Zasady Actions on Google

Ta zasada zawiera wskazówki dla deweloperów korzystających z platformy Actions on Google, w tym działań, które zostaną opublikowane w katalogu. Niektórzy partnerzy mogą mieć dostęp do dodatkowych interfejsów API i mogą podlegać różnym zasadom.

Na potrzeby tej zasady termin „Działanie” odnosi się do projektu działania lub poszczególnych działań w danym projekcie. Te zasady mają zastosowanie do wszystkich aspektów działań, w tym do ich treści, treści reklamowych (jeśli jest to dozwolone), zachowań i informacji o produktach w katalogu.

Unikanie naruszeń zasad jest zawsze lepsze niż zarządzanie nimi, ale gdy już to nastąpi, dokładamy wszelkich starań, aby deweloperzy wiedzieli, jak zapewnić zgodność z naszymi działaniami.

Jeśli akcja narusza nasze zasady, otrzymasz powiadomienie z określoną przyczyną usunięcia lub odrzucenia. Powtarzające się lub poważne naruszenia zasad mogą skutkować usunięciem kont indywidualnych, powiązanych lub partnerów.

Możemy podjąć działania na podstawie wielu czynników, w tym między innymi wzorców szkodliwych działań lub wysokiego ryzyka nadużycia. Ryzyko nadużycia określamy na podstawie wielu czynników, takich jak wcześniejsze naruszenia, opinie użytkowników oraz wykorzystanie popularnych marek, postaci i innych zasobów.

Możemy też ograniczyć wykrywalność akcji, jeśli jest ona niskiej jakości (np. nieprzemyślana obsługa zapytań użytkowników), niezdrowe (np. awaria lub niespodziewane zakończenie działania), ograniczone celowo (tylko w przypadku niewielkiej grupy użytkowników) lub zawiera treści, które są nieodpowiednie dla większości odbiorców. Pamiętaj, że w usłudze Actions on Google można przesyłać zgłoszenia tylko deweloperzy, którzy ukończyli 18 lat. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procesie egzekwowania zasad.

Ograniczenia treści

Treści o charakterze erotycznym

Zabraniamy publikowania działań zawierających lub promujących treści o charakterze seksualnym, w tym pornografię, oraz wszelkie treści i usługi mające na celu wywołanie pobudzenia seksualnego. Treści zawierające nagość mogą być dozwolone, o ile mają charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny i nie są użyte w sposób nieuzasadniony.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, musi zawierać wyłączenie odpowiedzialności na początku pierwszej rozmowy użytkownika z daną akcją oraz w opisie w katalogu Asystenta.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Przedstawianie nagości lub póz o charakterze jednoznacznie seksualnym, jeśli osoba jest w pełni naga, ma zamazane lub skąpo ubrane, a także odzież, która byłaby nie do przyjęcia w odpowiednim kontekście publicznym.
 • przedstawianie, również za pomocą animacji i ilustracji, aktów seksualnych lub póz o charakterze jednoznacznie seksualnym bądź przedstawianie części ciała w kontekście seksualnym;
 • Treści przedstawiające pomoce seksualne, zabawki erotyczne, poradniki erotyczne, nielegalne akty seksualne i fetysze lub pełniące taką funkcję.
 • Treści lubieżne lub wulgarne, w tym m.in. zawierające niecenzuralne teksty oraz słowa kluczowe związane z seksem dla dorosłych.
 • Treści przedstawiające, opisujące lub promujące zoofilię.
 • Działania promujące rozrywkę związaną z seksem, usługi towarzyskie lub inne usługi, które można uznać za wykonywanie czynności seksualnych za pieniądze.
 • Działania, które poniżają lub uprzedmiotawiają innych.

Wykorzystywanie i krzywdzenie dzieci

Google stosuje politykę zerowej tolerancji wobec treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz działań promujących seksualne wykorzystywanie nieletnich. Działania zawierające treści o charakterze seksualnym z udziałem osób nieletnich są natychmiast usuwane, w tym m.in. promujące pedofilię lub niestosowne interakcje skierowane do nieletnich (np. obracanie lub pieszczoty). Jeśli dowiemy się o istnieniu treści lub działań umożliwiających lub promujących rozpowszechnianie treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, zgłosimy je odpowiednim władzom i usuniemy konta Google osób uczestniczących w ich rozpowszechnianiu.

Przemoc i niebezpieczne działania

Zabraniamy publikowania działań przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub inne niebezpieczne czynności oraz umożliwiających ich wykonanie. Przykładowe zabezpieczenia:

 • Drastyczne opisy realistycznej przemocy lub gróźb pod adresem jakiejkolwiek osoby lub zwierzęcia.
 • Samookaleczanie, samobójstwo, zaburzenia odżywiania, zadławienie lub inne działania, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Zasadniczo dozwolone są działania przedstawiające fikcyjną lub umiarkowaną przemoc w kontekście gry, na przykład kreskówki, polunie lub łowienie ryb.

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na publikowanie działań w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Nie zezwalamy na działania zawierające treści związane z terroryzmem, takie jak treści promujące akty terroru, podżegające do przemocy lub pochwalające ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą użytkownikom zrozumieć ich kontekst.

Zabronione są działania, które umożliwiają sprzedaż materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji lub niektórych akcesoriów do broni palnej. Akcesoria ograniczone to m.in. te, które umożliwiają symulowanie ognia automatycznego lub przekształcanie broni palnej w broń automatyczną (np. kolby typu „bump stock”, spusty do broni systemu Gatlinga, wpuszczane automatyczne zaczepy spustowe, zestawy do przebudowy) oraz magazynki lub pasy z ponad 30 nabojami.

Nie zezwalamy na działania zawierające instrukcje produkcji materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej lub innych broni. Obejmuje to instrukcje przekształcania broni palnej w zautomatyzowaną lub symulowaną.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ogółu odbiorców, poruszają tematy dla dorosłych lub zawierają drastyczne lub budzące silne emocje, to na początku pierwszej rozmowy z tą akcją oraz w opisie w katalogu Asystenta musi pojawić się wyłączenie odpowiedzialności.

Zastraszanie i nękanie

Zabronione są działania, które zawierają groźby, nękanie lub dręczenie. Obejmuje to treści, których głównym celem jest nękanie lub wyodrębnienie konkretnej osoby w celu znęcania się, złośliwego ataku lub wyśmiewania.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Dręczenie ofiar konfliktów międzynarodowych i religijnych.
 • Treści, których celem jest wykorzystywanie innych osób, w tym wymuszanie, szantaż itp.
 • Publikowanie treści w celu publicznego poniżenia innych osób.
 • Nękanie ofiar tragicznych wydarzeń bądź ich przyjaciół i rodzin.

Wypowiedzi szerzące nienawiść

Zabraniamy publikowania działań, które promują lub promują treści nawołujące do nienawiści lub przemocy bądź promują dyskryminację grup osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, tożsamość płciową albo inną cechę, która może być przyczyną systemowej dyskryminacji lub marginalizacji.

W niektórych krajach zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi możemy blokować działania zawierające treści edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne dotyczące nazizmu.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, musi zawierać wyłączenie odpowiedzialności na początku pierwszej rozmowy użytkownika z daną akcją oraz w opisie w katalogu Asystenta.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Treści lub wypowiedzi mające na celu udowodnienie, że chroniona grupa osób jest nieludzka, gorsza lub zasługuje na nienawiść.
 • Działania zawierające obelgi, stereotypy lub teorie na temat grupy chronionej, które mają cechy negatywne (np. złośliwe, korupcyjne, złe itp.) lub bezpośrednio lub pośrednio twierdzą, że dana grupa stanowi zagrożenie.
 • Treści lub przemówienia nakłaniające innych do nienawiści lub dyskryminacji, ponieważ należą do grupy chronionej.
 • Treści promujące symbole nienawiści, takie jak flagi, symbole, insygnia, akcesoria lub zachowania związane z grupami nienawiści.

Zdarzenia o charakterze wrażliwym

Zabronione są działania, które nietaktownie odnoszą się do klęski żywiołowej, pandemii, okrucieństwa, konfliktu zbrojnego, śmierci lub innego tragicznego zdarzenia.

Działania związane z dramatycznymi wydarzeniami są zwykle dozwolone, jeśli są to materiały edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne albo mają na celu ostrzeżenie użytkowników przed dramatycznym wydarzeniem lub poinformowanie ich o nim.

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców, musi zawierać wyłączenie odpowiedzialności na początku pierwszej rozmowy użytkownika z daną akcją oraz w opisie w katalogu Asystenta.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • brak wrażliwości w obliczu śmierci jakiejś osoby bądź grupy osób na skutek samobójstwa, przedawkowania, choroby itp.;
 • zaprzeczanie, że tragiczne wydarzenie miało miejsce;
 • prawdopodobne czerpanie korzyści z tragicznego wydarzenia bez wyraźnej korzyści dla jego ofiar;

Hazard, gry i konkursy

Zabronione są działania zawierające treści lub usługi, które umożliwiają użytkownikom zawieranie zakładów, obstawianie stawek lub uczestniczenie w grach bądź konkursach wymagających prawdziwych pieniędzy (w tym przedmiotów kupionych za pieniądze) w celu uzyskania nagrody pieniężnej. Chodzi tu m.in. o kasyna online, zakłady sportowe, loterie oraz gry oferujące nagrody pieniężne lub materialne.

