม "การรับรองจากครู" แล้วและไม่มีข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสิทธิภาพกับ Google สําหรับการดําเนินการสําหรับครอบครัวในขณะนี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้การดําเนินการสําหรับครอบครัวอีกต่อไป

หากการดําเนินการของคุณกําหนดเป้าหมายเป็นเด็กหรือแสดงเนื้อหาสําหรับเด็กอย่างชัดเจน การดําเนินการดังกล่าวต้องเข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวภายใต้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการมีสิทธิ์เหล่านี้ ไม่เช่นนั้นเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดตัวในแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมทั้งการดําเนินการที่กําหนดเป้าหมายเป็นเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก

คําว่า "เด็ก" อาจมีความหมายแตกต่างกันไปในภาษาและบริบทที่ต่างกัน คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ช่วยระบุภาระหน้าที่และข้อจํากัดที่อาจมีผลบังคับใช้กับการดําเนินการของคุณ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ AFF สามารถเลือกที่จะใช้การกระทํา AFF ของตนในภาษาที่รองรับ Actions on Google ทั้งหมด ยกเว้นโมร็อกโก ตูนิเซีย และเยเมน

ข้อกำหนดของโปรแกรม

ก่อนส่งการดําเนินการเข้าร่วมโปรแกรม Actions for Families คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดําเนินการเหมาะสําหรับเด็กและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป

การดําเนินการที่เข้าร่วมในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวต้องเป็นไปตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ในส่วนนี้ และเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการสําหรับ Actions on Google รวมถึงภาคผนวกของการดําเนินการสําหรับครอบครัว

เกณฑ์การมีสิทธิ์

 1. คุณแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในฐานะนักพัฒนาแอปของประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสําหรับครอบครัวโดยส่งลิงก์สําหรับแนะนําบอกต่อไปยังแอปที่ได้รับการรับรองจากครูใน Google Play หรือเข้าร่วมข้อตกลงสําหรับพาร์ทเนอร์กับ Google สําหรับการดําเนินการที่เหมาะกับครอบครัวที่ยังคงมีผลอยู่ นักพัฒนาแอปที่นําแอปของตนทั้งหมดออกจากโปรแกรม "การรับรองจากครู" และไม่ได้ทําข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสิทธิภาพกับ Google สําหรับการดําเนินการ AFF ของตนจะไม่มีสิทธิ์ใช้การดําเนินการสําหรับครอบครัว
 2. การดําเนินการของคุณกําหนดเป้าหมายเป็นเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายหลัก
 3. หากการดําเนินการไม่ได้กําหนดเป้าหมายให้เด็กเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ระบบอัตโนมัติในบ้านหรือการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดําเนินการดังกล่าวจะเข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวไม่ได้
 4. การดําเนินการสําหรับครอบครัวทั้งหมดต้องเหมาะสําหรับเด็ก การกระทําต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ มุกตลก ภาษาหยาบคาย เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือสร้างความไม่สบายใจ หรือเนื้อหาที่มีการทําร้ายตนเอง การกระทําต้องไม่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงลบหรือภาพลักษณ์ของตนเอง รวมถึงการแสดงภาพเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงของศัลยกรรมพลาสติก การลดน้ําหนัก และการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของบุคคลเพื่อความงาม
 5. วัตถุประสงค์หลักของการดําเนินการคือการแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยไม่มีการกลั่นกรองไม่ได้ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการดําเนินการในฟอรัมผู้ใช้
 6. การดําเนินการจะต้องไม่รวบรวมหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้
 7. การดําเนินการต้องไม่มีโฆษณา ซึ่งรวมถึงสื่อสตรีมมิง คุณใช้ข้อความโปรโมตตนเองได้หากเรื่อง เนื้อหา และภาษาเหมาะสําหรับเด็ก
 8. การดําเนินการอาจไม่ใช้เนื้อหาที่ไม่มีการตรวจสอบในประสบการณ์การใช้งาน และเนื้อหาการดําเนินการทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง
 9. การดําเนินการต้องไม่ลงชื่อเข้าใช้ Google (การลิงก์บัญชี) ขอขอบเขต OAuth เข้าถึง API ข้อมูลผู้ใช้ส่วนใหญ่ (ยกเว้นตําแหน่งอุปกรณ์คร่าวๆ) หรือเข้าถึง API ธุรกรรมใดๆ
 10. คุณรับรองว่าการดําเนินการและ API หรือ SDK ใดๆ ที่การดําเนินการหรือการเรียกใช้ของคุณเป็นไปตาม COPPA, GDPR รวมถึงกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดําเนินการที่ยอมรับในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโปรแกรมตลอดเวลา รวมถึงการอัปเดตในภายหลัง การดําเนินการอาจเลือกไม่ใช้โปรแกรม AFF เท่านั้นและจะยังคงอยู่ในแพลตฟอร์ม Actions on Google หากการดําเนินการไม่ได้กําหนดเป้าหมายให้เด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือนําการดําเนินการใดๆ ที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมในโปรแกรม หรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวตามเกณฑ์ข้างต้น

