นโยบายสําหรับ Actions on Google

นโยบายนี้ออกแบบมาเพื่อให้คําแนะนําแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Actions on Google รวมถึงการดําเนินการที่จะเผยแพร่ในไดเรกทอรี พาร์ทเนอร์บางรายอาจมีสิทธิ์เข้าถึง API เพิ่มเติมและอาจอยู่ภายใต้นโยบายต่างๆ

สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คําว่า "การดําเนินการ" จะมีผลกับโปรเจ็กต์การดําเนินการหรือการดําเนินการแต่ละรายการภายในโปรเจ็กต์นั้น นโยบายนี้บังคับใช้กับการดําเนินการทุกด้าน รวมถึงเนื้อหา เนื้อหาโฆษณา (หากได้รับอนุญาต) พฤติกรรม และข้อมูลรายชื่อในไดเรกทอรี

การหลีกเลี่ยงการละเมิดนโยบายจะดีกว่าการจัดการการละเมิดเสมอ แต่เมื่อเกิดการละเมิดขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะทําให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจว่าจะนําการดําเนินการของตนไปสู่การปฏิบัติตามข้อกําหนดได้อย่างไร

หากการดําเนินการละเมิดนโยบายของเรา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่ระบุเหตุผลในการนําออกหรือปฏิเสธ การละเมิดนโยบายซ้ําๆ หรือร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีบุคคลธรรมดา บัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือบัญชีพาร์ทเนอร์

เราอาจดําเนินการโดยอิงจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือการมีความเสี่ยงสูงต่อการละเมิด เราระบุความเสี่ยงของการละเมิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงประวัติการละเมิดก่อนหน้านี้ ความคิดเห็นของผู้ใช้ และการใช้แบรนด์ ตัวละคร และเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม

นอกจากนี้ เรายังอาจจํากัดการค้นพบการดําเนินการของคุณ หากการดําเนินการนั้นมีคุณภาพต่ํา (เช่น การจัดการคําค้นหาของผู้ใช้อย่างสง่างาม) ประสิทธิภาพการทํางานไม่ดี (เช่น การทํางานขัดข้อง หรือการออกจากระบบโดยไม่คาดคิด) จุดประสงค์การใช้งานจํากัด (มีประโยชน์กับผู้ใช้กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น) หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสําหรับผู้ชมส่วนใหญ่ โปรดทราบว่า Actions on Google อนุญาตให้ส่งเฉพาะผู้พัฒนาที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ เวลาที่ส่งเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ได้ที่นี่

การจำกัดเนื้อหา

เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีหรือส่งเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งรวมถึงภาพอนาจาร หรือเนื้อหาหรือบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ เนื้อหาที่มีภาพเปลือยอาจได้รับอนุญาตหากมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ และไม่ใช่ภาพที่ไม่เหมาะสม

หากการดําเนินการของคุณมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั่วไป ข้อจํากัดความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบตอนต้นที่ผู้ใช้สนทนากับการดําเนินการเป็นครั้งแรก และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • เนื้อหาที่แสดงภาพเปลือยหรือท่าทางที่ชี้นําทางเพศซึ่งบุคคลในภาพเปลือยกาย มีการเบลอหรือใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น และ/หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่เป็นที่ยอมรับในบริบทสาธารณะที่เหมาะสม
 • การแสดงภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพประกอบของกิจกรรมทางเพศ หรือท่าทางที่เป็นการชี้นําทางเพศ หรือการแสดงภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายในทางเพศ
 • เนื้อหาที่แสดงภาพหรือเป็นเครื่องมือช่วยเหลือทางเพศ เซ็กส์ทอย คําแนะนําทางเพศ ธีมและวัตถุที่อาจทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ลามกหรือหยาบคาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเนื้อหาที่อาจมีข้อความโจ่งแจ้งหรือคีย์เวิร์ดสําหรับผู้ใหญ่/เรื่องเพศ
 • เนื้อหาที่แสดงภาพ บรรยาย หรือส่งเสริมการร่วมเพศระหว่างมนุษย์กับสัตว์
 • การกระทําที่ส่งเสริมความบันเทิงทางเพศ บริการเพื่อนเที่ยว หรือบริการอื่นๆ ที่อาจมองว่าเป็นการให้บริการทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน
 • การกระทําที่เสื่อมเสียหรือทําให้ผู้คนไม่พอใจ

การทำอันตรายต่อเด็ก

Google มีนโยบายที่จะไม่รอมชอมต่อเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการกระทําที่ส่งเสริมการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ การกระทําที่ให้ผู้เยาว์ตกเป็นเป้าหมายในเรื่องเพศจะถูกนําออกทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการกระทําที่ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้เยาว์ (เช่น การลูบคลําหรือกอดรัด) หากเราทราบว่าเนื้อหาหรือการกระทําที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเผยแพร่เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เราจะรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและลบบัญชี Google ของผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่

ความรุนแรงและกิจกรรมอันตราย

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่แสดงภาพหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผล ตลอดจนกิจกรรมอันตรายอื่นๆ ฟีเจอร์เหล่านั้นรวมถึง

 • การบรรยายภาพความรุนแรงที่สมจริง หรือการคุกคามที่รุนแรงต่อคนหรือสัตว์
 • การทําร้ายตนเอง การฆ่าตัวตาย ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมการกิน เกมฝันหวานกดหลับ หรือการกระทําอื่นๆ ที่อาจทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

อนุญาตให้มีการกระทําสมมติที่สมมติขึ้นหรือมีความรุนแรงเล็กน้อยในบริบทของเกม เช่น การ์ตูน การล่าสัตว์ หรือการตกปลา

เราไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้ายเผยแพร่การดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการสรรหาสมาชิกใหม่เข้าร่วมในองค์กร เราไม่อนุญาตให้เผยแพร่การกระทําที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เช่น เนื้อหาที่สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินการของผู้ก่อการร้าย เนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ยกย่องการโจมตีของผู้ก่อการร้าย หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบทที่ต้องการนําเสนอ

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่อํานวยความสะดวกในการขายวัตถุระเบิด อาวุธปืน กระสุนปืน หรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนบางชนิด อุปกรณ์เสริมที่ถูกจํากัด ได้แก่ อุปกรณ์ที่ทําให้อาวุธปืนเลียนแบบการยิงอัตโนมัติหรือแปลงอาวุธปืนให้ยิงแบบอัตโนมัติได้ (เช่น บัมพ์สต็อก ไกปืนกล เซียร์อัตโนมัติแบบดร็อปอิน ชุดอุปกรณ์สําหรับแปลง) ที่ใส่กระสุนหรือสายกระสุนที่บรรจุได้มากกว่า 30 นัด

เราไม่อนุญาตให้ใช้การดําเนินการที่ให้วิธีการผลิตวัตถุระเบิด อาวุธปืน กระสุน หรืออุปกรณ์เสริมที่ถูกจํากัดสําหรับอาวุธปืน หรืออาวุธอื่นๆ รวมถึงวิธีการแปลงอาวุธปืนให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือเลียนแบบความสามารถในการยิงแบบอัตโนมัติ

หากการดําเนินการของคุณมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไป พูดคุยเกี่ยวกับธีมสําหรับผู้ใหญ่ หรือเนื้อหาที่ทําให้ไม่สบายใจหรือสร้างความบอบช้ําทางจิตใจ เนื้อหาต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบในตอนต้นที่ผู้ใช้สนทนากับการดําเนินการเป็นครั้งแรก และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

การกลั่นแกล้งและการคุกคาม

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีหรือสนับสนุนการคุกคาม การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้ง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่จงใจคุกคามหรือจงใจพุ่งเป้าโจมตี ล่วงละเมิด หรือเยาะเย้ยผู้อื่น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การกลั่นแกล้งเหยื่อจากความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งทางศาสนา
 • เนื้อหาที่พยายามจะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น รวมถึงการขู่กรรโชก แบล็กเมล ฯลฯ
 • การโพสต์เนื้อหาแบบสาธารณะเพื่อทําให้ผู้อื่นอับอาย
 • การคุกคามเหยื่อหรือเพื่อนและครอบครัวของเหยื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

วาจาสร้างความเกลียดชัง

เราไม่อนุญาตการกระทําที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมเนื้อหาที่สนับสนุนความเกลียดชังหรือความรุนแรง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนตามเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ

การดําเนินการที่มีเนื้อหา EDSA (การศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ) ที่เกี่ยวข้องกับนาซีอาจถูกบล็อกในบางประเทศ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

หากการดําเนินการของคุณมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั่วไป ข้อจํากัดความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบตอนต้นที่ผู้ใช้สนทนากับการดําเนินการเป็นครั้งแรก และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • เนื้อหาหรือคําพูดที่ยืนยันว่ากลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองนั้นไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรเกลียด
 • เนื้อหาที่มีถ้อยคําแสดงความเกลียดชัง การเหมารวม หรือทฤษฎีว่ากลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองมีลักษณะที่ไม่ดี (เช่น เป็นอันตราย เสื่อมทราม ร้ายกาจ) หรือกล่าวอ้างอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นภัยคุกคาม
 • เนื้อหาหรือคําพูดที่พยายามส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าผู้คนควรได้รับการเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติเพราะเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง เช่น ธง สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่สนับสนุนความเกลียดชัง

เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

เราไม่อนุญาตให้มีการกระทําที่ขาดความละเอียดอ่อนที่สมเหตุสมผลหรือใช้ประโยชน์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ความโหดร้ายทารุณ ความขัดแย้ง การเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ที่น่าสลดใจอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว การดําเนินการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนจะได้รับอนุญาต หากเนื้อหานั้นมีคุณค่าด้าน EDSA (การศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ) หรือมีเจตนาจะแจ้งเตือนหรือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนนั้นแก่ผู้ใช้

หากการดําเนินการของคุณมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั่วไป ข้อจํากัดความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบตอนต้นที่ผู้ใช้สนทนากับการดําเนินการเป็นครั้งแรก และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การขาดความละเอียดอ่อนในเรื่องการเสียชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากการฆ่าตัวตาย การใช้ยาเกินขนาด การเสียชีวิตตามธรรมชาติ ฯลฯ
 • ไม่ยอมรับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสําคัญ
 • อาจมีการแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมโดยที่เหยื่อไม่ได้รับการช่วยเหลือจริง