Działania ułatwiające loterie, loterie lub konkursy, w których nie ma konieczności płacenia za udział w programie, muszą informować użytkownika o konieczności wzięcia udziału w pierwszej interakcji, m.in. o ustalonym terminie przesyłania zgłoszeń i dacie otrzymania nagrody, o stałej liczbie zwycięzców i podobnych kwestiach.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Gry, które akceptują pieniądze w zamian za możliwość wygrania nagrody materialnej lub pieniężnej.
 • Gry z punktami „lojalnościowymi” (np. za zaangażowanie lub aktywność), które (1) są gromadzone lub przyspieszone za zakupy na pieniądze, które (2) mogą być wymieniane na przedmioty lub nagrody o rzeczywistej wartości pieniężnej.
 • Działania, które akceptują zakłady hazardowe lub waluty prowadzone w ramach akcji i zarządzają nimi, aby wziąć udział w wydarzeniach, wygrywać nagrody lub wpłacać środki, aby uzyskać lub przyspieszyć kwalifikację do otrzymania nagrody materialnej lub pieniężnej.

Działania niezgodne z prawem

Niedozwolone są Działania, które ułatwiają lub promują działania niezgodne z prawem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie legalności akcji w kraju, na który jest ona kierowana.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Zachęcanie do produkcji narkotyków lub podawanie instrukcji, jak je wytwarzać.
 • Zachęcanie do wydawania środków lub przekazywanie im instrukcji dotyczących prania pieniędzy lub unikania podatków.
 • Zachęcanie do piractwa cyfrowego lub podawanie instrukcji.

Alkohol, tytoń i narkotyki

Działania promujące lub promujące sprzedaż alkoholu są dozwolone w krajach wymienionych w zasadach Google dotyczących reklam alkoholu. Zapoznaj się też ze wskazówkami dotyczącymi promowania marki, aby zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi promowania marki w działaniach marketingowych związanych z alkoholem i alkoholem.

Wszystkie czynności muszą:

 • Wprowadzanie połączeń kont i sprawdzanie, czy użytkownicy spełniają wymagania prawne
 • przestrzegać wszystkich ograniczeń i procedur obowiązujących w danym kraju.

Te wymagania dotyczą wszystkich napojów alkoholowych, w tym wina, piwa, alkoholi i zestawów alkoholowych.

Sprzedaż produktów tytoniowych, w tym papierosów, cygar, tytoń do zwijania papierosów i e-papierosów jest zabroniona.

Działania promujące markę związaną z alkoholem muszą rozpoczynać się od etapu weryfikacji, nawet jeśli nie promują ani nie promują sprzedaży produktów powiązanych.

Nie zezwalamy na działania promujące nadmierne lub niewłaściwe spożywanie alkoholu bądź palenie tytoniu lub używanie takich treści przez nieletnich.

Nie zezwalamy na działania ułatwiające sprzedaż lub produkcję narkotyków, w tym marihuanę lub produkty zawierające THC, niezależnie od ich legalności. Zabronione są też działania, które ułatwiają zamawianie narkotyków lub powiązanych produktów albo pomagają użytkownikom w zamawianiu lub odbieraniu takich leków.

Zdrowie

Zabraniamy publikowania działań związanych z przesyłaniem informacji, które mogą zostać uznane za chronione informacje zdrowotne (PHI) na podstawie ustawy HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Google nie może zagwarantować, że platforma Actions on Google jest zgodna z ustawą HIPAA lub innymi podobnymi przepisami dotyczącymi danych medycznych.

Nie zezwalamy też na akcje, które dostarczają, zbierają lub przechowują prywatne informacje medyczne, w tym dane, które mogą zostać uznane za dane dotyczące zdrowia na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Działania zawierające informacje dotyczące zdrowia, np. niespersonalizowane informacje o objawach, leczeniu czy lekach, muszą uwzględniać wyłączenie odpowiedzialności na początku pierwszej rozmowy użytkownika z akcją oraz w opisie katalogu.

Działania zapewniające sprawność fizyczną, w tym monitorowanie aktywności (spalone kalorie, zrobione kroki itp.), dane dotyczące wagi oraz BMI, są dozwolone, o ile nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację zgodnie z ustawą HIPAA lub danych dotyczących zdrowia na mocy RODO.

Usługi finansowe

Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Zabronione są działania, które mają na celu narażenie użytkowników na nieuczciwe lub szkodliwe produkty i usługi finansowe. Zabronione są też działania, które umożliwiają wydobywanie kryptowalut na urządzeniach.

Jeśli akcja zawiera lub promuje produkty i usługi finansowe, musi być zgodna z przepisami stanowymi i lokalnymi obowiązującymi we wszystkich jurysdykcjach, w których jest dostępna.

Zabronione są działania, które świadczą usługi lub przechowują poufne dane finansowe, naruszając obowiązujące zobowiązania prawne. Google nie może zagwarantować, że platforma Actions on Google jest w stanie spełnić wszystkie wymagania określone przez przepisy finansowe.

Danych finansowych lub danych uwierzytelniających nie można zbierać za pomocą interfejsu konwersacyjnego. Dotyczy to na przykład numerów kont bankowych i kart kredytowych czy kodów PIN/haseł. Kody PIN i hasła unikalne dla platformy Actions on Google są dozwolone w przypadku łączenia kont.

Przesyłanie aplikacji typu peer-to-peer jest niedozwolone, chyba że używasz działań w aplikacji. Akcje, które dostarczają informacje o koncie bankowym, na przykład saldo rachunku, muszą obsługiwać łączenie kont.

Dozwolone są działania zawierające ogólne informacje finansowe, w tym stopy procentowe i ceny akcji.

Służby ratunkowe

Nie zezwalamy na akcje, które pozwalają użytkownikom kontaktować się ze służbami ratunkowymi, np. służbami ratunkowymi lub służbami ratunkowymi.

Obsługa języków

Informacje o katalogu (opisy, polityka prywatności itp.), gramatyka i tekst zamiany tekstu na mowę muszą być w tym samym języku i dla każdego języka.

Treści dla dorosłych i obraźliwe treści

Jeśli akcja zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców lub często zawierają wulgaryzmy, musi ona zawierać wyłączenie odpowiedzialności na początku pierwszej rozmowy użytkownika z daną akcją oraz w opisie w katalogu Asystenta.

Przykłady treści, które mogą wymagać wyłączenia odpowiedzialności:

 • Reportaże zawierające nieocenzurowane wulgarne wypowiedzi lub słowa zapalne.
 • Treści z podtekstem seksualnym lub edukacyjne pokazujące nagość.
 • Treści, które mogą być drastyczne, wstrząsające lub traumatyczne dla użytkowników.

Akcja, której celem jest obrażanie użytkowników, w tym humorystyczna, lub publikowanie treści, które mogą być obraźliwe dla wszystkich odbiorców, mogą być ograniczone.

Treści generowane przez użytkowników

Treści użytkowników to treści umieszczane przez użytkowników w akcji, które są widoczne lub dostępne dla co najmniej niektórych spośród użytkowników. Jeśli akcja zawiera treści generowane przez użytkowników, musi zawierać wyłączenie odpowiedzialności wskazujące na to na początku pierwszej rozmowy użytkownika z działaniem oraz w opisie w katalogu Asystenta.

Nie zezwalamy na działania, których głównym celem jest prezentowanie kontrowersyjnych treści użytkowników. Działania, które ostatecznie zostaną wykorzystane głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści użytkowników lub zyskają reputację miejsca, w którym takie treści są dostępne, również będą usuwane.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Promowanie treści użytkowników o charakterze jednoznacznie seksualnym, m.in. przez implementowanie lub akceptowanie płatnych funkcji, które zachęcają głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści.
 • działania użytkowników, w których brakuje odpowiednich środków ochrony przed groźbami, nękaniem lub dręczeniem, zwłaszcza w przypadku nieletnich;
 • Posty, komentarze lub zdjęcia w akcji, których głównym celem jest nękanie lub wyodrębnienie osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania lub ośmieszenia.
 • Działania, w przypadku których użytkownicy nie reagują na skargi dotyczące kontrowersyjnych treści.

Własność intelektualna

Nie zezwalamy na działania ani konta deweloperów, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, w tym znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności. Zabronione są również Działania zachęcające lub nakłaniające do naruszenia praw własności intelektualnej.

Firma Google reaguje na zrozumiałe zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek na podstawie ustawy Digital Millennium Copyright Act, zapoznaj się z naszymi procedurami dotyczącymi praw autorskich.

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego i uważasz, że działanie narusza Twoje prawa do znaku towarowego, skontaktuj się bezpośrednio z jego deweloperem, aby rozwiązać problem. Jeśli nie dojdziesz do porozumienia z deweloperem, prześlij skargę dotyczącą znaku towarowego za pomocą tego formularza.