อุปกรณ์ที่เปิดใช้อัจฉริยะ

การดําเนินการรักษาความปลอดภัยหรือเฝ้าระวังต้องไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) ของบุคคลที่อยู่นอกผู้ใช้หลักโดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การดําเนินการของกริ่งประตูจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อาจอยู่ที่ประตูโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดเจนจากบุคคลนั้นได้

นอกจากนี้ เสียงที่ส่งจากแพลตฟอร์มของ Google ไปยังอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม (3P) ผ่านฟีเจอร์ Talk-Way Talk ที่มีให้ใช้สําหรับกริ่งประตูเท่านั้น จะใช้เพื่อแสดงประสบการณ์ของ Talk-Way Talk ได้เท่านั้น ข้อมูลจากแบบ 2 ทางจะต้องมีการจัดเก็บ บันทึก หรือบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของฟังก์ชันฟีเจอร์นี้เท่านั้น และจะไม่นําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่สั่งให้ยานพาหนะโดยสารเดินทาง

เราจะรับรองเฉพาะการดําเนินการที่มอบตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกผู้ช่วยเสียงที่จะลิงก์ได้ เราจะไม่รับรองการดําเนินการที่กําหนดให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับผู้ช่วยเสียงคนอื่นก่อนเชื่อมต่อกับ Google Assistant

การยืนยันผู้ใช้รอง

Google กําหนดให้พาร์ทเนอร์เปิดใช้การยืนยันผู้ใช้รองสําหรับการดําเนินการที่อาจเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์เป็นไม่ปลอดภัยหรือถูกปิดใช้ เช่น การปลดล็อกประตู ปิดกล้อง ปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัย หรือเปิดอุปกรณ์ที่อาจมีข้อกังวลด้านความปลอดภัย

แม้ว่าลักษณะของมาตรการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์ แต่อย่างน้อยอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้การลิงก์บัญชีและการยืนยันผู้ใช้สํารอง เช่น การยืนยันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยหรือรหัสผ่าน/PIN การดําเนินการอีกชั้นหนึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของ Google โดยไม่คํานึงถึงลักษณะของการดําเนินการ (การดําเนินการแบบบทสนทนากับสมาร์ทโฮม API โดยตรง) อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้ใช้สร้างการยืนยันรองแล้ว ก็อาจให้ตัวเลือกในการเลือกไม่รับแก่ผู้ใช้ ภาษาของการเลือกไม่ใช้ควรชัดเจนและชัดเจนสําหรับผู้ใช้

คําแนะนําของ Google สําหรับอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะคือการนําการดําเนินการโดยตรงไปใช้โดยใช้ Smart Home API สําหรับการผสานรวม Smart Home ดูวิธีการยืนยันผู้ใช้รองได้ที่นี่

ใช้ได้กับการรับรอง Ok Google

เมื่อผู้ใช้ค้นหาและซื้ออุปกรณ์ที่มีป้ายกํากับ "ใช้กับ Ok Google" ได้ ก็ควรคาดหวังฟังก์ชันการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และราบรื่น นอกเหนือจากนโยบายการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้รองข้างต้นแล้ว นักพัฒนาแอปต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้สําหรับการรับรองอุปกรณ์และการใช้ป้าย "ใช้กับ Ok Google" ได้ด้วย

ฟังก์ชันการทำงาน

Smart Home API ของ Google Assistant รองรับประเภทอุปกรณ์และลักษณะให้ตรงกับฟังก์ชันการทํางานของอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ การนําเสนอประเภทอุปกรณ์ควรถูกต้องตามข้อมูลระบุตัวตนของอุปกรณ์เอง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสวิตช์อัจฉริยะที่ควบคุมหลอดไฟ ประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้จะเป็น "สวิตช์" เนื่องจากแสดงถึงลักษณะของอุปกรณ์จริง Google มีคําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์และฟังก์ชันการทํางานที่จําเป็นที่นี่