การพนัน เกม และการแข่งขัน

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีเนื้อหาหรือบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้วางเดิมพันหรือเข้าร่วมโดยใช้เงินจริง (รวมถึงสิ่งของที่ใช้ดําเนินการซึ่งซื้อด้วยเงิน) เพื่อรับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินในชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคาสิโนออนไลน์ การพนันผลกีฬา ล็อตเตอรี่ และเกมที่ให้รางวัลเป็นเงินสดหรือของที่มีมูลค่าอื่นๆ ในชีวิตจริง

การดําเนินการที่อํานวยความสะดวกในการชิงโชค การจับรางวัล หรือการแข่งขันโดยที่ผู้เข้าร่วมไม่จําเป็นต้องใช้เงิน จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบกฎการเข้าร่วมในระหว่างการโต้ตอบครั้งแรก ซึ่งได้แก่ วันที่ปิดรับผลงานที่แน่นอนและวันที่ได้รับรางวัล จํานวนผู้ชนะที่แน่นอน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • เกมที่รับเงินเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับของรางวัลหรือรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน
 • เกมที่มีคะแนน "ความภักดี" (เช่น การมีส่วนร่วมหรือกิจกรรม) ที่ (1) มีการสะสมหรือเร่งผ่านการซื้อด้วยเงินจริงซึ่ง (2) แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินในชีวิตจริงได้
 • การดําเนินการที่ยอมรับหรือจัดการการวางเดิมพันในการพนัน สกุลเงินในการกระทําที่จําเป็นสําหรับการเข้าร่วม การชิงรางวัล หรือเงินฝากเพื่อขอรับสิทธิ์หรือเร่งการมีสิทธิ์รับของรางวัลหรือรางวัลที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทําของคุณในสถานที่เป้าหมาย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การส่งเสริมหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการผลิตยาผิดกฎหมาย
 • การสนับสนุนหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการหลบเลี่ยงภาษี
 • การส่งเสริมหรือให้คําแนะนําเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดิจิทัล

แอลกอฮอล์ ยาสูบและยาเสพติด

การดําเนินการที่ส่งเสริมหรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับอนุญาตในประเทศที่ระบุไว้ในนโยบายโฆษณาของ Google โปรดอ่านหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์เพื่อตรวจสอบข้อจํากัดในการสร้างแบรนด์สําหรับการทําการตลาดและการกระทําที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

การดําเนินการทั้งหมดต้อง

 • ใช้การลิงก์บัญชีและตรวจสอบว่าผู้ใช้มีอายุตรงตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือขั้นตอนทั้งหมดที่กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้

ข้อกําหนดเหล่านี้ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด รวมถึงไวน์ เบียร์ สุรา และชุดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เราไม่อนุญาตการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น บุหรี่ ซิการ์ ยาสูบแบบสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

การดําเนินการที่มีแบรนด์แอลกอฮอล์ต้องมีการยืนยันอายุในช่วงต้นของการสนทนา แม้ว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ได้อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็ตาม

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาสูบมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม หรือใช้โดยผู้เยาว์

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกในการขายหรือผลิตยาปลุกประสาท รวมถึงผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือ THC โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงไม่อนุญาตการดําเนินการที่อํานวยความสะดวกในการเรียงลําดับยาเสพติดหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยผู้ใช้ให้จัดส่งหรือรับสินค้าดังกล่าว

สุขภาพ

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่อาจถือว่าเป็นข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (Health Insurance Portability and Accountability Act หรือ HIPAA) Google ไม่สามารถให้คํามั่นได้ว่าแพลตฟอร์ม Actions on Google จะเป็นไปตามข้อกําหนดของ HIPAA หรือกฎระเบียบอื่นๆ ทางการแพทย์ที่คล้ายกัน

นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ให้ รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลด้านสุขภาพภายใต้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR)

การดําเนินการที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เกี่ยวกับอาการ การรักษา หรือการใช้ยาต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบในช่วงต้นของการสนทนาครั้งแรกกับผู้ใช้เกี่ยวกับการดําเนินการและในคําอธิบายไดเรกทอรี

เราอนุญาตให้มอบฟังก์ชันการทํางานด้านการออกกําลังกาย เช่น การตรวจสอบกิจกรรม (การเผาผลาญแคลอรี จํานวนก้าว ฯลฯ) ข้อมูลน้ําหนัก และ BMI ตราบใดที่กิจกรรมเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลที่อาจถือว่าเป็น PHI ภายใต้ HIPAA หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพภายใต้ GDPR

บริการทางการเงิน

ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เราถือว่าผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการบริหารหรือการลงทุนในเงินและคริปโตเคอเรนซี ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำส่วนบุคคล

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่นําผู้ใช้ไปยังผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลอกลวงหรือเป็นอันตราย นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่เปิดใช้การขุดคริปโตเคอเรนซี (สกุลเงินดิจิทัล) ในอุปกรณ์

หากการดําเนินการของคุณมีหรือโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐและกฎหมายในพื้นที่ของเขตอํานาจศาลทั้งหมดที่การเข้าถึงการดําเนินการของคุณ

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ให้บริการหรือจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนซึ่งละเมิดภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Google ไม่สามารถให้สัญญาได้ว่าแพลตฟอร์ม Actions on Google สามารถเป็นไปตามข้อกําหนดทั้งหมดที่กําหนดโดยข้อบังคับทางการเงิน

ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์เฟซการสนทนาได้ ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต หรือ PIN/รหัสผ่าน PIN/รหัสผ่านที่ไม่ซ้ํากันสําหรับแพลตฟอร์ม Actions on Google จะได้รับอนุญาตให้ลิงก์บัญชี

ไม่อนุญาตให้ใช้การโอนแบบเพียร์ทูเพียร์ เว้นแต่ใช้การดําเนินการของแอป การดำเนินการของคุณที่ให้ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ยอดเครดิตคงเหลือ ต้องใช้การลิงก์บัญชี

แต่อนุญาตให้มีการดําเนินการทางการเงินทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยและราคาหุ้น

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ทําให้ผู้ใช้ติดต่อกับหน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น บริการ 911 หรือ 999

การสนับสนุนด้านภาษา

สําหรับแต่ละภาษาที่การดําเนินการของคุณรองรับ ข้อมูลรายชื่อไดเรกทอรี (คําอธิบาย นโยบายส่วนบุคคล ฯลฯ) ไวยากรณ์ และการอ่านออกเสียงข้อความจะต้องมีภาษาเดียวกัน

เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากการดําเนินการของคุณมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั่วไปหรือมีคําหยาบคายบ่อยครั้ง จะต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบในช่วงต้นของการสนทนากับการดําเนินการของผู้ใช้ และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant ครั้งแรก

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเนื้อหาที่อาจต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบ:

 • รายงานข่าวที่มีคําพูดที่หยาบคายหรือไม่มีการเซ็นเซอร์
 • เนื้อหาที่มีการชี้นําทางเพศหรือมีการแสดงภาพเปลือยด้านการศึกษา
 • เนื้อหาที่อาจนองเลือด รบกวน หรือสร้างความบอบช้ําทางจิตใจต่อผู้ใช้

หากการดําเนินการของคุณมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้ เช่น อารมณ์ขัน หรือมีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสําหรับผู้ชมทั่วไป การดําเนินการของคุณอาจถูกจํากัดการค้นพบได้

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) คือเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมซึ่งแสดงให้เห็นหรือเข้าถึงได้โดยผู้ใช้กลุ่มย่อยของการดําเนินการอย่างน้อย 1 กลุ่ม หากการดําเนินการมี UGC ต้องมีข้อจํากัดความรับผิดชอบที่ระบุอยู่ในตอนต้นที่ผู้ใช้สนทนากับการดําเนินการเป็นครั้งแรก และในคําอธิบายไดเรกทอรี Assistant

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักในการแสดง UGC ที่ไม่เหมาะสม ในทํานองเดียวกัน การดําเนินการที่มีจุดประสงค์เพื่อการแชร์ UGC ที่ไม่เหมาะสมเป็นหลักหรือมีชื่อเสียงในหมู่ผู้ใช้ว่าเป็นแหล่งที่เนื้อหาดังกล่าวได้รับการสนับสนุน ก็จะถูกลบออกเช่นกัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การโปรโมตเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงการใช้หรืออนุญาตฟีเจอร์ที่ต้องชําระเงินซึ่งส่งเสริมการแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็นหลัก
 • การดําเนินการกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่ไม่มีการป้องกันการคุกคาม การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้งอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะต่อผู้เยาว์
 • โพสต์ ความคิดเห็น หรือรูปภาพภายในการดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักในการล่วงละเมิดหรือจงใจพุ่งเป้าโจมตี ล่วงละเมิด หรือเยาะเย้ยผู้อื่น
 • การดําเนินการที่ไม่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่อนุญาตการดําเนินการหรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตการกระทําที่สนับสนุนหรือชักจูงให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เราจะตอบสนองต่อการแจ้งที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นคําขอ Digital Millennium Copyright Act โปรดไปที่กระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเรา

หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของคุณ เราขอแนะนําให้คุณติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงเพื่อแก้ไขข้อกังวลของคุณ หากไกล่เกลี่ยกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้ โปรดส่งการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้แบบฟอร์มนี้

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิดโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น (เช่น นักพัฒนาแอป บริษัท นิติบุคคลรายอื่น) หรือการดําเนินการอื่นๆ หรือแอบอ้างความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้ไอคอน คําอธิบาย ชื่อที่แสดง หรือคุณลักษณะการดําเนินการอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิด

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การอ้างว่าเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของแบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์
 • ใช้ไอคอนในการกระทําที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ
 • การอ้างว่าเป็นการกระทํา "อย่างเป็นทางการ" ของแบรนด์หรือบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์

การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การแก้ไขเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ยังอาจนําไปสู่การละเมิด นักพัฒนาแอปอาจต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธ์เพื่อใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

โปรดระมัดระวังเมื่อใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เพื่อแสดงฟังก์ชันการทํางานของการดําเนินการของคุณ โดยทั่วไปแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดคือการสร้างเนื้อหาต้นฉบับของคุณเอง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งมักมีผู้นําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง

 • ภาพหน้าปกของอัลบั้มเพลง วิดีโอเกม และหนังสือ
 • รูปภาพเพื่อการตลาดจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิดีโอเกม
 • อาร์ตเวิร์กหรือรูปภาพจากหนังสือการ์ตูน การ์ตูน ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ หรือโทรทัศน์