Podszywanie się pod inne osoby

Zabronione są działania, które wprowadzają użytkowników w błąd, podszywając się pod inną osobę (np. innego dewelopera, firmę, podmiot) lub inne działanie albo fałszywie łączącą je z nią. Obejmuje to niewłaściwe używanie ikon, opisów, wyświetlanych nazw i innych funkcji zachęcających do działania.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Twierdzenie, że jest dostawcą lub dostawcą marki bez upoważnienia właściciela marki.
 • użycie w akcji ikony, która nie należy do Ciebie.
 • twierdzenie, że jest to „oficjalny” sposób działania marki lub firmy bez zgody właściciela marki;

Nieautoryzowane użycie treści chronionych prawem autorskim

Działania naruszające prawa autorskie są niedozwolone. Modyfikowanie treści chronionych prawem autorskim nadal może doprowadzić do naruszenia. Deweloperzy mogą być zmuszeni do udowodnienia swoich praw do korzystania z treści chronionych prawem autorskim.

Ostrożnie korzystaj z treści chronionych prawem autorskim, aby zademonstrować działanie akcji. Zwykle najbezpieczniej jest tworzyć coś oryginalnego.

Oto kilka przykładów treści chronionych prawem autorskim, które często są używane bez zezwolenia lub niezgodnie z prawem:

 • okładki albumów muzycznych, gier wideo i książek;
 • Obrazy marketingowe z filmów, programów telewizyjnych lub gier wideo.
 • Grafika lub grafika z komiksów, kreskówek, filmów, teledysków lub programów telewizyjnych.

Zabronione są działania, które nakłaniają do naruszenia praw autorskich lub do nich zachęcają. Zanim opublikujesz akcję, zastanów się, w jaki sposób może ona zachęcać do naruszania praw autorskich, i w razie potrzeby skontaktuj się z prawnikiem.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działania strumieniowego przesyłania danych, które umożliwiają użytkownikom pobranie lokalnej kopii treści chronionych prawem autorskim bez zezwolenia.
 • Zachęcanie użytkowników do odtwarzania i pobierania utworów chronionych prawami autorskimi, w tym muzyki i filmów, co stanowi naruszenie obowiązujących praw autorskich.

Naruszenie znaku towarowego

Zabronione są działania, które naruszają znaki towarowe innych osób. Znak towarowy to wyraz, symbol lub ich połączenie, które określa źródło towaru lub usługi. Po uzyskaniu znaku towarowego właściciel przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do wykorzystywania tego znaku w odniesieniu do określonych towarów i usług.

Naruszenie znaku towarowego to niewłaściwe lub nieautoryzowane użycie tego samego bądź podobnego znaku towarowego w sposób, który może wprowadzać w błąd co do źródła produktu. Jeśli akcja wykorzystuje znaki towarowe innej osoby w sposób, który może wprowadzać w błąd, może zostać usunięta.

Podróbki

Zabronione są działania, które mają na celu sprzedaż lub promowanie sprzedaży podróbek produktów. Podróbki mają znak towarowy lub logo, które są identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują one cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na działania, które mogą wprowadzać użytkowników w błąd. Użytkownik musi podać dokładne informacje o swoich funkcjach i działać w sposób, jakiego oczekuje użytkownik. Działania nie mogą naśladować żadnych funkcji ani ostrzeżeń systemowych. Wszelkie zmiany w ustawieniach urządzenia muszą być wprowadzane za wiedzą i zgodą użytkownika. Powinny też dać się w łatwy sposób cofnąć.

Twierdzenia wprowadzające w błąd

Zabraniamy publikowania działań zawierających fałszywe lub mylące informacje, w tym wymowę, opis, wyświetlaną nazwę lub ikonę. Nie sugeruj, że masz rekomendację lub związek z innym podmiotem, jeśli takie istnieją.

Przykłady twierdzeń wprowadzających w błąd:

 • Fałszywe i niedokładne przedstawienie funkcji działania, np.:

  • Działanie, które w opisie lub wymowie podaje się za usługę dostawy jedzenia, ale jest tak naprawdę usługą wspólnych przejazdów.
  • Działanie, które podaje się za usługę rezerwacji restauracji, ale zawiera tylko opinie o restauracjach.
  • Działanie używające wyświetlanej nazwy dotyczącej kawy, ale w rzeczywistości jest usługą pizzy.
  • Działanie, w którym padają stwierdzenia, że dostarczacie zabawne fakty na temat zwierząt, ale przedstawia tylko fakty na temat kotów, a nie zwierząt.
 • Fałszywe przedstawianie bieżącego stanu lub skuteczności w katalogu (np. „Wybór redakcji”, „Działanie nr 1”).

 • Treści zawierające treści wprowadzające w błąd, które mogą zakłócać zaangażowanie obywatelskie, takie jak udział w spisach powszechnych lub procedury głosowania.

 • Fałszywe twierdzenie o powiązaniu z instytucją państwową lub ułatwianie świadczenia usług, w przypadku których nie ma odpowiednich uprawnień.

 • zawierające treści wprowadzające w błąd, które mogą zakłócać publiczne procedury głosowania;

 • Treści o charakterze medycznym lub związanym ze zdrowiem, a także treści wprowadzające w błąd lub potencjalnie szkodliwe.

 • deklarowanie funkcji, których nie można wdrożyć;

 • Działania, które są nieprawidłowo sklasyfikowane w informacjach o katalogu Asystenta.

 • wprowadzanie użytkowników w błąd co do zawartości lub miejsca docelowego linku;

Zmanipulowane treści

Zabronione są działania, które promują lub tworzą fałszywe bądź wprowadzające w błąd informacje przy użyciu obrazów, plików audio, filmów lub tekstu. Nie zezwalamy na działania mające na celu promowanie lub podtrzymywanie niepodważalnie fałszywych lub wprowadzających w błąd obrazów, filmów lub tekstów, które mogą powodować szkody, jeśli odnoszą się do wydarzeń o charakterze wrażliwym, polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej.

Działania zmanipulujące lub modyfikujące multimedia, które nie są konwencjonalną i akceptacyjną edycją dotyczącą jakości, muszą wyraźnie informować o zmianach, a także powinny prowadzić do znaków wodnych, jeśli nie jest jasne, czy przeciętna osoba je zmodyfikowała. Wyjątkiem mogą być interes publiczny, oczywista satyra lub parodia.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Czynności polegające na dodaniu osoby publicznej do demonstracji podczas zdarzenia o charakterze politycznym.
 • Działania, które modyfikują klipy multimedialne w celu naśladowania przekazu reklamowego.

Nieautoryzowane używanie lub imitacja funkcji systemowych

Nie zezwalamy na akcje, które naśladują lub zakłócają działanie urządzenia lub Asystenta, takie jak światła, powiadomienia czy ostrzeżenia.

Przykłady zabronionych zachowań:

 • używanie komend głosowych, które naśladują głos Asystenta Google.
 • Naśladowanie powiadomień lub ostrzeżeń systemowych.
 • Podszywanie się pod Google.

Spam i minimalne funkcje

Działania powinny zapewniać przynajmniej podstawowe funkcje i wyrażanie szacunku dla użytkowników. Działania powodujące awarię lub inne działania niezgodne z funkcjonalnością użytkownika są niedozwolone. Dotyczy to również niekompletnych działań, które mogły zostać przesłane w ramach testu.

Nie zezwalamy na działania, które powodują spamowanie użytkowników lub informacji w katalogu poprzez niepożądane lub powtarzające się działania. Te działania nie rozszerzają katalogu w znaczący sposób.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działania, które wysyłają treści na urządzenia mobilne użytkowników bez ich zgody albo wysyłają nadmiarowe lub nietrafne treści przy użyciu interfejsu Update API.
 • Działania, których głównym celem jest kierowanie użytkowników do witryny lub aplikacji.
 • Przesyłanie wielu duplikatów działań do katalogu Asystenta.

Nie zezwalamy na akcje, które wysyłają w imieniu użytkownika wiadomości SMS, e-mail lub inne, dając im możliwość potwierdzenia treści i adresatów.

Komponenty WebView i podmioty stowarzyszone

Zabronione są działania, których głównym celem jest generowanie ruchu na stronie stowarzyszonej lub wyświetlanie strony internetowej bez zgody jej właściciela lub administratora.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Działanie, którego głównym celem jest zwiększanie ruchu do witryny w celu otrzymywania środków za rejestracje użytkowników lub zakupy w tej witrynie.
 • działania, których głównym przeznaczeniem jest generowanie widoku witryny bez pozwolenia;

Powtarzające się treści

Nie zezwalamy na akcje, które działają tak samo jak inne działania dostępne na platformie Actions on Google. Działania związane z tworzeniem niepowtarzalnych treści lub usług powinny być wartościowe dla użytkowników.

Oto kilka przykładów naruszenia zasad:

 • Kopiowanie treści z innych działań bez dodawania oryginalnych treści ani dodawania wartości.
 • Tworzenie wielu działań o bardzo podobnej funkcjonalności, treści i sposobie działania. Jeśli każde z nich zawiera małe ilości treści, deweloperzy powinni pomyśleć o utworzeniu pojedynczego działania gromadzącego całą zawartość.

Prywatność i bezpieczeństwo

Dane użytkownika

Aplikacje muszą w przejrzysty sposób informować o tym, jak są przetwarzane dane użytkownika (np. informacje udostępniane przez niego, zbierane na jego temat lub dotyczące jego działania). Ta zasada określa minimalne wymagania dotyczące prywatności Katalogu. W razie potrzeby może być konieczne przestrzeganie dodatkowych ograniczeń lub procedur przez Dewelopera lub Działania użytkownika. Dodatkowe wymagania dotyczące prywatności w programie Akcje dla całej rodziny znajdziesz w wymaganiach programu Akcje dla całej rodziny.