นอกจากนี้ หากเพิ่มลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ใหม่ลงในอุปกรณ์ของนักพัฒนาแอป นักพัฒนาแอปจะต้องทําให้ผู้ใช้ Google Assistant เข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าวได้เมื่อเปิดตัว เช่น สําหรับหลอดไฟ ผู้ใช้ควรเปลี่ยนสีหลอดไฟ เปิดและปิดหลอดไฟ ปรับความสว่างของหลอดไฟ ฯลฯ ด้วย Google Assistant

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรองการส่งข้อมูลหากอุปกรณ์ของนักพัฒนาแอปไม่สามารถผสานรวมฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดในอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของ Smart Home API ที่เข้ากันได้ ซึ่งช่วยให้ Google Assistant มอบประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์ได้

สถานะการรายงาน

อุปกรณ์ทุกเครื่องคาดว่าจะรายงานการอัปเดตสถานะให้ Google ทราบผ่านสถานะรายงานของ HomeGraph API ยกเว้นอุปกรณ์ที่เป็นคําสั่งเท่านั้น เช่น ตัวควบคุม IR สถานะรายงานสําคัญต่อการแสดงสถานะอุปกรณ์อย่างเหมาะสมในแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Assistant และบริการ Assistant เรากําหนดให้พาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่มีสถานะอุปกรณ์ใช้ ReportState โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ReportStateAndNotifications API ในเอกสารสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่าผู้ใช้

นักพัฒนาแอปจะรายงานการอัปเดตการกําหนดค่าอุปกรณ์ในระบบนิเวศของคุณไปยัง Google เช่น ในกรณีที่นักพัฒนาแอปอัปเดตฟังก์ชันการทํางาน เช่น ลักษณะเฉพาะที่รองรับ หรือหากผู้ใช้เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือนําอุปกรณ์ออก นักพัฒนาแอปต้องรายงานการอัปเดตเหล่านั้นให้ Google ทราบ ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์บัญชีอีกครั้งเพื่อรับการอัปเดตหลังจากที่อัปเดตแอปในแอปนักพัฒนาแอป ซึ่งดําเนินการได้ผ่าน Request Sync API

การเชื่อมต่อถาวร

อุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อในระบบคลาวด์ควรมีการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องสําหรับการควบคุมระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะผ่านตัวอุปกรณ์หรือผ่านฮับพาร์ทเนอร์แบบอยู่กับที่ ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเป็นตัวกลางสําหรับอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ สําหรับอุปกรณ์ที่มีสถานะพลังงานต่ํา ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโปรโตคอลการเชื่อมต่อ เช่น Wi-Fi อุปกรณ์ควรใช้วิธีการเพื่อให้อุปกรณ์ปลุกระบบให้ทํางานในระบบคลาวด์

หน้าการให้สิทธิ์การควบคุมอุปกรณ์ของ Google

หน้า OAuth ควรแสดงให้แอปลิงก์/แชร์ข้อมูลกับ Google ไม่ใช่ Google Home หรือ Google Assistant เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัว คุณต้องมีคําชี้แจงการให้สิทธิ์จาก Google เช่น "การลงชื่อเข้าใช้เป็นการให้สิทธิ์ Google เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ"

ใบรับรองความปลอดภัย

อาจมีอุปกรณ์บางรุ่นที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย เช่น เป็นอุปกรณ์ทําอาหารที่อาจร้อนพอจะเป็นข้อกังวลด้านความปลอดภัย สําหรับอุปกรณ์ที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัย เราจะขอให้คุณแชร์ใบรับรอง UL (หรือการรับรองความปลอดภัยที่คล้ายกัน) สําหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดใบรับรองความปลอดภัยได้ที่นี่

คุณภาพ

การรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูงเป็นกุญแจสําคัญในการร่วมกันมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีประโยชน์แก่ผู้ใช้ พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงเมตริกการใช้งานและประสิทธิภาพของการผสานรวมได้โดยไปที่หน้าโปรเจ็กต์ของ Google Cloud Platform ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเมตริกประสิทธิภาพได้ที่นี่

