Thông tin trong thư mục

Trước khi xuất bản Hành động, bạn cần cung cấp thông tin về Hành động của mình. Thông tin này xuất hiện trên trang thư mục Trợ lý của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải quảng bá và nêu bật các khả năng của Hành động của mình, đồng thời cung cấp mọi thông tin mà người dùng cần biết về Hành động của bạn. Một trang thư mục phù hợp cần có những thông tin chi tiết sau:

 • Nội dung mô tả: Nội dung tóm tắt ngắn gọn về những việc mà Hành động đó có thể làm và các tính năng của Hành động đó.
 • Lệnh gọi mẫu (Không bắt buộc): Hướng dẫn này hướng dẫn người dùng cách gọi Hành động của bạn sau khi khám phá ra chúng.
 • Biểu tượng và ảnh biểu ngữ: Những hình ảnh này phản ánh thương hiệu của bạn và giúp Hành động của bạn trở nên khác biệt với các Hành động khác.

Trong bảng điều khiển Actions, hãy chuyển đến phần Triển khai > Thông tin thư mục để xem lại và cập nhật trang thư mục trong Trợ lý.

Bạn có thể chỉ định thông tin thư mục cho từng ngôn ngữ và khu vực mà Hành động của bạn sử dụng. Để chuyển sang thông tin thư mục cho một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào ngôn ngữ ở đầu phần đó rồi nhập thông tin đã dịch. Hãy đọc phần xuất bản bản địa hoá để biết thêm thông tin.

Bộ chọn ngôn ngữ cho thông tin thư mục của một Hành động

Nội dung mô tả

Nội dung mô tả ngắn gọn và đầy đủ giúp người dùng hình dung được Hành động của bạn:

 • Nội dung mô tả ngắn là một dòng tóm tắt về Hành động của bạn.
 • Nội dung mô tả đầy đủ cung cấp thêm thông tin chi tiết về những việc người dùng có thể làm với Hành động của bạn.

Phần mô tả của trang thông tin về thư mục

Hình ảnh

Đây là những hình ảnh biểu trưng và biểu ngữ dùng trên trang thư mục Trợ lý cũng như trong Trợ lý khi người dùng tương tác với Hành động của bạn.

 • Biểu trưng nhỏ nên có kích thước 192x192.
 • Hình ảnh biểu ngữ lớn phải có kích thước 1920x1080.
 • Cả hai hình ảnh phải được điều chỉnh theo tỷ lệ theo kích thước trên, có nền trong suốt và sử dụng định dạng PNG.

Phần hình ảnh của trang thông tin thư mục

Thông tin về người liên hệ

Thông tin liên hệ được cung cấp công khai trên trang danh bạ Trợ lý cho Hành động của bạn và cho phép người dùng liên hệ trực tiếp với bạn để trao đổi về các vấn đề và ý kiến phản hồi.

Mục thông tin liên hệ trên trang thông tin danh bạ

Phần này dùng để thiết lập các đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư được cung cấp công khai (bắt buộc) và điều khoản dịch vụ (không bắt buộc) cho Hành động của bạn.

Mục quyền riêng tư và sự đồng ý trên trang thông tin về thư mục

Các cụm từ gọi khác

Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động tạo một lệnh gọi cho Hành động của bạn. Bạn có thể thêm các lệnh gọi mẫu khác mà người dùng sẽ thấy trên trang thư mục của Hành động.

Đọc thêm về yêu cầu.

Thông tin bổ sung

Phần này bao gồm:

 • Danh mục: Danh mục mô tả chính xác nhất Hành động của bạn. Điều này giúp người dùng tìm thấy Hành động của bạn.
 • Dành cho gia đình: Nêu rõ xem Hành động của bạn có thuộc chương trình Hành động dành cho gia đình hay không.
 • Rượu và thuốc lá: Nếu có, bạn phải xác minh độ tuổi khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
 • Hướng dẫn thử nghiệm: Thông tin bổ sung mà người kiểm thử của Google có thể cần để phê duyệt Hành động của bạn.
 • Giao dịch: Các lựa chọn đối với giao dịch bán hàng hoá thực và hàng hoá kỹ thuật số thông qua Hành động của bạn.
 • Chính sách micrô: Tuỳ chọn để chỉ định việc Hành động của bạn có bật micrô bất cứ lúc nào mà không cần nhắc người dùng nhập hay không.

Phần thông tin bổ sung của trang thông tin thư mục