Wszystkie czynności muszą:

 • Podaj link do polityki prywatności w wyznaczonym polu w katalogu

  Polityka prywatności w połączeniu z innymi oświadczeniami w działaniu musi wyraźnie informować o tym, w jaki sposób akcja zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika oraz komu są one udostępniane. Musi być zapisana w każdym języku akcji. Należy ograniczyć wykorzystanie danych do działań opisanych w oświadczeniach. Musisz zezwolić robotom Google na dostęp do treści dokumentu prywatności i skanowanie go.

 • Bezpieczne przetwarzanie wszystkich danych użytkownika

  Wszystkie przypadki przesyłania danych użytkownika muszą korzystać z nowoczesnej kryptografii, a interakcja akcji w interfejsach Actions on Google musi używać protokołu HTTPS.

 • Wysyłanie żądań dotyczących poufnych danych użytkowników za pomocą interfejsu Permissions API

  Wszystkie żądania podania lokalizacji i nazwy użytkownika.

 • rzetelnie wyjaśnij powód, dla którego prosisz o udostępnienie danych użytkownika lub wdrożyć połączenie konta.

  Musisz jasno i dokładnie przedstawić uzasadniony powód, dla którego prosisz o udostępnienie danych użytkownika, w tym adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć lub preferencje osobiste. Jeśli używasz interfejsu Permissions API, musisz podać tę informację w polu „context” (kontekst) w odpowiedniej metodzie.

W ramach interfejsu konwersacyjnego (tekst, obraz lub mowa) nie możesz prosić o podanie następujących danych.

 • Dane dotyczące płatności i płatności

  Przykłady: numery kredytu i konta bankowego. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi usług finansowych.

 • Dane uwierzytelniania

  np. pełnych lub częściowych haseł lub kodów PIN.

 • Dane o tożsamości

  Przykłady: numer paszportu, krajowy numer identyfikacyjny, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy lub identyfikator podatkowy.

 • Dane dotyczące opieki zdrowotnej

  Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących zdrowia.

 • Poufne dane osobowe

  Przykłady: wysyłanie prośby o pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, orientację seksualną lub wyznanie

Łączenie kont i tożsamość

Aby utworzyć połączenie między użytkownikiem Google a istniejącym kontem spoza Google w swoim systemie, możesz użyć funkcji logowania się przez Google lub interfejsu API łączenia kont z protokołem OAuth 2. Podczas wdrażania łączenia kont przy użyciu protokołu OAuth musisz być właścicielem punktu końcowego OAuth lub mieć nad nim kontrolę u dostawcy usługi OAuth. Nie podawaj adresów URL od dostawców tożsamości bezpośrednio w konfiguracji Actions on Google. Dozwolona jest tylko jedna konfiguracja OAuth na pakiet akcji.

Nie używaj żadnych innych metod kojarzenia użytkownika Google z kontem w Twoim systemie. Nie korzystaj w tym celu z powiązania innego działania związanego z łączeniem kont ani prośby o e-mail lub numer telefonu. Jeśli na przykład oferujesz wiele działań wymagających połączenia konta, każde działanie musi być niezależnie używane przez interfejs Account Links API – zgodnie z konfiguracją określoną w odpowiednim pakiecie Action – w celu powiązania użytkownika Google z istniejącym kontem.

Jeśli rozpoczniesz proces łączenia kont, przed rozpoczęciem procesu łączenia kont musisz wyjaśnić, dlaczego prosisz użytkownika o połączenie.

Nie żądaj od Google żadnego zakresu OAuth, chyba że użytkownik loguje się w Twojej usłudze za pomocą Logowania przez Google. Nie zachęcaj użytkowników do wyrażenia zgody na dodatkowe zakresy Google OAuth, kierując ich do witryny lub działania.

Jeśli Google nie będzie w stanie sprawdzić ani przetestować możliwości połączenia konta akcji, nie zostanie zatwierdzona. Obejmuje to działania, które udostępniają nieprawidłowe dane logowania do testowania lub nie aktualizują tych danych.

Złośliwe zachowanie

Nie zezwalamy na akcje, które kradną dane, w tajemniczy sposób monitorują lub szkodzą użytkownikom albo są w inny sposób szkodliwe.

Zabronione są działania, które zakłócają lub zakłócają dostęp do urządzenia lub innych urządzeń, komputerów, serwerów, sieci, interfejsów API lub usług albo uzyskują do nich nieautoryzowany dostęp. Dotyczy to innych akcji, dowolnej usługi Google i sieci urządzenia.

Wszystkie działania zbierające dane użytkownika muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi danych użytkownika i w pełni ujawniać swoje funkcje.

Zabronione są:

 • wirusy, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie i wszelkie inne złośliwe oprogramowanie;
 • Promowanie lub ułatwianie dystrybucji lub instalowania złośliwego oprogramowania.
 • Przedstawiamy luki w zabezpieczeniach lub je wykorzystują.
 • kradzież informacji uwierzytelniających użytkownika (np. nazw użytkowników lub haseł).
 • podstępem nakłaniają użytkowników do ujawnienia danych osobowych lub uwierzytelniania.
 • Wskazanie działania zostało zamknięte lub zamknięte, ale nadal rejestruje użytkownika.
 • wykonywanie innych działań bez wcześniejszej zgody użytkownika,
 • Potajemnie zbiera dane o korzystaniu z urządzenia.

Działania i ich wykazy w katalogu nie mogą w żaden sposób umożliwiać aktywowania ani użycia funkcji, które naruszają te warunki.

Luki w zabezpieczeniach

Jeśli akcja jest powiązana z luką w zabezpieczeniach, którą można wykorzystać do naruszenia innego działania, aplikacji, urządzenia lub usługi, możemy ją usunąć, aby chronić użytkowników.

Pliki danych

Jeśli przesyłasz katalogi, menu lub inne dane za pomocą pliku danych lub innych mechanizmów, muszą być one zgodne z tymi zasadami, łącznie z sekcjami dotyczącymi niedozwolonych treści i własności intelektualnej. Musisz prawidłowo zaimplementować wszystkie wymagania techniczne i podać treści we wszystkich wymaganych polach. Podane informacje muszą być dopasowane do przypadku użycia kanału i dokładne. Możemy wyłączyć kanał (lub jego część), uniemożliwić użycie danych lub usunąć wszelkie powiązane działania naruszające te zasady lub mające negatywny wpływ na wrażenia użytkowników.

Zarabianie i reklamy

Reklamy

Niedozwolone są reklamy w rozmowie.

Promocja

Nie zezwalamy na działania, które bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w praktykach promocyjnych (lub czerpią korzyści z tych praktyk), które wprowadzają użytkowników w błąd albo są szkodliwe dla użytkowników bądź ekosystemu deweloperów. Obejmuje to działania, które mają takie charakter:

 • używanie reklam wprowadzających w błąd w witrynach, akcjach lub innych usługach, w tym powiadomień, które symulują powiadomienia lub alerty systemowe;
 • manipulowanie lub zawyżanie statystyk użytkowania, a także ocen produktów, rankingu lub opinii;
 • Metody promocji lub zaangażowania, które przekierowują użytkowników do pobierania aplikacji lub wywoływania innych działań bez świadomego działania użytkownika.
 • Stosowanie niepożądanych promocji przez usługi SMS.
 • Oferowanie wynagrodzenia za korzystanie z Akcji, w tym za pieniądze, produkty cyfrowe lub fizyczne.

(wydawca ma obowiązek zapewnić, że wszystkie sieci reklamowe lub podmioty stowarzyszone z działaniem Użytkownika będą zgodne z tymi zasadami oraz że nie będą stosować żadnych niedozwolonych metod promocji);

Transakcje

Wszystkie działania muszą spełniać te wymagania:

 1. Nie wolno kierować użytkowników bezpośrednio do witryny, numeru telefonu, aplikacji mobilnej lub alternatywnej formy płatności w celu dokonania transakcji – w ramach akcji za pomocą linków, elementów z sugestiami lub w opisie działania. Nie możesz na przykład informować użytkowników, aby odwiedzali stronę internetową, działanie lub lokalizację fizyczną (albo podawaj element prowadzący do linku) z wezwaniem do działania lub płatnością. To ograniczenie nie dotyczy Akcji w aplikacji.
 2. Jeśli akcja pozwala użytkownikom ukończyć transakcję towarów fizycznych lub usług bądź dokonać rezerwacji lub rezerwacji, musi zaimplementować interfejs Transaction API dla Asystenta. Dodanie produktów do koszyka nie jest uznawane za transakcję.
 3. Jeśli Akcje umożliwiają użytkownikom dokonanie transakcji cyfrowej lub wykupienie subskrypcji, muszą wdrożyć cyfrowy interfejs API zakupów.