หลังจากการรับรองครั้งแรก นักพัฒนาแอปควรรักษาประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้สําหรับอุปกรณ์ของตน ประสิทธิภาพมีหลายด้าน ดังนี้

 1. เวลาในการตอบสนองและความเสถียรที่เชื่อมโยงกับคําสั่งออกผ่านอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant
 2. การลิงก์บัญชีที่เชื่อถือได้และการรีเฟรชโทเค็น
 3. ความแม่นยําของสถานะและเวลาในการตอบสนองของการรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานะการรายงาน

ระบบแสดงความคาดหวังด้านคุณภาพที่ระดับอุปกรณ์ในเอกสารประกอบของ Smart Home API ความล้มเหลวที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังเหล่านี้อาจส่งผลให้การผสานรวมของคุณลดลงหรือมีการแสดงผลต่ํามาก จนกว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้น

การรีเฟรชการรับรอง

การผสานรวม Smart Home API ควรผ่านการรับรองอีกครั้งเมื่อ API เพิ่มฟังก์ชันแล้ว หรือเมื่ออุปกรณ์เพิ่มความสามารถใหม่ที่ Smart Home API รองรับ โดยรวมถึงอุปกรณ์เพิ่มเติมที่พาร์ทเนอร์เพิ่มไว้ในการผสานรวม เช่น เมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ก็ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการรับรองสําหรับอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย

นอกจากนี้ การผสานรวมต้องมีการรับรองอีกครั้งทุกๆ 12 เดือนนับจากวันที่มีการรับรองใหม่ครั้งล่าสุด หรือเมื่อมีการเพิ่มฟังก์ชันการทํางานของอุปกรณ์ใหม่ การดําเนินการนี้จะทําให้คุณยังคงมีสิทธิ์รับป้าย "ทํางานด้วย" และการผสานรวมของคุณจะยังคงอยู่ในสถานะดี การไม่รับรองใหม่จะเพิกถอนการอนุมัติการใช้ป้าย Works-With และอาจส่งผลให้มีการดําเนินการบังคับใช้กับการผสานรวม Smart Home API อย่างน้อย 1 รายการ

ข้อกําหนดที่ขัดแย้งกัน

นโยบายเหล่านี้ไม่ได้จํากัดหรือแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีผลกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Google เว้นแต่นโยบายจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากําลังแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงที่เจาะจง

การบังคับใช้

หากการดําเนินการของคุณละเมิดนโยบายใดๆ เราอาจบังคับใช้มาตรการบังคับใช้อย่างน้อย 1 อย่างกับการดําเนินการหรือบัญชีนักพัฒนาแอปของคุณ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการบังคับใช้ที่เราดําเนินการแล้ว พร้อมวิธีการยื่นอุทธรณ์หากคุณเชื่อว่าการดําเนินการของเราเป็นผลจากความผิดพลาด

โปรดทราบว่าประกาศการนําออกหรือประกาศบอกเลิกอาจระบุการละเมิดนโยบายแต่ละรายการในการดําเนินการของคุณไม่ได้ นักพัฒนาแอปมีหน้าที่รับมือกับปัญหาด้านนโยบายและดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนที่เหลือของการดําเนินการเป็นไปตามนโยบายอย่างสมบูรณ์ การไม่แก้ไขการละเมิดนโยบายสําหรับการดําเนินการทั้งหมดอาจส่งผลให้มีการดําเนินการบังคับใช้เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการนําการดําเนินการออกอย่างถาวรหรือการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี

การละเมิดซ้ําหรือการละเมิดอย่างร้ายแรง (เช่น มัลแวร์ การประพฤติมิชอบ และการกระทําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรืออุปกรณ์) ของข้อกําหนดในการให้บริการหรือนโยบายสําหรับ Actions on Google อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการดําเนินการแต่ละรายการหรือที่เกี่ยวข้องในบัญชีนักพัฒนาแอป Google

การปฏิเสธ

 • การอัปเดตการดําเนินการหรือการดําเนินการใหม่ที่ส่งเข้ารับการตรวจสอบจะไม่มีให้บริการใน Google Assistant
 • หากการอัปเดตสําหรับการดําเนินการที่มีอยู่ถูกปฏิเสธ เวอร์ชันการดําเนินการที่เผยแพร่ก่อนการอัปเดตจะยังมีให้บริการใน Google Assistant
 • การปฏิเสธจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์เข้าถึงการติดตั้ง สถิติ และคะแนนที่มีอยู่ของผู้ใช้สําหรับการดําเนินการที่ถูกปฏิเสธ
 • การปฏิเสธจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาแอป Actions on Google
 • หากการดําเนินการของคุณมีหลายภาษา การปฏิเสธในภาษาหนึ่งจะทําให้การปฏิเสธการดําเนินการในภาษาใดก็ตาม