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ทําให้เกิดหรือส่งเสริมการละเมิดลิขสิทธิ์ ก่อนเผยแพร่การดําเนินการ ให้มองหาวิธีที่อาจช่วยกระตุ้นการละเมิดลิขสิทธิ์และรับคําแนะนําทางกฎหมาย (หากจําเป็น)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การดําเนินการสตรีมมิงที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสําเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ลงในเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การดําเนินการที่กระตุ้นให้ผู้ใช้สตรีมและดาวน์โหลดงานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น เพลงและวิดีโอ โดยละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับ

การละเมิดเครื่องหมายการค้า

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เครื่องหมายการค้าอาจเป็นคํา สัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกันซึ่งระบุแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ เมื่อได้รับเครื่องหมายการค้ามาแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าหรือบริการบางอย่างแต่เพียงผู้เดียว

การละเมิดเครื่องหมายการค้าคือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น หากการดําเนินการใช้เครื่องหมายการค้าของอีกฝ่ายในลักษณะที่อาจทําให้เกิดความสับสน ระบบอาจนําการดําเนินการออก

การลอกเลียนแบบ

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ขายหรือโปรโมตการขายสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งไม่สามารถแยกแยะจากเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริง รวมถึงเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เพื่อพยายามหลอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

พฤติกรรมที่หลอกลวง

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่พยายามหลอกลวงผู้ใช้ การดําเนินการต้องเปิดเผยฟังก์ชันการทํางานอย่างถูกต้อง และดําเนินการตามความคาดหวังของผู้ใช้อย่างสมเหตุสมผล การดําเนินการต้องไม่พยายามเลียนแบบฟังก์ชันหรือคําเตือนของระบบใดๆ แอปต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและได้รับคํายินยอมในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์ใดๆ และผู้ใช้ต้องสามารถเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมได้ง่ายๆ

การกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีข้อมูลหรือคํากล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการออกเสียง คําอธิบาย ชื่อที่แสดง หรือไอคอน อย่าพยายามบอกเป็นนัยถึงการสนับสนุนหรือความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่นซึ่งไม่มีอยู่จริง

ตัวอย่างของการกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิด ได้แก่

 • การสื่อให้เข้าใจผิดหรือไม่ได้อธิบายฟังก์ชันการทํางานอย่างถูกต้องและชัดเจน เช่น

  • การดําเนินการที่อ้างว่าเป็นบริการจัดส่งอาหารในคําอธิบายหรือการออกเสียง แต่อันที่จริงเป็นบริการเรียกรถโดยสาร
  • การดําเนินการที่อ้างว่าเป็นบริการจองร้านอาหาร แต่มีรีวิวร้านอาหารเท่านั้น
  • การดําเนินการที่ใช้ชื่อที่แสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับกาแฟ แต่อันที่จริง คือบริการจัดส่งพิซซ่า
  • การดําเนินการที่อ้างว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนุกสนานของสัตว์ แต่โดยทั่วไปจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมวมากกว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัตว์เท่านั้น
 • การสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะหรือประสิทธิภาพในปัจจุบันในไดเรกทอรี (เช่น "โดนใจบก." "อันดับ 1")

 • มีเนื้อหาที่หลอกลวงซึ่งอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เช่น การมีส่วนร่วมของสํามะโนประชากร หรือขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสาธารณะ

 • การแอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหรืออํานวยความสะดวกด้านการบริการจากภาครัฐซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

 • มีเนื้อหาที่หลอกลวงซึ่งอาจแทรกแซงกระบวนการลงคะแนนเสียงของสาธารณชน

 • มีฟังก์ชันการทํางานทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทําให้เข้าใจผิดหรืออาจเป็นอันตราย

 • การอ้างสิทธิ์ฟังก์ชันที่ไม่สามารถนําไปใช้ได้

 • การดําเนินการที่มีการจัดหมวดหมู่อย่างไม่เหมาะสมในข้อมูลไดเรกทอรี Assistant

 • การทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือปลายทางของลิงก์

สื่อที่มีเนื้อหายั่วยุปลุกปั่น

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ส่งเสริมหรือช่วยสร้างข้อมูลหรือคํากล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดด้วยการถ่ายทอดผ่านภาพ เสียง วิดีโอ และ/หรือข้อความ เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่มีเจตนาส่งเสริมหรือสาธิตภาพ วิดีโอ และ/หรือข้อความที่ทําให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน การเมือง ปัญหาสังคม หรือเรื่องอื่นๆ ที่เป็นข้อกังวลของสาธารณชน

การดําเนินการที่ดัดแปลงหรือแก้ไขสื่อนอกเหนือไปจากการปรับเปลี่ยนความชัดเจนหรือคุณภาพที่ยอมรับได้ทั่วไปและในด้านบรรณาธิการต้องเปิดเผยหรือใส่ลายน้ําลงในสื่อที่ดัดแปลงนั้นอย่างเด่นชัดในกรณีที่ประชาชนทั่วไปอาจรับรู้ได้ไม่ชัดเจนว่ามีการดัดแปลงสื่อ อาจมีข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการเสียดสีหรือการล้อเลียนที่เห็นได้ชัดเจน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การดําเนินการเพิ่มเติมบุคคลสาธารณะลงในการสาธิตขณะเกิดเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนทางการเมือง
 • การดําเนินการที่ดัดแปลงคลิปสื่อเพื่อเลียนแบบการออกอากาศข่าว

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเลียนแบบการทํางานของระบบ

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่เลียนแบบหรือรบกวนฟังก์ชันการทํางานของอุปกรณ์หรือ Assistant เช่น ไฟ การแจ้งเตือน หรือคําเตือน

ตัวอย่างลักษณะการทํางานที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • การใช้เสียงสําหรับการดําเนินการที่เลียนแบบเสียงของ Google Assistant
 • การเลียนแบบการแจ้งเตือนหรือคําเตือนของระบบ
 • แอบอ้างว่าเป็น Google

สแปมและฟังก์ชันขั้นต่ํา

อย่างน้อยที่สุดการดําเนินการควรมอบฟังก์ชันการทํางานขั้นพื้นฐานและให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ไม่อนุญาตการดําเนินการที่ขัดข้อง หรือแสดงการทํางานอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่ไม่สมบูรณ์แบบที่อาจส่งมาเป็นการทดสอบ

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่สแปมผู้ใช้หรือไดเรกทอรีผ่านกิจกรรมไม่พึงประสงค์หรือที่ซ้ํากัน การดําเนินการเหล่านี้จะไม่ขยายแคตตาล็อกด้วยวิธีที่มีความหมาย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การดําเนินการที่พุชเนื้อหาไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งเนื้อหามากเกินไปหรือไม่เกี่ยวข้องโดยใช้ Update API
 • การดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอป
 • การส่งการดําเนินการที่ซ้ํากันหลายรายการไปยังไดเรกทอรี Assistant

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่ส่งข้อความ SMS, อีเมล หรือข้อความอื่นๆ ในนามของผู้ใช้โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ยืนยันเนื้อหาและผู้รับที่จะส่งข้อความถึง

มุมมองเว็บและเนื้อหาของพันธมิตร

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์หรือให้ WebView ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักคือการกระตุ้นการเข้าชมจากการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์เพื่อรับเครดิตสําหรับการลงชื่อสมัครใช้หรือการซื้อของผู้ใช้ในเว็บไซต์นั้น
 • การดําเนินการที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อนําเสนอมุมมองเว็บไซต์ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาซ้ํา

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ให้ประสบการณ์การใช้งานอย่างเดียวกับการดําเนินการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในแพลตฟอร์ม Actions on Google การดําเนินการควรให้คุณค่าแก่ผู้ใช้ผ่านการสร้างเนื้อหาหรือบริการที่ไม่ซ้ํากัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการละเมิด

 • การคัดลอกเนื้อหาจากการดําเนินการอื่นๆ โดยไม่เพิ่มเนื้อหาต้นฉบับหรือคุณค่าใดๆ
 • สร้างการทํางานหลายอย่างที่มีฟังก์ชัน เนื้อหา และประสบการณ์ของผู้ใช้ที่คล้ายกันมาก หากการดําเนินการเหล่านี้มีปริมาณเนื้อหาน้อย นักพัฒนาควรพิจารณาสร้างการดําเนินการเดียวที่รวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ด้วยกัน

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ข้อมูลผู้ใช้

คุณต้องเปิดเผยวิธีจัดการข้อมูลผู้ใช้ด้วยความโปร่งใส (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ และรวบรวมเกี่ยวกับการดําเนินการหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้) นโยบายนี้จะกําหนดข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวขั้นต่ําของไดเรกทอรี โดยคุณหรือการดําเนินการอาจต้องปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือขั้นตอนเพิ่มเติมหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ สําหรับข้อกําหนดด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการสําหรับครอบครัว โปรดดูข้อกําหนดของโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว

การดําเนินการทั้งหมดต้อง

 • ให้ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวในช่องที่กําหนดของไดเรกทอรี

  นโยบายความเป็นส่วนตัวจะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดว่าการดําเนินการของคุณรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลผู้ใช้อย่างไร รวมถึงแชร์กับบุคคลประเภทใด ทั้งนี้จะใช้ร่วมกับการเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินการใดๆ โดยจะต้องเขียนในแต่ละภาษาที่คุณเปิดใช้การดําเนินการ คุณต้องจํากัดการใช้ข้อมูลให้เป็นกิจกรรมที่ระบุไว้ในการเปิดเผยข้อมูล คุณต้องอนุญาตให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Google เข้าถึงและสแกนเนื้อหาของเอกสารความเป็นส่วนตัว

 • จัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย

  การส่งข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะต้องใช้วิทยาการเข้ารหัสลับที่ทันสมัย และการโต้ตอบกับ Actions on Google API ต้องใช้ HTTPS

 • ขอข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนผ่าน Permissions API

  คําขอทั้งหมดสําหรับสถานที่และชื่อของผู้ใช้

 • อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่ขอข้อมูลผู้ใช้หรือทําการเชื่อมโยงบัญชีอย่างถูกต้อง

  คุณต้องเปิดเผยเหตุผลทางธุรกิจในการขอข้อมูลผู้ใช้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด เพศ หรือค่ากําหนดส่วนบุคคล หากใช้ API สิทธิ์ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ในช่อง "บริบท" ในเมธอดที่สอดคล้องกัน

การดําเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ขอข้อมูลต่อไปนี้ผ่านอินเทอร์เฟซการสนทนา (ข้อความ รูปภาพ หรือคําพูด) ในทุกสถานการณ์