W Actions on Google obsługiwane są te zakupy i transakcje (dowolna umowa między użytkownikiem a firmą, aby dostarczyć towar lub usługę):

 1. Produkty fizyczne lub usługi, w tym:

  • Zakup lub sprzedaż towarów fizycznych (takich jak artykuły spożywcze, odzież, artykuły gospodarstwa domowego)
  • zakup usług fizycznych (np. usług samochodu, sprzątanie, przelotów, dostawy jedzenia, biletów na wydarzenia na żywo);
  • Rezerwacje (np. pokoje hotelowe)
  • Doładowania
 2. Produkty lub usługi cyfrowe, w tym:

  • zakup produktów cyfrowych (np. wirtualnych walut, dodatkowych żyć, dodatkowego czasu gry i przedmiotów specjalnych);
  • usługi wymagające subskrypcji (np. usługi do fitnessu, randkowania, edukacji i treści),
  • Dostęp do funkcji zachęcających do działania (np. treści lub usług)

Obecnie Actions on Google nie umożliwia przesyłania przelewów pieniężnych między użytkownikami – bezpośrednio lub przez licencjonowaną firmę oferującą usługi realizowania przekazów pieniężnych ani przekazywania darowizn na cele charytatywne lub polityczne. To ograniczenie nie dotyczy akcji w aplikacji.

Wymagania dotyczące interfejsu Transaction API i Digital Purchase API

Wszystkie działania implementujące interfejs Transakcje API, interfejs API zakupów cyfrowych (usługę płatności w Google Play) lub korzystanie z działań bezpośrednich (w tym interfejsu Food Order Direct Action API) muszą być zgodne z tymi wymaganiami:

 1. przestrzegać Warunków korzystania z usługi Actions on Google.
 2. Zaimplementuj wszystkie wymagane metody i parametry, w tym prawidłową obsługę zamówień i potwierdzenia. Nie twórz duplikatów zamówień.
 3. Podawaj dokładne i aktualne informacje, w tym ceny oraz opisy.
 4. Zapewnij własną obsługę klienta i podaj kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail obsługi klienta.
 5. Używaj danych osobowych uzyskanych przez interfejs konwersacyjny tylko w celu ułatwienia transakcji, włącznie z wysyłaniem potwierdzeń, potwierdzeń i aktualizacji. Musisz niezależnie uzyskać zgodę użytkownika na wykorzystanie tych informacji do innych celów, w tym marketingu.
 6. W przypadku działań wykonywanych tylko za pomocą interfejsu API zakupu cyfrowego:

  • Na platformie Actions on Google użytkownik ma dostęp tylko do funkcji lub usług kupionych w ramach akcji lub na innej platformie o tej samej nazwie.
  • Czynności nie mogą bezpośrednio ani pośrednio prowadzić użytkowników do form płatności innych niż za pomocą cyfrowego interfejsu API zakupów (zarówno w ramach akcji, jak i poza nią).
 7. W przypadku działań wykonywanych tylko przy użyciu interfejsu Transakcje (ponieważ Google nie zapewnia tych funkcji):

  • Zaimplementuj wszystkie wymagane interfejsy API wywołania zwrotnego związane z aktualizowaniem stanu transakcji w określonych przedziałach czasu i kolejne działania.
  • Udostępnij wszystkim użytkownikom dokładny i dokładny e-mail z potwierdzeniem zakupu oraz poprawnie ustaw wszystkie powiązane transakcje dotyczące transakcji.

Nazwy i katalogi

Wymowa akcji i wyświetlana nazwa Asystenta to sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z akcjami i odkrywają akcje. Pozycja akcji w znacznym stopniu wpływa na jakość katalogu, dlatego unikaj spamu, informacji niskiej jakości i wszelkich innych elementów, które sztucznie zwiększają widoczność akcji. Podaj wszystkie informacje wymagane do umieszczenia w katalogu, łącznie z widocznymi, niepustymi ikonami.

Informacje z katalogu akcji (w tym nazwa, opisy itp.) muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi niedozwolonych treści i własności intelektualnej oraz nie mogą zawierać słów wulgarnych, erotycznych ani obraźliwych.

Wymagania dotyczące nazwy

Wszystkie akcje muszą mieć niepowtarzalną fonetycznie wymowę, aby użytkownicy mogli aktywować działanie akcji. Wymowa działań jest unikalna w każdym języku, więc po zatwierdzeniu nazwy żadne inne działanie nie może zarejestrować tej samej nazwy fonetycznej w tym samym języku. Informacje o katalogu muszą zawierać co najmniej 1 przykładową wymowę, z których każde musi zawierać nazwę akcji, np. „Porozmawiaj z zespołem Zakupów Google”, i spójnie wywoływać działanie.

Nazwy muszą spełniać te wymagania:

 • Nazwy jednowyrazowe są niedozwolone, chyba że są unikalne dla marki lub znaku towarowego w regionach, w których można uzyskać dostęp do akcji. Instrukcje dotyczące zgłaszania prośby o wyjątek dla poszczególnych krajów znajdziesz poniżej. Złożenie złożonych słów na kilka wyrazów nie rozwiąże problemu. Na przykład klucz tablicy jest liczony jako jedno słowo.
 • Nazwy dwuwyrazowe nie są dozwolone, jeśli jedno z tych słów jest określonym artykułem (the), przedimkiem (a lub an), zaimkiem (np. my) lub przyimkiem (for, to lub of). Nazwą nie może być na przykład rower, espresso, rozrywka ani rozrywka.
 • Nazwa jednoznacznie identyfikuje akcję, więc musi się odróżniać od innych akcji i głównych funkcji Asystenta. Nie zezwalamy na nazwy, które:

  • popularne wyrażenia (np. dziękuję, jak się masz?, dzień dobry),
  • Jest to mylące z głównymi funkcjami Asystenta (np. zatrzymywanie, przesyłanie opinii, wyłączanie światła, pokazywanie filmów, jaka jest pogoda, pominięcie utworu, ustawienie temperatury itp.)?
  • Potencjalnie wprowadzaj użytkowników w błąd, sugerując, że wchodzą w interakcję z Google lub że promują, polecają lub sponsorują treści uwzględnione w akcji (np.Twoja ulubiona akcja, najlepsza aplikacja muzyczna, najpopularniejsze wiadomości dotyczące akcji).
  • Ogólne, w tym słowa lub wyrażenia, które należą do kategorii produktów, usług lub treści. Wszystkie przypadki tego wyjątku będą rozpatrywane indywidualnie. Instrukcje zgłaszania prośby o wyjątek znajdziesz poniżej.
 • Nazwy osób lub miejsc są niedozwolone, chyba że zawierają też inne słowa (np. horoskop Bartka lub turystyka w Nowym Jorku) albo agencja rządowa danej lokalizacji (na przykład Miasto Nowy Jork może zarejestrować nazwę Nowy Jork).

 • Niektóre słowa i wyrażenia są zarezerwowane i nie można ich używać w nazwach. Dotyczy to słów ok, Google, launch, zapytania, informacja, wczytanie, wyjście, zwiększenie głośności, gra, akcja, asystent, umiejętność i aplikacja. Sprawdź, czy nazwa Twojego konta nie zawiera zarezerwowanego słowa lub wyrażenia. Możemy zrobić wyjątek w przypadku określonych zarezerwowanych słów lub wyrażeń, jeśli są one używane w kwalifikującej się kombinacji słów złożonej, jeśli nazwa nie jest myląca i nie narusza tych zasad. Instrukcje zgłaszania prośby o wyjątek znajdziesz poniżej.

 • W zależności od języka niektóre znaki mogą być niedozwolone w polu wyświetlanej nazwy.Na przykład języki, w których jest używany alfabet łaciński, mogą zawierać tylko małe litery, spacje między wyrazami, słowa apostrofowe (np. quiz na temat Sama lub kropki w skrótach (np. a. b. c.). Inne znaki, takie jak liczby, muszą być wpisane poprawnie (np. dwadzieścia jeden).

 • Nazwy muszą być łatwe do prawidłowego wymówienia i wyróżnić fonetycznie, aby nie zostały błędnie zinterpretowane jako podobne słowa lub inne nazwy akcji (w tym samym języku). Nie używaj nazw, które są fonetycznie podobne do nazw zabronionych przez te zasady, takich jak wulgarne, obraźliwe, ogólne lub popularne nazwy, nawet jeśli są zapisane w inny sposób.

Oceniając te zasady, bierzemy pod uwagę wymowę wyświetlanej nazwy, jej pisownię w konsoli oraz powszechnie akceptowany sposób jej wymawiania (jeśli taki istnieje).

W niektórych przypadkach będziemy rozpatrywać wyjątki od określonej zasady nazewnictwa. Możesz poprosić o wyjątek, wypełniając ten formularz i prosząc o pomoc w nazwie wyświetlanej.

Przykłady nazw ogólnych:

Niedozwolone:

 • Mój biuro podróży
 • Inteligentny dom
 • Sklep spożywczy
 • Akcja gry

Dozwolone (tylko do celów poglądowych i podlega innym zasadom)

 • Używanie wymyślonych słów lub dowolnych wyrażeń (Foobar Action, Foobar Smart Home)
 • Dodawanie nazwy własnej (Google Travel, Bob's Travel Agent)
 • Dodawanie przymiotników i przyimków opisowych (Fast Search, Worldly Traveller)
 • używanie pełnej nazwy domeny (w tym domeny najwyższego poziomu (SmartHome.com),

Spójne nazwy

Wymowa akcji musi być fonetyczną nazwą wyświetlaną. Dozwolone różnice to: znaki interpunkcyjne, spacje, stosowanie liczb i porządków (np. 3 lub 3 lub 3 i 3).