การนําออก

 • ระบบจะนําการดําเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งการดําเนินการเวอร์ชันอื่นๆ ก่อนหน้านี้ออกจาก Google Assistant และผู้ใช้จะไม่มีให้บริการในสถานที่ใดๆ อีกต่อไป
 • เนื่องจากระบบจะนําการดําเนินการออก ผู้ใช้จะไม่เห็นข้อมูลไดเรกทอรีของการดําเนินการ การติดตั้งของผู้ใช้ สถิติ และการให้คะแนนหรือเรียกใช้รายการดังกล่าว ระบบจะคืนค่าข้อมูลนี้เมื่อคุณส่งการอัปเดตที่สอดคล้องกับนโยบายสําหรับการดําเนินการที่นําออกไปแล้ว
 • ผู้ใช้อาจทําการซื้อในการดําเนินการไม่ได้ หรือใช้ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินในการดําเนินการในส่วนการดําเนินการจนกว่า Google จะอนุมัติเวอร์ชันที่เป็นไปตามนโยบาย
 • การนําออกจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาแอป Actions on Google โดยทันที

การแสดงผลที่จํากัด

 • คุณอาจพบการค้นพบได้ของการดําเนินการใน Google Assistant การดําเนินการจะยังคงอยู่ใน Google Assistant และผู้ใช้จะเข้าถึงได้ผ่านทางการออกเสียงที่ชัดเจน
 • การกําหนดให้มีการดําเนินการในสถานะการแสดงผลแบบจํากัดจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาแอป Actions on Google อื่นๆ ของคุณ

สิ้นสุดการใช้งานบัญชี

 • เมื่อบัญชีนักพัฒนาแอปของคุณสิ้นสุดลง ระบบจะนําการดําเนินการทั้งหมดในแคตตาล็อกออกจาก Google Assistant และคุณจะเผยแพร่การดําเนินการใหม่ไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าบัญชีนักพัฒนาแอป Google Assistant ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกระงับอย่างถาวรด้วย
 • การถูกระงับหลายครั้งหรือถูกระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายอย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี Actions on Google อีกด้วย
 • เนื่องจากระบบจะนําการดําเนินการภายในบัญชีที่สิ้นสุดแล้วออก ผู้ใช้จะดูข้อมูลไดเรกทอรีที่มีอยู่ของการดําเนินการ การติดตั้งของผู้ใช้ สถิติ และคะแนนที่มีอยู่ไม่ได้

การยื่นอุทธรณ์การดําเนินการบังคับใช้

เราจะคืนสิทธิให้กับการดําเนินการหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและเราพบว่าการดําเนินการของคุณไม่ได้ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายสําหรับ Actions on Google หากคุณตรวจสอบนโยบายโดยละเอียดแล้วและรู้สึกว่าการดําเนินการบังคับใช้ของเราอาจมีข้อผิดพลาด โปรดทําตามวิธีการที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือนเพื่ออุทธรณ์คําตัดสิน หรือจะติดต่อเราที่นี่ก็ได้