 • ข้อมูลการชําระเงินหรือข้อมูลทางการเงิน

  ตัวอย่างเช่น หมายเลขเครดิตและบัญชีธนาคาร โปรดดูนโยบายบริการทางการเงิน

 • ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์

  ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน PIN ทั้งหมดหรือบางส่วน

 • ข้อมูลระบุตัวตน

  เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจําตัวประชาชน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

 • ข้อมูลการดูแลสุขอนามัย

  ดูนโยบายสุขภาพ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

  ตัวอย่างเช่น การขอชาติพันธุ์ การเข้าร่วมทางการเมือง รสนิยมทางเพศ หรือความเกี่ยวข้องทางศาสนาของบุคคล

การลิงก์บัญชีและข้อมูลประจําตัว

คุณอาจใช้ Google Sign-In และ/หรือ API การลิงก์บัญชีกับ OAuth 2 เพื่อสร้างการลิงก์ระหว่างผู้ใช้ Google และบัญชีที่ไม่ใช่ของ Google ที่มีอยู่ในระบบของคุณ เมื่อใช้การลิงก์บัญชีกับ OAuth คุณต้องเป็นเจ้าของปลายทาง OAuth หรือควบคุมการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ OAuth อย่าระบุ URL จากผู้ให้บริการข้อมูลประจําตัวโดยตรงในการกําหนดค่า Actions on Google อนุญาตการกําหนดค่า OAuth เพียง 1 รายการต่อแพ็กเกจการดําเนินการเท่านั้น

อย่าใช้วิธีอื่นในการเชื่อมโยงผู้ใช้ Google กับบัญชีในระบบของคุณ รวมถึงการใช้การเชื่อมโยงจากการทํางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลิงก์บัญชี หรือส่งคําขออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเสนอการทํางานหลายรายการที่ต้องมีการเชื่อมโยงบัญชี การทํางานแต่ละรายการต้องใช้ API การลิงก์บัญชีแยกกัน โดยใช้การกําหนดค่าที่ระบุไว้ในแพ็กเกจการกระทําที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้ Google กับบัญชีที่มีอยู่

ถ้าคุณเริ่มการเชื่อมโยงบัญชีระหว่างการสนทนา คุณจะต้องอธิบายว่าเหตุใดคุณถึงแจ้งให้ผู้ใช้เชื่อมโยงบัญชีของพวกเขาก่อนที่จะเรียกใช้กระบวนการเชื่อมโยงบัญชี

อย่าขอขอบเขต OAuth จาก Google เว้นแต่ว่าผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้บริการของคุณโดยใช้ Google Sign-In อย่าสนับสนุนให้ผู้ใช้ยอมรับขอบเขตเพิ่มเติมของ Google OAuth โดยนําผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หรือการกระทํา

หาก Google ตรวจสอบและทดสอบความสามารถในการลิงก์บัญชีของการดําเนินการไม่ได้ Google จะไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่มีข้อมูลรับรองไม่ถูกต้องสําหรับการทดสอบ หรือไม่สามารถอัปเดตข้อมูลรับรองได้ตลอดเวลา

พฤติกรรมที่เป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่ขโมยข้อมูล แอบติดตาม ทําอันตรายผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่เป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการที่แทรกแซง ขัดขวาง ทําลาย หรือเข้าถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการดําเนินการอื่นๆ บริการของ Google และเครือข่ายของอุปกรณ์

การดําเนินการทั้งหมดที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้ และเปิดเผยหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน

ห้ามมิให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:

 • ไวรัส ม้าโทรจัน มัลแวร์ สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • การส่งเสริมหรืออํานวยความสะดวกในการเผยแพร่หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
 • การแนะนําหรือการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
 • การขโมยข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ (เช่น ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน)
 • การหลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือการตรวจสอบสิทธิ์
 • ระบุว่าการดําเนินการได้ปิดหรือออกไปแล้ว แต่ยังคงบันทึกผู้ใช้
 • เรียกใช้การดําเนินการอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า
 • การแอบรวบรวมการใช้งานอุปกรณ์

การดําเนินการและรายชื่อในไดเรกทอรีต้องไม่แสดงวิธีการเปิดใช้งานหรือเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานที่ละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้

ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

หากการดําเนินการของคุณเชื่อมโยงกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือบริการอื่น เราอาจนําออกเพื่อดําเนินการเพื่อปกป้องผู้ใช้

ฟีดข้อมูล

หากคุณระบุแคตตาล็อก เมนู หรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านฟีดข้อมูลหรือกลไกอื่นๆ แก่เรา ข้อมูลนั้นต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้ รวมถึงส่วนในเนื้อหาต้องห้ามและทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทางเทคนิคทั้งหมดอย่างถูกต้องและจัดเตรียมเนื้อหาให้ครบทุกช่องที่กําหนด ข้อมูลที่ระบุต้องมีความเกี่ยวข้องกับ Use Case ของฟีดและถูกต้อง เราอาจปิดใช้ฟีด (หรือบางส่วนของฟีด) ปิดการใช้ข้อมูล หรือนําการดําเนินการที่เกี่ยวข้องออกสําหรับการละเมิดนโยบายเหล่านี้ หรือหากผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

การสร้างรายได้และโฆษณา

โฆษณา

ไม่อนุญาตให้ใช้โฆษณาระหว่างการสนทนา

โปรโมชัน

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่มีส่วนร่วมหรือได้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติในการโปรโมตที่หลอกลวงหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือต่อระบบนิเวศของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่อไปนี้

 • การใช้โฆษณาหลอกลวงในเว็บไซต์ การดําเนินการ หรือพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ รวมถึงการแจ้งเตือนที่คล้ายกับการแจ้งเตือนของระบบ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถิติการใช้งาน รวมถึงคะแนน การจัดอันดับ หรือรีวิวผลิตภัณฑ์
 • กลยุทธ์การโปรโมตหรือการมีส่วนร่วมที่เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดแอปหรือทริกเกอร์การดําเนินการอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
 • การมีส่วนร่วมในการโปรโมตที่ไม่พึงประสงค์ผ่านทางบริการ SMS
 • การเสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนในการใช้การกระทํา รวมถึงเงิน สินค้าดิจิทัล หรือสินค้าที่จับต้องได้

คุณมีหน้าที่ดูแลให้เครือข่ายโฆษณาหรือพาร์ทเนอร์ที่เชื่อมโยงกับการดําเนินการของคุณปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ และไม่ใช้แนวทางปฏิบัติที่ต้องห้ามในการโปรโมต

ธุรกรรม

การดําเนินการทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้

 1. อย่าเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิธีการชําระเงินอื่นๆ เพื่อทําธุรกรรม ไม่ว่าจะภายในการดําเนินการผ่านลิงก์หรือชิปคําแนะนํา หรือในคําอธิบายการดําเนินการ เช่น อย่าบอกให้ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ การกระทํา หรือสถานที่จริง (หรือให้ชิปลิงก์) โดยใช้คํากระตุ้นการตัดสินใจเพื่อชําระเงินหรือชําระเงิน ข้อจํากัดนี้ไม่มีผลกับการดําเนินการของแอป
 2. หากการดําเนินการของคุณช่วยให้ผู้ใช้ทําธุรกรรมสินค้าหรือบริการที่จับต้องได้ หรือทําการจองหรือจองได้ การดําเนินการนั้นจะต้องใช้ Transaction API สําหรับ Assistant การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าไม่ถือว่าเป็นธุรกรรม
 3. หากการดําเนินการของคุณทําให้ผู้ใช้ทําธุรกรรมดิจิทัลหรือซื้อการสมัครใช้บริการได้เสร็จสมบูรณ์ การดําเนินการนั้นจะต้องใช้ Digital Purchase API

Actions on Google รองรับการซื้อและธุรกรรมต่อไปนี้ (ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และธุรกิจในการดําเนินการตามสินค้าหรือบริการ)

 1. สินค้าหรือบริการที่จับต้องได้ ได้แก่

  • ซื้อหรือขายสินค้าที่จับต้องได้ (เช่น ของชํา เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน)
  • การซื้อบริการที่จับต้องได้ (เช่น บริการรถยนต์ บริการทําความสะอาด ค่าตั๋วเครื่องบิน บริการจัดส่งอาหาร ตั๋วเข้าชมการถ่ายทอดสด)
  • การจอง (เช่น ห้องพักโรงแรม)
  • บริการเติมเงิน
 2. สินค้าหรือบริการดิจิทัล

  • การซื้อสินค้าดิจิทัล (เช่น เงินตราเสมือน การเพิ่มชีวิต การเพิ่มเวลาเล่น และไอเทมพิเศษ)
  • บริการที่ต้องสมัครสมาชิก (เช่น ฟิตเนส การออกเดท การศึกษา และบริการสมัครรับเนื้อหา)
  • เข้าถึงฟังก์ชันการทํางานและคุณลักษณะ (เช่น เนื้อหาหรือบริการ)

ขณะนี้ Actions on Google ยังไม่รองรับการโอนเงินจากผู้ใช้รายหนึ่งไปยังผู้ใช้อีกราย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการโอนเงินหรือการบริจาคให้กับหน่วยงานด้านการกุศลหรือการเมือง ข้อจํากัดนี้ไม่มีผลกับการดําเนินการของแอป

Transaction API และ Digital Purchase API

การดําเนินการทั้งหมดที่ใช้ Transaction API, Digital Purchase API (บริการเรียกเก็บเงินของ Google Play) หรือการใช้การดําเนินการโดยตรง (รวมถึง Food Order Direct Action API) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกําหนดของธุรกรรมในข้อกําหนดในการให้บริการสําหรับ Actions on Google
 2. ใช้วิธีการและพารามิเตอร์ที่จําเป็นทั้งหมด รวมถึงการจัดการคําสั่งซื้อและการรับทราบที่เหมาะสม และไม่สร้างคําสั่งซื้อที่ซ้ํากัน
 3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที รวมถึงราคาและคําอธิบาย
 4. ระบุฝ่ายบริการลูกค้าของคุณเอง และระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและ/หรือที่อยู่อีเมล
 5. โปรดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอินเทอร์เฟซการสนทนาเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการส่งใบตอบรับ การยืนยัน และการอัปเดต คุณต้องขอคํายินยอมจากผู้ใช้ (ผ่านการเลือกใช้) โดยอิสระเพื่อใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น รวมถึงการทําการตลาดด้วย
 6. สําหรับการดําเนินการที่ใช้ Digital Purchase API เท่านั้น ให้ทําดังนี้