Opis

Opis i inne metadane działania muszą dokładnie opisywać jego funkcje oraz usługi i treści. Oto kilka sprawdzonych metod tworzenia opisu akcji:

 • Podaj jasny, zwięzły opis tego, jak działanie może pomóc użytkownikom, na przykład „Możesz użyć tej czynności do wykonania X”. Zbyt długi, szczegółowy lub pełen powtórzeń opis działania może spowodować naruszenie tych zasad.
 • Podkreśl, co jest najlepsze w Twoim działaniu. Podziel się z użytkownikami ciekawymi, interesującymi faktami, aby pokazać użytkownikom, czym wyróżnia się akcja.
 • Upewnij się, że wyświetlana nazwa, opis, ikona i obrazy banera akcji dokładnie opisują jej funkcję.
 • Unikaj stosowania zbyt wielu słów kluczowych, powtórzeń lub niepowiązanych ze sobą słów kluczowych.
 • Wyjaśnij, czy Akcja wymaga płatności za którąkolwiek z jej funkcji.

Opinie użytkowników nie są dozwolone w opisie akcji.

Zadowolenie użytkowników

Aby zadbać o wygodę użytkowników, musisz wykonać działanie w opisany sposób, zadbać o wygodę użytkowników i korzystać z funkcji platformy.

Czynności powinny być zgodne ze wskazówkami dotyczącymi projektowania rozmów. Działania, które znacznie odbiegają od wytycznych interfejsu użytkownika lub są źle odbierane przez użytkowników, mogą zostać wyłączone z określonych platform, mogą zostać odrzucone lub usunięte z katalogu, na przykład w przypadku:

 • Sugerowanie akcji obsługuje większy zakres poleceń niż w przypadku rozmowy lub informacji z katalogu.

  • Jeśli na przykład odpowiedź brzmi „Zapytaj mnie o cokolwiek”, a odpowiedź zostanie użyta tylko w odpowiedzi „Kto jest prezydentem Polski?”.
 • Nasłuchiwanie polecenia bez pytania (np. powitania) lub pośredniego lub pośredniego pytania. Obejmuje to uruchomienie mikrofonu czynności na potrzeby słuchania lub rejestrowania użytkownika bez oczekiwania. Użytkownik musi wiedzieć, że akcja rejestruje odpowiedź lub polecenie. Przykłady:

  • Akcja odpowiada na pytanie użytkownika, a potem zaczyna nasłuchiwać dodatkowego polecenia bez pytania o kolejne pytanie.
  • Akcja wydaje komunikat zamykający, ale nadal rejestruje użytkownika.
  • Akcja rozpoczyna otwieranie mikrofonu i rejestruje użytkownika bez sygnalizowania użytkownikowi, że wykonała polecenie lub odpowiedź.
 • Oczekiwanie na reakcje użytkowników w czasie akcji: pozostaw mikrofon włączony bez niejasnych sformułowań i niezapewnienia użytkownikowi oczekiwań dotyczących charakteru interakcji.

  • Akcja uczenia się języka wykrywa na przykład odpowiedzi bez wyjaśniania użytkownikowi, jak interakcja będzie się odbywać.
 • nieprawidłowe działanie na wszystkich urządzeniach z Asystentem, które obsługują wymagane funkcje;

  • np. działanie działa na urządzeniach Google Home, ale nie na urządzeniach mobilnych.
 • Odtwarzanie pliku z ciszą dźwięku bez wyraźnego celu

  • na przykład gdy akcja otworzy się i odtworzy plik z cichymi dźwiękami bez wyjaśnienia powodu.
 • Niewłaściwe używanie funkcji interakcji na urządzeniach z Asystentem.

  • Przykładem może być uruchamianie diod LED Google Home poza przeznaczeniem określonym tutaj.
 • ciągłość odtwarzania tekstu na mowę lub nagrany dźwięk przez ponad 240 sekund, chyba że używasz interfejsu Media Response API.

 • uszkodzone linki lub obrazy;

 • Oznaczanie marki lub dodawanie do niego akcji podczas interakcji użytkownika z terminologią powiązaną z platformą dla deweloperów spoza Google.

 • Brak alternatywnego tekstu i głosu dla obrazów w interfejsach niegraficznych.

 • Dźwięk niepasuje do tekstu wizualnego i jest przekształcany na mowę w interfejsach graficznych.

 • rejestrowanie działań, które wprowadzają w błąd lub są nieistotne,

  • Możesz na przykład wybrać intencję wbudowanego zamiaru „Zamów taksówkę”, gdy akcja prezentuje informacje o pogodzie.
 • Umieszczenie w elementach sugestii niepotrzebnych słów opisowych, takich jak przymiotniki, przysłówki lub niejednoznaczne słownictwo.

  • Na przykład „Kup najlepszą pizzę” lub „Wypróbuj szczęście”.

Akcje dla całej rodziny

Aby upewnić się, że deweloperzy uczestniczący w programie Akcje dla całej rodziny mogą tworzyć programy odpowiednie dla rodzin, ograniczamy możliwość udziału w programie do tych deweloperów, którzy utworzyli już aplikację Zatwierdzone przez nauczycieli w Google Play lub zawarli umowę partnerską z Google dotyczącą przyjętego działania dla całej rodziny. Deweloperzy, których aplikacje zostały usunięte z Programu aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli i nie mają obecnie zawartej z Google ważnej umowy partnerskiej dotyczącej Akcji dla całej rodziny, nie kwalifikują się już do udziału w programie Akcje dla całej rodziny.

Akcja jest skierowana do dzieci lub zawiera treści dla dzieci, dlatego musi uczestniczyć w programie Akcje dla całej rodziny. W przeciwnym razie nie zostanie zatwierdzona do publikacji na platformie. Obejmuje to zarówno działania kierowane na dzieci, jak i główną grupę odbiorców.

Słowo „dziecko” może mieć wiele znaczeń w zależności od regionu i kontekstu. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem i określić zobowiązania oraz ograniczenia wynikające z działania użytkownika. Deweloperzy AFF mogą wdrożyć to działanie we wszystkich lokalizacjach obsługiwanych przez Actions on Google oprócz Maroka, Tunezji i Jemenu.

Wymogi programu

Zanim prześlesz Akcję w programie Akcje dla całej rodziny, musisz zadbać o to, aby była ona odpowiednia dla dzieci i zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA) oraz unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Akcje w programie Akcje dla całej rodziny muszą spełniać kryteria kwalifikacji opisane w tej sekcji i być zgodne z Warunkami korzystania z usługi Actions on Google, w tym z Załącznikiem dla całej rodziny.

Kryteria kwalifikacji

 1. Potwierdzasz, że jesteś deweloperem aplikacji dla całej rodziny. W tym celu prześlij linki referencyjne do swoich aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli w Google Play lub zawarłeś umowę partnerską z Google, w ramach której będzie prowadzone działania dla całej rodziny. Deweloperzy, którzy usunęli wszystkie swoje aplikacje z Programu aplikacji zatwierdzonych przez nauczycieli i nie podpisali jeszcze ważnej umowy partnerskiej z Google dotyczącej tej akcji, nie kwalifikują się do programu Akcje dla całej rodziny.
 2. Akcja jest kierowana na dzieci jako główną grupę odbiorców lub na jedną z tych grup.
 3. Jeśli akcja nie jest kierowana na dzieci (np. na automatyzację w domu czy działania związane z produktywnością), nie może ona wziąć udziału w programie Akcje dla całej rodziny.
 4. Wszystkie Akcje dla całej rodziny muszą być odpowiednie dla dzieci. Działania nie mogą zawierać żadnych nieodpowiednich materiałów, w tym treści dla dorosłych, niewybrednego humoru, wulgarnego języka, treści przedstawiających przemoc lub budzących silne emocje ani takich, jak samookaleczanie. Działania nie mogą zawierać materiałów promujących negatywne postrzeganie ciała lub siebie, w tym dla rozrywki plastycznej, utraty masy ciała i innych zabiegów kosmetycznych w celu zmiany wyglądu.
 5. Głównym celem akcji nie może być szerokie udostępnianie niemoderowanych treści użytkowników, takich jak sieć społecznościowa lub działanie na forum użytkowników.
 6. Działania nie mogą gromadzić ani zbierać żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników.
 7. Działania nie mogą zawierać reklam, w tym przesyłanych strumieniowo. Wiadomości autopromocyjne są dopuszczalne, jeśli ich temat, treść i język są odpowiednie dla dzieci.
 8. Działania nie mogą korzystać z niemoderowanych treści, a wszystkie treści akcji podlegają okresowej kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
 9. Działania nie mogą korzystać z logowania przez Google (łączenie kont), prosić o zakresy protokołu OAuth, uzyskiwać dostępu do interfejsów API danych użytkowników (z wyjątkiem przybliżonej lokalizacji urządzenia) ani uzyskiwać dostępu do interfejsów API transakcji.
 10. Informujesz, że akcja oraz wszystkie używane przez nią interfejsy API i pakiety SDK są zgodne z COPPA, RODO i innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Akcje zaakceptowane w programie Akcje dla całej rodziny muszą przez cały czas być zgodne ze standardami programu, także w ramach kolejnych aktualizacji. Uczestnicy mogą zrezygnować z programu AFF i pozostawać na platformie Actions on Google tylko wtedy, gdy nie są już odbiorcami głównymi ani nie są odbiorcami głównymi.