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • 22/9/2022 - แก้ไขนโยบายอุปกรณ์อัจฉริยะที่เปิดใช้ให้รวมเกณฑ์ของฟีเจอร์ Talk-Way Talk
 • 11/3/2021 - การปรับปรุงนโยบายด้านอุปกรณ์ที่เปิดใช้อัจฉริยะ รวมถึงนโยบายแอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด
 • 11/1/2021 - การปรับปรุงนโยบายการดําเนินการสําหรับครอบครัว
 • 10/7/2020 - หน้านโยบายที่มีโครงสร้างซึ่งย้ายนโยบายบางอย่างในหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการย้ายธุรกรรมและโปรโมชันไปยังการสร้างรายได้และโฆษณา และการสร้างหมวดหมู่ใหม่สําหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานอัจฉริยะ เพิ่มตัวอย่างและบริบทให้กับทุกหมวดหมู่ภายใต้ข้อจํากัดเนื้อหา พฤติกรรมที่หลอกลวง และทรัพย์สินทางปัญญา ขยายนโยบายสแปมให้รวมข้อกําหนดสําหรับฟังก์ชันการทํางานขั้นต่ํา และเพิ่มนโยบายใหม่เกี่ยวกับสื่อที่ผ่านการดัดแปลง เพิ่มส่วนใหม่ที่อธิบายถึงกระบวนการบังคับใช้ของเรา
 • 8/10/2019 - อัปเดตนโยบายการกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิด
 • 29/7/2019 - ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนนโยบายสําหรับการดําเนินการใน Google, ความปลอดภัยของเด็ก, บริการทางการเงิน, ข้อมูลผู้ใช้, การดําเนินการสําหรับครอบครัว และธุรกรรม
 • 7/5/2019 - ทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายธุรกรรมที่อ้างอิงการดําเนินการของแอป
 • 18/4/2019 - ทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายสุขภาพ
 • 6/2/2019 - เปลี่ยนแปลงนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงความรุนแรงและกิจกรรมที่เป็นอันตราย
 • 8/1/2019 - ทําการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในนโยบายสุขภาพ นโยบายธุรกรรม นโยบายอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานอัจฉริยะ นโยบายสแปม และนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้
 • 6/11/2018 - ย้ายรายชื่อประเทศที่รองรับสําหรับธุรกรรมไปยังคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง
 • 11/10/2018 - อัปเดตนโยบาย AFF เพื่อครอบคลุมภาษาเพิ่มเติม
 • 4/10/2018 - นโยบายธุรกรรมฉบับปรับปรุงให้รวมสินค้าดิจิทัล และรวม Google Sign-In เป็นตัวเลือกสําหรับการลิงก์บัญชีและข้อมูลประจําตัว
 • 25/9/2018 - นโยบาย AFF ที่อัปเดตแล้วเพื่อรวมตลาดใหม่
 • 9/6/2018 - ปรับปรุงนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อความแจ้งโดยนัยและอย่างโจ่งแจ้ง และทําการแก้ไขนโยบายธุรกรรม
 • 17/7/2018 - เพิ่มนโยบายช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและทําการแก้ไขเล็กน้อยในนโยบายโปรโมชัน นโยบายธุรกรรม ข้อกําหนดชื่อ และนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ เราได้เพิ่มภาษาแนะนําเพิ่มเติมซึ่งระบุแนวทางในการบังคับใช้นโยบายและการสื่อสารของนักพัฒนาแอป
 • 22/5/2018 - การแก้ไขนโยบายกิจกรรมความรุนแรงและที่เป็นอันตรายเพื่อห้ามการดําเนินการที่ส่งเสริมการขายวัตถุระเบิด อาวุธ อาวุธปืน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังขยายการให้บริการโปรแกรม Actions for Family ไปยังสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุ่นด้วย
 • 27/3/2018 - มีการเพิ่มนโยบายใหม่หลายรายการ รวมถึงนโยบายบริการทางการเงินและนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการขยายนโยบายการทํางานอัตโนมัติในบ้านและตั้งชื่อใหม่ว่าอุปกรณ์ที่เปิดใช้สมาร์ท มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ นโยบายธุรกรรม นโยบายข้อมูลผู้ใช้ และนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้
 • 1/2/2018 - ประสบการณ์ของผู้ใช้, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่, ข้อมูลผู้ใช้ (ความเป็นส่วนตัว), อัปเดต API (ในนโยบายสแปม), นโยบายแอปบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • 4/10/2017 - อัปเดตส่วนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สุขภาพ การลิงก์บัญชี ข้อกําหนดของชื่อ และธุรกรรม เราได้แทนที่ส่วน "เด็ก" ด้วยส่วน "แอปสําหรับครอบครัว" แบบใหม่
 • 17/5/2017 - มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่หลายรายการ รวมถึงธุรกรรม อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบภาพ และการผสานรวมสมาร์ทโฮม เราได้เพิ่มนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคําเตือนเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่และส่วนชี้แจงของส่วนการตั้งชื่อ ข้อมูลไดเรกทอรี รวมถึงส่วนโปรโมชันและประสบการณ์ของผู้ใช้
 • 2/8/2017 - ปรับปรุงส่วนการพนัน ข้อจํากัดอื่นๆ และประสบการณ์ของผู้ใช้ มีการปรับปรุงและรวมนโยบายหลายรายการไว้ในส่วนการตั้งชื่อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และโปรโมชันใหม่ และยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ไม่สําคัญ