  • โดยผู้ใช้ในแพลตฟอร์ม Actions on Google จะเข้าถึงได้เฉพาะฟีเจอร์หรือบริการที่ซื้อภายใน Action หรือบนแพลตฟอร์มอื่นภายใต้ชื่อเดียวกันกับ Action
  • การดําเนินการจะต้องไม่นําผู้ใช้ไปยังทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไปยังวิธีการชําระเงินที่ไม่ใช่ทาง API การซื้อแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกการกระทําดังกล่าว
 7. สําหรับการดําเนินการที่ใช้ Transaction API เท่านั้น (เนื่องจาก Google ไม่ได้ให้บริการฟีเจอร์เหล่านี้)

  • ใช้ API เรียกกลับที่จําเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตสถานะธุรกรรมภายในระยะเวลาที่ระบุ และการดําเนินการติดตามผล
  • ส่งใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องแม่นยําและจําแนกรายการแก่ผู้ใช้ทั้งหมดทางอีเมล และตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสําหรับธุรกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเงินอย่างถูกต้อง

การตั้งชื่อและไดเรกทอรี

การออกเสียงและชื่อที่แสดงของ Assistant คือวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับและค้นพบการดําเนินการ การดําเนินการของคุณมีผลต่อคุณภาพของไดเรกทอรีเป็นอย่างมาก โปรดหลีกเลี่ยงรายการสแปม การโปรโมตคุณภาพต่ํา และสิ่งอื่นๆ ที่เพิ่มการดําเนินการของคุณให้เป็นจริง กรอกรายละเอียดที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับรายชื่อไดเรกทอรี รวมถึงการแสดงไอคอนที่ไม่ว่างเปล่า

ข้อมูลไดเรกทอรีของการดําเนินการ (รวมถึงชื่อ คําอธิบาย ฯลฯ) ต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาต้องห้ามและทรัพย์สินทางปัญญา และไม่รวมคําหยาบคาย เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือไม่เหมาะสม

ข้อกําหนดเกี่ยวกับชื่อ

การดําเนินการทั้งหมดต้องมีการออกเสียงที่ไม่ซ้ํากันออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทริกเกอร์ฟังก์ชันของการดําเนินการได้ วิธีออกเสียงการดําเนินการจะต่างกันไปตามภาษา ดังนั้นเมื่อชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว การกระทําอื่นก็จะจดทะเบียนชื่อตามการออกเสียงเดียวกันในภาษาเดียวกันไม่ได้เช่นกัน ข้อมูลไดเรกทอรีต้องมีการออกเสียงตัวอย่างอย่างน้อย 1 รายการ ซึ่งทั้งหมดต้องมีชื่อการดําเนินการ เช่น "คุยกับ Google Shopping" และทริกเกอร์การดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ

ชื่อต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่มีคําเดียว เว้นแต่ชื่อจะเป็นชื่อเฉพาะสําหรับแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของคุณในภูมิภาคที่การดําเนินการเข้าถึงได้ วิธีการขอยกเว้นสําหรับแต่ละประเทศมีดังต่อไปนี้ คําประสมแยกย่อยที่มีหลายคําจะไม่หลีกเลี่ยงข้อกําหนดนี้ ตัวอย่างเช่น key board จะนับเป็น 1 คํา
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่มี 2 คําหากคําใดคําหนึ่งเป็นบทความที่แน่นอน (the) บทความแบบไม่มีกําหนด (a หรือ an) คําสรรพนาม (เช่น my) หรือคําบุพบท (for, to หรือ of) ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณไม่ควรใช้จักรยาน เอสเพรสโซ เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อความบันเทิง
 • ชื่อจะเป็นตัวระบุการทํางานที่ไม่ซ้ํากัน ดังนั้นจึงต้องแยกแยะออกจากการทํางานอื่นๆ และฟีเจอร์หลักจาก Assistant ได้ เราไม่อนุญาตชื่อที่มีลักษณะดังนี้

  • วลีทั่วไป (เช่น ขอบคุณ สบายดีไหม อรุณสวัสดิ์)
  • คล้ายๆ กันกับฟีเจอร์หลักของ Assistant (เช่น หยุด ส่งความคิดเห็น ปิดไฟ แสดงวิดีโอให้ฉันดู สภาพอากาศ ข้ามเพลงนี้ ตั้งอุณหภูมิ ฯลฯ)
  • ผู้ที่อาจสับสนระหว่างที่คิดว่ากําลังโต้ตอบกับ Google หรือ Google กําลังโปรโมต รับรอง หรือสนับสนุนเนื้อหาที่มีการดําเนินการ (เช่น การดําเนินการที่คุณชื่นชอบ แอปเพลงที่ดีที่สุด การกระทํายอดนิยมที่มีการค้นหามากที่สุด)
  • ทั่วไป รวมถึงคําหรือวลีที่เป็นหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหา เราจะพิจารณาข้อยกเว้นของข้อห้ามนี้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป วิธีการขอยกเว้นอยู่ที่ด้านล่างนี้
 • ชื่อคนหรือสถานที่จะไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะมีคําอื่นๆ ด้วย (เช่น ดวงชะตาของบิลหรือการท่องเที่ยวนิวยอร์ก) หรือคุณเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสถานที่ดังกล่าว (เช่น นครนิวยอร์กสามารถลงทะเบียนชื่อนิวยอร์ก ได้)

 • คําและวลีบางส่วนสงวนไว้และไม่สามารถใช้ในชื่อได้ เช่น ok, Google, launch, ask, te, load, exit quit, volume, game, action, assistant, skill และ app ทดสอบชื่อของคุณในหน้าแดชบอร์ด API เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ใช้คําหรือวลีที่สงวนไว้ เราอาจยกเว้นคําหรือวลีที่สงวนไว้บางรายการ หากใช้ร่วมกับชุดค่าผสมของคําหลายคําที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากชื่อนั้นไม่ก่อให้เกิดความสับสน และในกรณีที่ไม่ได้ละเมิดนโยบายเหล่านี้ วิธีการขอยกเว้นอยู่ที่ด้านล่างนี้

 • ห้ามใช้อักขระบางตัวในฟิลด์ชื่อที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษา ตัวอย่างเช่น ภาษาที่ใช้อักษรละตินต้องมีเฉพาะตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก การเว้นวรรคระหว่างคํา อะพอสทรอฟี ที่มีครอบครอง (เช่น คําถามเบ็ดเตล็ดทางวิทยาศาสตร์ของ Sam) หรืออักษรย่อที่ใช้ตัวย่อ (เช่น a. b. c.) อักขระอื่นๆ เช่น ตัวเลข ต้องสะกดออกมา (เช่น 21 ตัวอักษร)

 • ชื่อต้องออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนออกเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิดเป็นคําที่คล้ายกันหรือชื่อการกระทําอื่นๆ (ในภาษาเดียวกัน) อย่าใช้ชื่อที่ค่อนข้างคล้ายกับการออกเสียงในนโยบายเหล่านี้ เช่น คําหยาบคาย ไม่เหมาะสม ไม่เจาะจง หรือเป็นชื่อสามัญ ถึงแม้ว่าจะสะกดต่างกันก็ตาม

ในการประเมินนโยบายเหล่านี้ เราจะพิจารณาการออกเสียงชื่อที่แสดง สะกดอย่างไรในคอนโซล และวิธีสะกดที่นิยมใช้ออกเสียงทั่วไป (หากมี)

เราจะพิจารณาข้อยกเว้นสําหรับนโยบายการตั้งชื่อแต่ละกรณีไป คุณขอยกเว้นได้โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อที่แสดง

ตัวอย่างชื่อทั่วไป

ไม่อนุญาต:

 • ตัวแทนท่องเที่ยวของฉัน
 • บ้านอัจฉริยะ
 • ร้านขายของชำ
 • แอ็กชันในเกม

อนุญาต (มีไว้เพื่อการอธิบายเท่านั้นและขึ้นอยู่กับนโยบายอื่นๆ)

 • การใช้หรือเพิ่มคําที่ทําขึ้นหรือวลีที่กําหนดเอง (Foobar Action, Foobar Smart Home)
 • การเพิ่มชื่อแบรนด์ที่ไม่ใช่ชื่อทั่วไป (Google Travel, Agent การเดินทางของ Bob)
 • การเพิ่มคําคุณศัพท์และคําคุณศัพท์ที่สื่อความหมาย (Fast Hotel Search, Worldly Traveler)
 • การใช้ชื่อโดเมนแบบเต็ม รวมถึงโดเมนระดับบนสุด (SmartHome.com)

ชื่อที่ตรงกัน

การออกเสียงของการดําเนินการต้องเป็นชื่อที่แสดงตามการออกเสียง ความแตกต่างที่อนุญาตได้แก่ เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค และการใช้ตัวเลขและตัวเลขที่สะกดและเลขลําดับ (เช่น สามหรือ 3 หรือ 3 เทียบกับ 3)

คำอธิบาย

คําอธิบายและข้อมูลเมตาอื่นๆ ของการดําเนินการต้องอธิบายฟังก์ชันและบริการ ตลอดจนเนื้อหาที่นําเสนออย่างชัดเจน ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสําหรับการเขียนคําอธิบายสําหรับการดําเนินการของคุณ

 • ใส่คําอธิบายที่กระชับและชัดเจนว่าการดําเนินการของคุณจะช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างไร เช่น "คุณสามารถใช้การทํางานนี้ได้ X" คําอธิบาย คําอธิบาย ความยาว หรือการกล่าวซ้ําๆ มากเกินไปอาจส่งผลให้ละเมิดนโยบายนี้
 • เน้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการกระทําของคุณ แชร์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสิ่งที่ทําให้การดําเนินการของคุณพิเศษ
 • ตรวจสอบว่าชื่อที่แสดง คําอธิบาย ไอคอน และแบนเนอร์ของการดําเนินการอธิบายฟังก์ชันการทํางานได้อย่างถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงการใช้คีย์เวิร์ดหรือการอ้างอิงมากเกินไป ซ้ําซ้อน หรือไม่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยว่าการทํางานของคุณต้องมีการชําระเงินสําหรับฟีเจอร์ใดๆ หรือไม่

ไม่อนุญาตให้มีคํานิยมจากผู้ใช้ในคําอธิบายของการดําเนินการ

ประสบการณ์ของผู้ใช้

การดําเนินการต้องทํางานได้ตามที่อธิบายไว้ มอบประสบการณ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้ใช้ และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