Google zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia dowolnego działania, które zostanie uznane za nieodpowiednie do programu lub nieodpowiednie dla Akcji dla całej rodziny na podstawie powyższych kryteriów.

Urządzenia z Asystentem

Działania związane z bezpieczeństwem lub inwigilacją nie mogą rejestrować informacji umożliwiających identyfikację osób bez ich zgody. Działania związane z dzwonkami do drzwi nie mogą na przykład rejestrować, kto jest przy drzwiach bez wyraźnej zgody tej osoby.

Oprócz tego dźwięk wysyłany z Google do urządzeń innych firm za pomocą funkcji dwukierunkowej rozmowy, która jest dostępna tylko w przypadku dzwonków, może być wykorzystywana tylko do obsługi funkcji dwukierunkowej. Dane z dwukierunkowej rozmowy mogą być przechowywane, rejestrowane lub nagrywane wyłącznie do celów związanych z tą funkcją i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów.

Nie zezwalamy na akcje informujące pojazdy poruszające się pasażerami o ruchu.

Będziemy certyfikować tylko te akcje, które dają użytkownikom możliwość wyboru asystenta, do którego mogą się połączyć. Nie da się zatwierdzić działań, w przypadku których użytkownicy muszą połączyć się z innym Asystentem głosowym.

Weryfikacja dodatkowego użytkownika

Partnerzy wymagają włączenia dodatkowej weryfikacji użytkownika w przypadku każdej operacji, która może zmienić stan urządzenia na niezabezpieczone lub wyłączone, na przykład otwarcie drzwi, wyłączenie kamery, wyłączenia systemu alarmowego lub otwarcia urządzenia potencjalnie niebezpiecznego.

Mimo że zabezpieczenia mogą różnić się w zależności od typu urządzenia, urządzenia te muszą przynajmniej wymagać połączenia kont i dodatkowej weryfikacji użytkownika, na przykład potwierdzenia na zabezpieczonym urządzeniu mobilnym albo podania hasła lub kodu PIN. Niezależnie od charakteru akcji (Conversations vs. Smart Home API Direct Action) dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń jest wymagane, aby zachować zgodność z zasadami Google. Jeśli jednak użytkownik wprowadzi weryfikację dodatkową, możesz zaoferować mu opcję rezygnacji. Język rezygnacji powinien być dokładny i zrozumiały dla użytkownika.

Google zaleca używanie inteligentnych urządzeń domowych przy użyciu interfejsu Smart Home API. W przypadku integracji inteligentnego domu opisane są dodatkowe metody weryfikacji użytkowników opisane tutaj.

Certyfikacja z certyfikatem OK Google

Użytkownicy szukający urządzeń z plakietką „Działa z OK Google” mogą oczekiwać solidnych funkcji, a także bezpiecznego, niezawodnego i bezproblemowego działania. Oprócz wymienionych powyżej zasad dodatkowego uwierzytelniania użytkowników deweloperzy muszą też spełniać te wymagania dotyczące certyfikacji urządzeń i używania plakietki „Działa z OK Google”:

Funkcje

Interfejs Google Home Smart Home API obsługuje typy urządzeń i cechy zgodne z funkcjami inteligentnych urządzeń domowych. Rodzaj urządzenia powinien być dokładny na podstawie tożsamości urządzenia. Jeśli na przykład masz inteligentny przełącznik kontrolujący oświetlenie, typ urządzenia, którego używasz, to Switch, ponieważ reprezentuje charakter urządzenia fizycznego. Instrukcje dotyczące urządzeń wraz z wymaganymi funkcjami znajdziesz tutaj.

Poza tym jeśli do urządzenia dewelopera zostaną dodane nowe cechy urządzenia, deweloper musi udostępnić je użytkownikom Asystenta Google podczas uruchamiania. Na przykład w przypadku żarówek kolorów użytkownicy mogą za pomocą Asystenta Google zmieniać kolor żarówek, włączać i wyłączać je, a także zmieniać ich jasność.

Google zastrzega sobie prawo do nieprzesłania zgłoszeń, jeśli urządzenie dewelopera nie integruje wszystkich funkcji dostępnych na urządzeniu z jego kompatybilnymi cechami inteligentnego domu interfejsu API. Dzięki temu Asystent Google może oferować użytkownikom funkcje najwyższej jakości.

Stan raportowania

Wszystkie urządzenia będą przekazywać do Google aktualizacje stanu za pomocą stanu raportowania interfejsu HomeGraph API. Wyjątkiem są urządzenia obsługujące tylko polecenia, takie jak kontrolery podczerwień. Stan raportu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wyświetlania stanu urządzenia na wszystkich platformach i w usługach Asystenta. Wymagamy, aby wszyscy partnerzy ze stanem urządzenia wdrożyli raport StateState. Więcej informacji znajdziesz w funkcji ReportStateAndnotifications w dokumentacji dla programistów.

Raportowanie zmian konfiguracji użytkownika

Deweloperzy muszą zgłaszać Google zmiany w konfiguracji urządzenia w ekosystemie. Jeśli na przykład twórca udostępni funkcje takie jak obsługiwane cechy, a użytkownik doda lub usunie urządzenie albo zmieni jego nazwę, Google musi zgłosić te zmiany. Dzięki temu użytkownicy nie muszą rozłączać kont i ponownie łączyć ich z kontem, aby otrzymywać aktualne informacje po wprowadzeniu ich w aplikacji dla deweloperów. Można to zrobić za pomocą interfejsu Request Sync API.

Stałe połączenia

Urządzenia połączone z chmurą powinny mieć trwałe połączenie do kontroli w chmurze zarówno za pomocą samego urządzenia, jak i przez nieruchome centrum partnerskie. Urządzenia mobilne i tablety nie mogą służyć jako urządzenia pośrednie na inteligentnych urządzeniach domowych. W przypadku urządzeń o niskim poborze energii, które odłączają urządzenie od protokołu połączenia (np. Wi-Fi), należy zastosować metody umożliwiające wybudzanie urządzenia w celu kontroli w chmurze.

Strona autoryzacji urządzenia Google

Aby zachować zgodność z naszą polityką prawną i polityką prywatności, strona protokołu OAuth powinna wskazywać, że Twoja aplikacja łączy lub udostępnia dane aplikacji Google, a nie Google Home czy Asystent Google. Musisz mieć oświadczenie Google dotyczące autoryzacji, np. „Logując aplikację, upoważniasz Google do sterowania Twoimi urządzeniami”.

Certyfikat bezpieczeństwa

Niektóre urządzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu, np. urządzenia do gotowania mogą się nagrzać. W przypadku każdego urządzenia, które może stwarzać podwyższenie ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, należy udostępnić certyfikat UL (lub podobny). Więcej informacji na temat wymagań związanych z certyfikatami bezpieczeństwa znajdziesz tutaj.

Jakość

Utrzymanie wysokiej wydajności i niezawodności jest kluczem do wspólnego zapewniania użytkownikom wygody. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do wskaźników wykorzystania i wydajności integracji, odwiedzając ich stronę projektu Google Cloud Platform. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do danych o skuteczności znajdziesz tutaj.

Po wstępnej certyfikacji programiści powinni utrzymać odpowiedni poziom wydajności urządzeń. Istnieje kilka czynników wpływających na skuteczność:

 1. Opóźnienie i niezawodność wysyłania poleceń za pomocą urządzeń z Asystentem.
 2. Niezawodne łączenie kont i odświeżanie tokenów
 3. Raportowanie dokładności i czasu oczekiwania na zmiany stanu raportowania

Oczekiwania dotyczące jakości zostały określone na poziomie typu urządzenia w dokumentacji Smart Home API. Ciągłe niespełnianie tych oczekiwań może spowodować pogorszenie integracji, a w skrajnych przypadkach wyłączenie jej do czasu poprawy wydajności.

Odświeżanie certyfikatów

Integracje Smart Home API powinny zostać ponownie certyfikowane, gdy zostanie on dodany do interfejsu API lub gdy Twoje urządzenie doda nowe funkcje obsługiwane przez Smart Home API. Obejmuje to dodatkowe urządzenia dodane przez partnera do integracji. Przykład: w przypadku nowych urządzeń muszą być też spełnione wymagania dotyczące certyfikacji.

Dodatkowo integracje muszą być ponownie odnawiane co 12 miesięcy od momentu ostatniej ponownej certyfikacji lub dodania nowych funkcji. Dzięki temu nadal będziesz mieć możliwość korzystania z plakietki Works-With, a Twoja integracja pozostanie w dobrym stanie. Brak ponownej certyfikacji cofnie Twoją zgodę na korzystanie z plakietki Works-With. Może też skutkować wykonaniem co najmniej 1 działania związanego z egzekwowaniem integracji z interfejsem Smart Home API.

Sprzeczne warunki

Zasady te nie ograniczają ani nie zmieniają żadnych warunków korzystania z usługi ani innych umów, które mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z odpowiednich produktów lub usług Google, chyba że wyraźnie określają, że zmieniają określone warunki korzystania z usługi.

Egzekwowanie zasad

Jeśli akcja narusza którekolwiek z naszych zasad, możemy podjąć co najmniej 1 takie działanie względem Twojego konta lub konta dewelopera, jak opisano poniżej. Wyślemy Ci też powiadomienie o podjętych przez nas działaniach oraz o sposobie odwołania się, jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd.