การดําเนินการควรเป็นไปตามคําแนะนําสําหรับการออกแบบการสนทนา การกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากแนวทางการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ไม่ดีอาจถูกปิดใช้จากแพลตฟอร์มบางตําแหน่ง ถูกปฏิเสธ หรือถูกลบออกจากไดเรกทอรี รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • การแนะนําการดําเนินการจะรองรับขอบเขตคําสั่งที่กว้างกว่าที่มีอยู่จริงภายในการสนทนาหรือในไดเรกทอรี

  • ตัวอย่างเช่น หากการดําเนินการระบุว่า "ถามอะไรก็ได้" แต่การดําเนินการนั้นตอบได้เฉพาะคําถามที่ว่า "ใครคือประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา"
 • ฟังคําสั่งของผู้ใช้โดยไม่มีข้อความแจ้ง เช่น คําทักทาย หรือคําถามโดยนัยหรืออย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งรวมถึงการเปิดไมโครโฟนเพื่อฟังหรือบันทึกผู้ใช้โดยไม่ตั้งความคาดหวัง ผู้ใช้ต้องรับทราบเมื่อการดําเนินการกําลังบันทึกคําตอบหรือคําสั่ง ตัวอย่าง

  • การดําเนินการจะตอบคําถามของผู้ใช้ จากนั้นจะเริ่มฟังคําสั่งเพิ่มเติมโดยไม่ถามคําถามต่อ
  • การดําเนินการจะปิดข้อความ แต่จะบันทึกผู้ใช้ต่อไป
  • การดําเนินการจะเริ่มเปิดไมโครโฟนและบันทึกผู้ใช้โดยไม่ส่งสัญญาณแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวรอฟังคําสั่งหรือการตอบสนองอยู่
 • ฟังการตอบกลับของผู้ใช้ระหว่างการดําเนินการโดยเปิดไมโครโฟนทิ้งไว้โดยไม่มีข้อความแจ้งโดยนัยหรืออย่างโจ่งแจ้ง และไม่กําหนดความคาดหวังกับผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะการโต้ตอบ

  • ตัวอย่างเช่น การดําเนินการเรียนรู้ภาษาจะรอการตอบกลับโดยไม่อธิบายให้ผู้ใช้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นวิธีที่การโต้ตอบจะเกิดขึ้น
 • ใช้งานกับอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งรองรับความสามารถที่จําเป็นของการดําเนินการดังกล่าว

  • ตัวอย่างเช่น หากการดําเนินการนั้นทํางานในอุปกรณ์ Google Home แต่ไม่ใช่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การเล่นไฟล์เสียงแบบเงียบโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

  • ตัวอย่างเช่น หากการดําเนินการเปิดขึ้นและเล่นไฟล์เสียงแบบเงียบโดยไม่มีคําอธิบาย
 • การใช้ฟีเจอร์การโต้ตอบในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant ในทางที่ผิด

  • ตัวอย่างเช่น การทริกเกอร์ไฟ LED ของ Google Home นอกเหนือความคาดหมายที่ระบุไว้ที่นี่
 • การเล่นการอ่านออกเสียงข้อความหรือเสียงที่บันทึกไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 240 วินาที ยกเว้นในกรณีที่ใช้ API การตอบกลับสื่อ

 • มีลิงก์หรือรูปภาพเสีย

 • การแสดงแบรนด์หรือติดป้ายกํากับการดําเนินการระหว่างการโต้ตอบของผู้ใช้กับคําศัพท์ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Google

 • การไม่ใส่ข้อความและเสียงสํารองสําหรับรูปภาพในอินเทอร์เฟซที่ไม่มีกราฟิก

 • เสียงไม่ตรงกับข้อความภาพและการอ่านออกเสียงข้อความในอินเทอร์เฟซแบบกราฟิก

 • การลงทะเบียนหรือสร้าง Intent ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือทําให้เข้าใจผิดในการกระทําของคุณ

  • ตัวอย่างเช่น การเลือกเจตนาที่มีในตัวสําหรับ "สั่งซื้อแท็กซี่" เมื่อการดําเนินการของคุณให้ข้อมูลสภาพอากาศ
 • ประกอบด้วยคําที่ไม่จําเป็น เช่น คําคุณศัพท์ คํากริยา หรือคําศัพท์ที่ไม่ชัดเจนในชิปคําแนะนํา

  • เช่น "ซื้อพิซซ่าที่อร่อยที่สุด" หรือ "ขอให้โชคดี"

การดำเนินการสำหรับครอบครัว

ในการตรวจสอบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว (AFF) ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่เหมาะกับครอบครัว เราได้จํากัดการมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้สร้างแอปที่ได้รับการรับรองจากครูบน Google Play หรือได้เข้าร่วมข้อตกลงสําหรับพาร์ทเนอร์กับ Google สําหรับการดําเนินการที่เหมาะสําหรับครอบครัวซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ นักพัฒนาแอปที่นําแอปออกจากโปรแกรมการรับรองจากครูและไม่มีข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสิทธิภาพกับ Google ในขณะนี้ เพื่อการดําเนินการที่เหมาะกับครอบครัวจะไม่มีสิทธิ์ใช้การดําเนินการสําหรับครอบครัวอีกต่อไป

หากการดําเนินการของคุณกําหนดเป้าหมายเป็นเด็กหรือมีเนื้อหาสําหรับเด็กอย่างชัดเจน การดําเนินการดังกล่าวต้องอยู่ในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวตามข้อกําหนดของการได้รับสิทธิ์เหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมทั้งการดําเนินการต่างๆ ที่กําหนดเป้าหมายเป็นเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายหลัก

คําว่า "เด็ก" อาจมีความหมายแตกต่างกันไปในภาษาและบริบทที่ต่างกัน คุณต้องปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ช่วยระบุภาระหน้าที่และข้อจํากัดที่อาจมีผลกับการดําเนินการของคุณ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ AFF สามารถเลือกที่จะทําให้การดําเนินการ AFF ใช้งานได้ในทุกภาษาที่สนับสนุนของ Actions on Google ยกเว้นโมร็อกโก ตูนิเซีย และเยเมน

ข้อกำหนดของโปรแกรม

ก่อนส่งการดําเนินการเข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว คุณจะต้องตรวจสอบว่าการดําเนินการนั้นเหมาะสําหรับเด็กและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) ของสหภาพยุโรป

การดําเนินการที่เข้าร่วมในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ในส่วนนี้ และเป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการสําหรับ Actions on Google ซึ่งรวมถึงภาคผนวกของการดําเนินการสําหรับครอบครัว

เกณฑ์การมีสิทธิ์

 1. คุณได้สาธิตประสบการณ์ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสําหรับครอบครัวด้วยการส่งลิงก์สําหรับแนะนําบอกต่อไปยังแอปที่ได้รับการรับรองจากครูใน Google Play หรือคุณได้ทําข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ Google สําหรับการดําเนินการที่เหมาะสําหรับครอบครัวซึ่งมีผลอยู่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นําแอปทั้งหมดของตนออกจากโปรแกรมการรับรองจากครูแล้ว และไม่ได้ทําข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสิทธิภาพกับ Google ไว้สําหรับการดําเนินการ AFF ในขณะนี้ จะไม่มีสิทธิ์ใช้การดําเนินการสําหรับครอบครัว
 2. การดําเนินการของคุณกําหนดเป้าหมายเป็นเด็กหรือผู้ชมหลัก
 3. หากการดําเนินการของคุณไม่ได้กําหนดเป้าหมายให้เด็กเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ระบบอัตโนมัติในบ้านหรือการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ การสมัครใช้บริการดังกล่าวจะเข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวไม่ได้
 4. การดําเนินการทั้งหมดสําหรับครอบครัวต้องเหมาะสําหรับเด็ก การดําเนินการจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ เรื่องตลกหยาบคาย ภาษาหยาบคาย เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือรุนแรง หรือเนื้อหาที่มีการทําร้ายตนเอง การกระทําต้องไม่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงลบหรือภาพลักษณ์ของตนเอง รวมถึงการนําเสนอเพื่อความบันเทิงเกี่ยวกับศัลยกรรมพลาสติก การลดน้ําหนัก และการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของบุคคลเพื่อความงาม
 5. วัตถุประสงค์หลักของการดําเนินการต้องไม่ใช่การแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างไม่มีการกลั่นกรองในวงกว้าง เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการดําเนินการในฟอรัมผู้ใช้
 6. การดําเนินการต้องไม่รวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้
 7. การดําเนินการต้องไม่มีโฆษณา ซึ่งรวมถึงในสื่อแบบสตรีมมิง เรายอมรับข้อความโปรโมตตนเองในกรณีที่เนื้อหา เนื้อหา และภาษาเหมาะสําหรับเด็ก
 8. การดําเนินการอาจไม่ใช้เนื้อหาที่ไม่ได้กลั่นกรองในประสบการณ์การใช้งาน และเนื้อหาการดําเนินการทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง
 9. การดําเนินการต้องไม่ใช้ Google Sign-In (การลิงก์บัญชี) ขอขอบเขต OAuth เข้าถึง API ข้อมูลผู้ใช้ส่วนใหญ่ (ยกเว้นตําแหน่งอุปกรณ์คร่าวๆ) หรือเข้าถึง API ธุรกรรมใดๆ
 10. คุณระบุว่าการดําเนินการและ API หรือ SDK ใดก็ตามที่การดําเนินการของคุณใช้หรือปฏิบัติตามนั้นสอดคล้องกับ COPPA, GDPR และกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดําเนินการที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโปรแกรมตลอดเวลา รวมถึงการอัปเดตที่ตามมาด้วย การดําเนินการสามารถเลือกไม่ใช้โปรแกรม AFF เท่านั้นและคงอยู่บนแพลตฟอร์ม Actions on Google ต่อไปหากการดําเนินการไม่ได้กําหนดเป้าหมายไปที่เด็กเป็นผู้ชมหลักหรือกลุ่มผู้ชมใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือนําการดําเนินการที่เห็นว่าไม่เหมาะสมกับโปรแกรม หรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวออกตามเกณฑ์ข้างต้น

อุปกรณ์ที่เปิดใช้สมาร์ท

การดําเนินการรักษาความปลอดภัยหรือเฝ้าระวังต้องไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ของบุคคลนอกผู้ใช้หลักโดยไม่ได้รับความยินยอม ตัวอย่างเช่น การทํางานของกริ่งประตูจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่อาจอยู่ที่ประตูโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลนั้นได้

นอกจากนี้ เสียงที่ส่งจากแพลตฟอร์มของ Google ไปยังอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม (3P) ผ่านฟีเจอร์ Talk 2 ทาง ซึ่งใช้ได้สําหรับกริ่งประตูเท่านั้น จะใช้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแบบ Two-Way Talk ได้เท่านั้น ข้อมูลจาก Two-Way Talk ต้องเก็บ บันทึก หรือบันทึกเพื่อจุดประสงค์ของคุณลักษณะนี้เท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราไม่อนุญาตการดําเนินการที่สั่งให้ยานพาหนะขนส่งเคลื่อนที่

เราจะรับรองเฉพาะการดําเนินการที่มีตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกผู้ช่วยแบบเสียงที่จะลิงก์ด้วยได้ เราจะไม่รับรองการดําเนินการที่กําหนดให้ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อกับผู้ช่วยแบบเสียงอีกคนก่อนเชื่อมต่อกับ Google Assistant

การยืนยันผู้ใช้รอง

Google กําหนดให้พาร์ทเนอร์เปิดใช้การยืนยันผู้ใช้รองสําหรับการดําเนินการที่อาจเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์ให้ไม่ปลอดภัยหรือปิดใช้อยู่ เช่น การปลดล็อกประตู ปิดกล้อง การปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัย หรือการเปิดอุปกรณ์ที่อาจมีข้อกังวลด้านความปลอดภัย

แม้ว่าลักษณะของการป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์ แต่อย่างน้อยที่สุดอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีการลิงก์บัญชีและการยืนยันผู้ใช้รอง เช่น การยืนยันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยหรือรหัสผ่าน/PIN ไม่ว่ากิจกรรมจะถูกดําเนินการในลักษณะใด (การดําเนินการโดยตรงเทียบกับ API โดยตรงของบ้านอัจฉริยะ) จําเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ Google อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้ใช้ทําการยืนยันครั้งที่สองแล้ว คุณสามารถให้ตัวเลือกในการเลือกไม่รับสําหรับผู้ใช้นั้นได้ ข้อความเลือกไม่รับควรชัดเจนและชัดเจนต่อผู้ใช้

คําแนะนําของอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะที่ Google กําหนดไว้คือใช้การดําเนินการโดยตรงโดยใช้ Smart Home API สําหรับการผสานรวมสมาร์ทโฮม มีคําอธิบายวิธีการยืนยันผู้ใช้รองที่นี่

ใช้ได้กับใบรับรอง Ok Google

เมื่อผู้ใช้ค้นหาและซื้ออุปกรณ์ที่มีป้ายกํากับ "ใช้งานได้กับ Ok Google" ผู้ใช้ก็ควรได้รับฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย เสถียร และราบรื่น นอกเหนือจากนโยบายการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้สํารองข้างต้นแล้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้สําหรับการรับรองอุปกรณ์และการใช้ป้าย "Works with Ok Google"

ฟังก์ชันการทำงาน

Google Assistant Smart Home API รองรับประเภทอุปกรณ์และลักษณะของอุปกรณ์เพื่อให้ตรงกับฟังก์ชันการทํางานของอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ การนําเสนอประเภทอุปกรณ์ควรถูกต้องตามข้อมูลระบุตัวตนของตัวอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสวิตช์อัจฉริยะที่ควบคุมหลอดไฟ ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ก็จะเป็น "สวิตช์" เนื่องจากสวิตช์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่จับต้องได้ Google มีคําแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์และฟังก์ชันการทํางานที่จําเป็นที่นี่

นอกจากนี้ หากเพิ่มคุณลักษณะของอุปกรณ์ใหม่ลงในอุปกรณ์ของนักพัฒนาแอป นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องทําให้ลักษณะดังกล่าวแก่ผู้ใช้ Google Assistant เข้าถึงได้ตั้งแต่เปิดตัว ตัวอย่างเช่น สําหรับหลอดไฟ ผู้ใช้ควรเปลี่ยนสีหลอดไฟ เปิดและปิดหลอดไฟ ปรับความสว่างของหลอดไฟ และอื่นๆ ด้วย Google Assistant ได้

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรองการส่งข้อมูลหากอุปกรณ์ของนักพัฒนาแอปไม่สามารถผสานรวมฟังก์ชันการทํางานทั้งหมดในอุปกรณ์เข้ากับลักษณะเฉพาะของ Smart Home API ที่เข้ากันได้ ซึ่งช่วยให้ Google Assistant มอบประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์ได้

สถานะการรายงาน

อุปกรณ์ทุกเครื่องจะต้องรายงานการอัปเดตสถานะให้ Google ทราบผ่านสถานะรายงานของ HomeGraph API ยกเว้นอุปกรณ์ที่เป็นคําสั่งเท่านั้น เช่น ตัวควบคุม IR สถานะรายงานมีความสําคัญต่อการแสดงสถานะของอุปกรณ์ในแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Assistant และบริการ Assistant อย่างเหมาะสม เรากําหนดให้พาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่มีสถานะอุปกรณ์ใช้ ReportState สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ReportStateAndNotifications API ในเอกสารของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่าผู้ใช้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะรายงานการอัปเดตการกําหนดค่าอุปกรณ์ในระบบนิเวศของคุณให้กับ Google เช่น หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์อัปเดตฟังก์ชันการทํางาน เช่น ลักษณะเฉพาะที่รองรับ หรือหากผู้ใช้เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือนําอุปกรณ์ออก นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องรายงานการอัปเดตเหล่านั้นให้ Google ทราบ ซึ่งลดความจําเป็นที่ผู้ใช้จะยกเลิกการลิงก์และลิงก์บัญชีของตนอีกครั้งเพื่อรับการอัปเดตหลังจากที่อัปเดตในแอปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การดําเนินการนี้สามารถทําได้ผ่าน Request Sync API

การเชื่อมต่อที่ต่อเนื่อง

อุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ควรมีการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องสําหรับการควบคุมระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะดําเนินการผ่านตัวอุปกรณ์เอง หรือผ่านฮับพาร์ทเนอร์แบบอยู่กับที่ ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเป็นสื่อกลางสําหรับอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะไม่ได้ สําหรับอุปกรณ์ที่มีสถานะพลังงานต่ําซึ่งยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโปรโตคอลการเชื่อมต่อ เช่น Wi-Fi อุปกรณ์ควรใช้วิธีการต่างๆ เพื่อปลุกให้อุปกรณ์ตื่นขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบคลาวด์

หน้าการให้สิทธิ์การควบคุมอุปกรณ์ของ Google

หน้า oAuth ควรแสดงให้แอปลิงก์ / แชร์ข้อมูลกับ Google ไม่ใช่ Google Home หรือ Google Assistant เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัว คุณต้องมีคําชี้แจงการให้สิทธิ์ของ Google เช่น "การลงชื่อเข้าใช้เป็นการอนุญาตให้ Google ควบคุมอุปกรณ์"

ใบรับรองความปลอดภัย

มีอุปกรณ์บางอย่างที่อาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัย เช่น เครื่องครัวที่อาจร้อนพอที่จะเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย สําหรับอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น เราขอให้คุณแชร์ใบรับรอง UL (หรือใบรับรองความปลอดภัยที่คล้ายกัน) สําหรับอุปกรณ์นั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดใบรับรองความปลอดภัยได้ที่นี่

คุณภาพ

กุญแจสําคัญคือการมอบประสบการณ์การใช้งานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ด้วยการรักษาประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ระดับสูงอยู่เสมอ พาร์ทเนอร์เข้าถึงเมตริกการใช้งานและประสิทธิภาพของการผสานรวมได้โดยไปที่หน้าโปรเจ็กต์ Google Cloud Platform ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเมตริกประสิทธิภาพได้ที่นี่

หลังจากการรับรองเบื้องต้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรรักษาประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได้สําหรับอุปกรณ์ของตน ประสิทธิภาพมีหลายด้าน ดังนี้

 1. เวลาในการตอบสนองและความน่าเชื่อถือที่เชื่อมโยงกับคําสั่งการออกผ่านอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Assistant
 2. การลิงก์บัญชีที่เชื่อถือได้และการรีเฟรชโทเค็น
 3. ความถูกต้องของสถานะการรายงานและเวลาในการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงสถานะการรายงาน

ระบบแสดงความคาดหวังด้านคุณภาพที่ระดับประเภทอุปกรณ์ในเอกสารประกอบของ Smart Home API ความล้มเหลวที่ไม่ตรงตามความคาดหวังเหล่านี้อาจส่งผลให้การผสานรวมของคุณมีการแสดงผลลดลง หรือในกรณีที่จํานวนมากที่สุดถูกปิดใช้งาน จนกว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้น

การรีเฟรชประกาศนียบัตร

การผสานรวม Smart Home API ควรผ่านการรับรองอีกครั้งเมื่อ API มีการเพิ่มฟังก์ชัน หรือเมื่ออุปกรณ์เพิ่มความสามารถใหม่ๆ ที่ Smart Home API รองรับ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่พาร์ทเนอร์เพิ่มในการผสานรวมด้วย เช่น เมื่อมีอุปกรณ์ใหม่ๆ รวมอยู่ด้วย อุปกรณ์นั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการรับรอง

นอกจากนี้ การผสานรวมต้องได้รับการรับรองซ้ําทุกๆ 12 เดือน นับจากเวลาที่ออกใบรับรองครั้งล่าสุด หรือเมื่อมีการเพิ่มฟังก์ชันการทํางานอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณมีสิทธิ์รับป้าย "พร้อมทํางาน" และการผสานรวมของคุณอยู่ในสถานะดี หากไม่ขอการรับรองใหม่ จะเพิกถอนการอนุมัติการใช้ป้าย "Works-With" และอาจนําไปสู่การดําเนินการบังคับใช้กับการผสานรวม Smart Home API อย่างน้อย 1 รายการ

คําที่ขัดแย้งกัน

นโยบายเหล่านี้ไม่ได้จํากัดหรือปรับเปลี่ยนข้อกําหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีผลกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Google เว้นแต่ว่านโยบายจะระบุอย่างชัดเจนว่ากําลังแก้ไขข้อกําหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจง

การบังคับใช้

หากการดําเนินการของคุณละเมิดนโยบายใดๆ เราอาจบังคับใช้นโยบายการบังคับใช้อย่างน้อย 1 รายการกับการดําเนินการของคุณหรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ดังที่แสดงด้านล่าง นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้ที่เราดําเนินการ พร้อมกับคําแนะนําวิธีอุทธรณ์หากคุณเชื่อว่าเราดําเนินการโดยผิดพลาด