Pamiętaj, że powiadomienia o usunięciu lub administracyjne mogą nie wskazywać każdego naruszenia zasad związanego z działaniem. Deweloperzy są odpowiedzialni za rozwiązanie wszelkich problemów ze zgodnością z zasadami i dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z pozostałymi zasadami. Jeśli nie podejmiesz odpowiednich działań, możemy podjąć dalsze działania, takie jak trwałe usunięcie akcji lub zamknięcie konta.

Powtarzające się lub poważne naruszenia (np. złośliwego oprogramowania, oszustwa lub działań, które mogą spowodować uszkodzenie użytkownika lub urządzenia) Warunków korzystania z usługi lub zasad Actions on Google może spowodować zamknięcie konta danego dewelopera lub powiązanych z nim kont.

Odrzucenie

 • Nowa aktualizacja akcji lub działania przesłana do sprawdzenia nie będzie dostępna w Asystencie Google.
 • Jeśli aktualizacja istniejącej czynności została odrzucona, wersja akcji opublikowana przed aktualizacją pozostanie dostępna w Asystencie Google.
 • Odrzucenia nie mają wpływu na dostęp do istniejących instalacji, statystyk i ocen użytkowników w ramach odrzuconego działania.
 • Odrzucenia nie wpływają na opinię o koncie dewelopera Actions on Google.
 • Jeśli akcja jest kierowana na wiele regionów, odrzucenie w jednym z języków spowoduje odrzucenie akcji w danym języku.

Usuwanie

 • Akcja, wraz z jej wcześniejszymi wersjami, zostanie usunięta z Asystenta Google i nie będzie już dostępna dla użytkowników w żadnym języku.
 • Ponieważ akcja zostanie usunięta, użytkownicy nie będą mogli jej zobaczyć w katalogu, instalacji, statystyk ani ocen użytkowników ani ich wywołać. Te informacje zostaną przywrócone po przesłaniu zgodnej z zasadami aktualizacji usuniętego działania.
 • Użytkownicy mogą nie mieć możliwości dokonywania zakupów w działaniu ani korzystania z funkcji płatności w ramach akcji, dopóki nie zostanie ona zatwierdzona przez Google.
 • Usunięcia nie wpływają od razu na opinię o koncie dewelopera w Actions on Google

Ograniczona widoczność

 • Widoczność Twojej akcji w Asystencie Google może być ograniczona. Działanie pozostanie w Asystencie Google i będzie dostępne dla użytkowników w wyraźny sposób.
 • Działanie, które ma ograniczony dostęp, nie wpływa na opinię o koncie dewelopera w Actions on Google.

Usunięcie konta

 • Po zamknięciu konta dewelopera wszystkie akcje w Twoim katalogu zostaną usunięte z Asystenta Google i nie będzie już można publikować nowych działań. Spowoduje to też trwałe zawieszenie powiązanych kont dewelopera w Asystencie Google.
 • Wielokrotne zawieszenia lub zawieszenia wynikające z rażącego naruszenia zasad mogą również spowodować zamknięcie Twojego konta w Actions on Google.
 • Ponieważ Działania na zamkniętym koncie zostaną usunięte, użytkownicy nie będą mogli wyświetlić istniejących informacji o działaniu, istniejących instalacji, statystyk ani ocen.

Odwołanie od działania związanego z egzekwowaniem zasad

Działanie zostanie przywrócone, jeśli doszło do pomyłki, gdy okaże się, że zasady te nie naruszają Warunków korzystania z usługi ani zasad dotyczących Actions on Google. Jeśli po dokładnym zapoznaniu się z zasadami uważasz, że nasze działania związane z egzekwowaniem zasad są błędne, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w naszym powiadomieniu, aby się odwołać. Możesz też się z nami skontaktować tutaj.

Historia zmian

 • 22 września 2022 r. – zmieniliśmy zasady dotyczące urządzeń z obsługą urządzeń inteligentnych, aby uwzględnić kryteria funkcji Dwukierunkowej rozmowy.
 • 11 marca 2021 r. – zmiany w zasadach dotyczących inteligentnych urządzeń oraz zasad dotyczących alkoholu, tytoniu i narkotyków.
 • 11 stycznia 2021 r. – aktualizacja zasad programu Akcje dla całej rodziny.
 • 10 lipca 2020 r. – zmodyfikowana strona zasad, przenosząca określone zasady w różnych kategoriach. Obejmuje to przeniesienie transakcji i promocji do sekcji Generowanie przychodu i reklam oraz tworzenie nowych kategorii dla urządzeń z włączonymi urządzeniami i wygody użytkowników. Dodaliśmy kolejne przykłady i kontekst do wszystkich kategorii związanych z ograniczeniami dotyczącymi treści, zachowaniami wprowadzającymi w błąd i własnością intelektualną. Rozszerzenie zasad dotyczących spamu o wymagania dotyczące minimalnej funkcjonalności i dodanie nowych zasad dotyczących zmanipulowanych treści. Dodaliśmy nową sekcję opisującą proces egzekwowania zasad.
 • 8.10.2019 – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące wprowadzających w błąd.
 • 29 lipca 2019 r. – wprowadzono zmiany w sekcjach Zasady dotyczące działań w Google, Bezpieczeństwo dzieci, Usługi finansowe, Dane użytkownika, Akcje dla całej rodziny i Transakcje.
 • 7.05.2019 – wprowadzono zmiany w zasadach dotyczących transakcji odnoszących się do działań w aplikacji.
 • 18.04.2019 – zmiany w zasadach dotyczących zdrowia.
 • 6 lutego 2019 r. – wprowadzono zmiany w zasadach dotyczących wrażeń użytkownika oraz przemocy i niebezpiecznych działań.
 • 8 stycznia 2019 r. – wprowadzono niewielkie zmiany w zasadach dotyczących stanu zdrowia, transakcji, zasad dotyczących urządzeń z włączonym inteligentnym dostępem, zasad dotyczących spamu i zasad dotyczących wrażeń użytkowników.
 • 06.11.2018 – przenieśliśmy listę obsługiwanych krajów do sekcji Transakcje do odpowiednich przewodników.
 • 11.10.2018 – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące AFF, aby uwzględnić dodatkowe języki.
 • 04.10.2018 – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące transakcji, aby uwzględnić towary cyfrowe. Dodaliśmy też Logowanie przez Google, które jest dostępne w przypadku opcji łączenia kont i tożsamości.
 • 25 września 2018 r. – zaktualizowaliśmy zasady AFF, aby uwzględnić nowe rynki.
 • 06.09.2018 – zaktualizowaliśmy zasady dotyczące wygody użytkowników w zakresie niejawnych i jednoznacznych komunikatów oraz poprawiliśmy zasady dotyczące transakcji.
 • 17 lipca 2018 r. – dodaliśmy zasady dotyczące luk w zabezpieczeniach oraz wprowadziliśmy drobne zmiany w zasadach dotyczących promocji, transakcji, wymagań dotyczących nazw oraz zasad dotyczących wrażeń użytkownika. Dodaliśmy także dodatkowy język wprowadzający, który opisuje nasze podejście do egzekwowania zasad i informacji dla deweloperów.
 • 22.05.2018 – zmodyfikowaliśmy zasady dotyczące działań związanych z przemocą i niebezpiecznymi działaniami, aby zakazać działań związanych ze sprzedażą materiałów wybuchowych, broni, broni palnej i powiązanych składników. Zwiększyliśmy też dostępność programu Akcje dla całej rodziny, aby obejmował on Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Niemcy i Japonię.
 • 27.03.2018 – dodaliśmy kilka nowych zasad, w tym zasady dotyczące usług finansowych oraz zasad dotyczących reklamowania alkoholu i tytoniu. Zasada automatyki domowej została rozwinięta i zmieniła nazwę urządzeń z obsługą urządzeń inteligentnych. Zmieniliśmy formatowanie lub wprowadziliśmy drobne zmiany w zasadach dotyczących zdrowia, transakcji, zasad dotyczących danych użytkownika i wygodzie użytkowników.
 • 2 stycznia 2018 r. – dodanie funkcji związanych z wygodą użytkownika, treści użytkowników, treści dla dorosłych, dane użytkownika (prywatność), aktualizacja interfejsu API (w zasadach dotyczących spamu), zasady dotyczące aplikacji służb ratunkowych.
 • 04.10.2017 – zaktualizowaliśmy sekcje „Działania niezgodne z prawem”, „Zdrowie”, „Łączenie kont”, „Wymagania dotyczące nazwy” i „Transakcje”. Sekcja Dla dzieci została zastąpiona nową sekcją Aplikacje dla całej rodziny.
 • 17.05.2017 – wprowadziliśmy kilka nowych funkcji, takich jak transakcje, wizualne interfejsy oraz inteligentne integracja domu. Dodaliśmy zasady dotyczące ostrzeżeń o treściach dla dorosłych oraz doprecyzowując sekcje dotyczące nazewnictwa, katalogów oraz promocji i wrażeń użytkowników.
 • 8 lutego 2017 r. – zaktualizowaliśmy sekcje Hazard, Inne ograniczenia i Interfejs użytkownika. Kilka zasad zostało zaktualizowanych i skonsolidowanych w nowej sekcji dotyczącej nazw, informacji o aplikacji i promocji. Wystąpiły też inne istotne zmiany.