โปรดทราบว่าประกาศการนําออกหรือประกาศของผู้ดูแลระบบอาจไม่ระบุถึงการละเมิดนโยบายที่ปรากฏในการกระทําของคุณทุกรายการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและสอบทานตามกําหนดพิเศษเพื่อดูแลให้ส่วนที่เหลือของการดําเนินการเป็นไปตามนโยบายอย่างสมบูรณ์ การไม่แก้ไขการละเมิดนโยบายในการดําเนินการทั้งหมดอาจส่งผลให้มีการดําเนินการบังคับใช้เพิ่มเติม รวมถึงการนําการดําเนินการออกหรือการปิดบัญชีอย่างถาวร

การละเมิดซ้ําๆ หรืออย่างร้ายแรง (เช่น มัลแวร์ การประพฤติมิชอบ และการกระทําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หรืออุปกรณ์) ในข้อกําหนดในการให้บริการหรือนโยบายสําหรับ Actions on Google อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการดําเนินการเฉพาะหรือการดําเนินการที่เกี่ยวข้องในบัญชีนักพัฒนาแอป Google

การปฏิเสธ

 • การอัปเดตการดําเนินการหรือการดําเนินการใหม่ที่ส่งมาให้ตรวจสอบจะไม่มีให้บริการใน Google Assistant
 • หากการอัปเดตสําหรับการดําเนินการที่มีอยู่ถูกปฏิเสธ เวอร์ชันการดําเนินการที่เผยแพร่ก่อนการอัปเดตจะยังมีให้บริการใน Google Assistant
 • การปฏิเสธจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ในการเข้าถึงการติดตั้ง สถิติ และคะแนนของผู้ใช้ที่มีอยู่ของการดําเนินการที่ถูกปฏิเสธ
 • การปฏิเสธจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาแอป Actions on Google ของคุณ
 • หากการดําเนินการของคุณเป็นหลายภาษา การปฏิเสธในภาษาหนึ่งจะทําให้การปฏิเสธการดําเนินการในภาษาต่างๆ

การลบ

 • ระบบจะนําการดําเนินการควบคู่ไปกับเวอร์ชันก่อนหน้าออกจาก Google Assistant และผู้ใช้จะใช้ภาษาใดไม่ได้อีก
 • เนื่องจากระบบจะนําการดําเนินการออก ผู้ใช้จะมองไม่เห็นข้อมูลไดเรกทอรีของการกระทํา การติดตั้งของผู้ใช้ สถิติ และการให้คะแนน หรือเรียกใช้การดําเนินการ ข้อมูลนี้จะได้รับการคืนค่าเมื่อคุณส่งการอัปเดตที่สอดคล้องกับนโยบายสําหรับการดําเนินการที่นําออกไปแล้ว
 • ผู้ใช้อาจซื้อสินค้าในการดําเนินการไม่ได้ หรือใช้ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินจริงในการดําเนินการไม่ได้จนกว่า Google จะอนุมัติเวอร์ชันที่สอดคล้องกับนโยบาย
 • การนําออกจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะบัญชีนักพัฒนาแอป Actions on Google ของคุณโดยทันที

จํากัดระดับการเข้าถึง

 • การค้นพบได้ใน Google Assistant ของคุณอาจถูกจํากัด การดําเนินการจะยังคงอยู่ใน Google Assistant และผู้ใช้จะเข้าถึงได้โดยการออกเสียงที่ชัดเจน
 • การกําหนดให้การดําเนินการของคุณอยู่ในสถานะการเปิดเผยแบบจํากัดจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Actions on Google อื่นๆ ของคุณ

สิ้นสุดการใช้งานบัญชี

 • เมื่อบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณถูกยกเลิก ระบบจะนําการดําเนินการทั้งหมดในแคตตาล็อกออกจาก Google Assistant และคุณจะเผยแพร่การดําเนินการใหม่ไม่ได้อีก ซึ่งหมายความว่าบัญชีนักพัฒนาแอป Google Assistant ที่เกี่ยวข้องจะถูกระงับอย่างถาวรด้วย
 • การถูกระงับหลายครั้งหรือถูกระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายอย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้บัญชี Actions on Google สิ้นสุดลง
 • เนื่องจากระบบจะนําการทํางานภายในบัญชีที่ถูกยุติการใช้งานออก ผู้ใช้จะมองไม่เห็นข้อมูลไดเรกทอรีที่มีอยู่ของการดําเนินการ การติดตั้งของผู้ใช้ในปัจจุบัน สถิติ และการให้คะแนน

การยื่นอุทธรณ์การดําเนินการบังคับใช้

เราจะคืนสิทธิการดําเนินการเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และพบว่าการดําเนินการของคุณไม่ได้ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการและนโยบายสําหรับ Actions on Google หากคุณตรวจสอบนโยบายโดยละเอียดแล้วและคิดว่าการดําเนินการบังคับใช้ของเราอาจมีข้อผิดพลาด โปรดทําตามคําแนะนําที่เราส่งให้คุณเพื่ออุทธรณ์คําตัดสิน คุณยังติดต่อเราได้ที่นี่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • 22/9/2022 - แก้ไขนโยบายอุปกรณ์ที่เปิดใช้สมาร์ทให้รวมเกณฑ์สําหรับฟีเจอร์ Talk 2 ทาง
 • 11/3/2021 - การปรับปรุงนโยบายด้านอุปกรณ์ที่เปิดใช้สมาร์ท และนโยบายแอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด
 • 11/1/2021 - การปรับปรุงนโยบายการดําเนินการสําหรับครอบครัว
 • 10/7/2020 - หน้านโยบายปรับโครงสร้างสําหรับย้ายนโยบายบางรายการในหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการย้ายธุรกรรมและโปรโมชันไปยังการสร้างรายได้และโฆษณา และการสร้างหมวดหมู่ใหม่สําหรับอุปกรณ์ที่เปิดใช้และประสบการณ์ของผู้ใช้ เพิ่มตัวอย่างและบริบทลงในหมวดหมู่ทั้งหมดภายใต้ข้อจํากัดของเนื้อหา พฤติกรรมที่หลอกลวง และทรัพย์สินทางปัญญา ขยายนโยบายสแปมให้มีข้อกําหนดสําหรับฟังก์ชันการทํางานขั้นต่ํา และเพิ่มนโยบายใหม่เกี่ยวกับสื่อที่ผ่านการดัดแปลง เพิ่มส่วนใหม่ที่อธิบายถึงกระบวนการบังคับใช้ของเรา
 • 8/10/2019 - อัปเดตนโยบายการกล่าวอ้างที่ทําให้เข้าใจผิด
 • 29/7/2019 - ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสําหรับการดําเนินการใน Google, ความปลอดภัยของเด็ก, บริการทางการเงิน, ข้อมูลผู้ใช้, การดําเนินการสําหรับครอบครัว และธุรกรรม
 • 7/5/2019 - เปลี่ยนแปลงนโยบายธุรกรรมที่อ้างอิงถึงการดําเนินการของแอป
 • 18/4/2019 - เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพ
 • 6/2/2019 - เปลี่ยนแปลงนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงความรุนแรงและกิจกรรมที่เป็นอันตราย
 • 8/1/2019 - ทําการแก้ไขเล็กน้อยในนโยบายสุขภาพ นโยบายธุรกรรม นโยบายอุปกรณ์ที่เปิดใช้สมาร์ท นโยบายสแปม และนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้
 • 6/11/2018 - ย้ายรายชื่อประเทศที่ระบบรองรับของธุรกรรมไปยังคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง
 • 11/10/2018 - นโยบาย AFF ที่อัปเดตเพื่อให้ครอบคลุมภาษาเพิ่มเติม
 • 4/10/2018 - นโยบายธุรกรรมที่ปรับปรุงใหม่ให้รวมสินค้าดิจิทัลและรวม Google Sign-In เป็นตัวเลือกสําหรับการลิงก์บัญชีและข้อมูลประจําตัว
 • 25/9/2018 - อัปเดตนโยบาย AFF เพื่อรวมตลาดใหม่
 • 9/6/2018 - ปรับปรุงนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อความแจ้งโดยนัยและที่ชัดเจน และแก้ไขนโยบายธุรกรรม
 • 17/7/2018 - เพิ่มนโยบายช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและทําการแก้ไขเล็กน้อยในนโยบายโปรโมชัน นโยบายธุรกรรม ข้อกําหนดชื่อ และนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ เราได้เพิ่มภาษาแนะนําเพิ่มเติมซึ่งระบุแนวทางการบังคับใช้นโยบายและการสื่อสารของนักพัฒนาแอป
 • 22/5/2018 - แก้ไขนโยบายกิจกรรมที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายเพื่อห้ามการกระทําที่ส่งเสริมการจําหน่ายวัตถุระเบิด อาวุธ อาวุธปืน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังได้ขยายการให้บริการโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุ่นด้วย
 • 27/3/2018 - มีการเพิ่มนโยบายใหม่หลายประการ รวมถึงนโยบายบริการทางการเงินและนโยบายแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการขยายนโยบายการทํางานอัตโนมัติของ Home และเปลี่ยนชื่อนโยบาย Device-Enabled มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือรูปแบบด้านสุขภาพเล็กน้อย รวมทั้งนโยบายธุรกรรม นโยบายข้อมูลผู้ใช้ และนโยบายประสบการณ์ของผู้ใช้
 • 1/2/2018 - ประสบการณ์ของผู้ใช้, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, เนื้อหาสําหรับผู้บรรลุนิติภาวะ, ข้อมูลผู้ใช้ (ความเป็นส่วนตัว), อัปเดต API (ในนโยบายสแปม), นโยบายแอปบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • 4/10/2017 - มีการอัปเดตส่วนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สุขภาพ การลิงก์บัญชี ข้อกําหนดชื่อ และธุรกรรม เราได้แทนที่ส่วน "เด็ก" ด้วยส่วน "แอปสําหรับครอบครัว" แบบใหม่
 • 17/5/2017 - มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการกับฟีเจอร์ใหม่หลายประการ รวมถึงธุรกรรม อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบภาพ และการผสานรวมบ้านอัจฉริยะ เราเพิ่มนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคําเตือนเกี่ยวกับเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ และส่วนที่เห็นได้ชัดของส่วนการตั้งชื่อ ข้อมูลไดเรกทอรี และส่วนโปรโมชันและประสบการณ์ของผู้ใช้
 • 8/2/2017 - อัปเดตส่วนการพนัน ข้อจํากัดอื่นๆ และประสบการณ์ของผู้ใช้ มีการอัปเดตหลายนโยบายและรวมไว้ในส่วนการตั้งชื่อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และโปรโมชันใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ไม่สําคัญอีกด้วย