ดัชนีตัวอย่าง

ใช้หน้านี้เพื่อค้นหาตัวอย่างตามฟีเจอร์การดำเนินการของแอปที่รองรับ เลือกตัวอย่างด้านล่างเพื่อดูตัวอย่างทั้งหมดในที่เก็บ Actions on Google GitHub คุณอาจโคลนหรือดาวน์โหลดตัวอย่างจากที่เก็บ GitHub เพื่อช่วยในการสร้างการดำเนินการของคุณเองได้

ตัวอย่างใน GitHub

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างแอป Android ของเรา คุณจะกรองตารางนี้ตามฟีเจอร์หรือ Intent ในตัว (BII) ที่ต้องการให้แสดงในตัวอย่างได้

ตัวอย่าง คำอธิบาย ฟีเจอร์และ BII ที่โดดเด่น
ตัวอย่างพื้นฐานฟิตเนส ตัวอย่างแอป Android นี้เป็นแอปฟิตเนสแบบง่ายๆ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการออกกำลังกาย รวมถึงเริ่มและหยุดตัวจับเวลาการออกกำลังกายได้ actions.intent.START_EXERCISE, actions.intent.STOP_EXERCISE, actions.intent.GET_EXERCISE_OBSERVATION
ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำ แอป Android ตัวอย่างนี้ใช้จัดการรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ ผู้ใช้จะเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ ค้นหารายการตามหมวดหมู่ และดูข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำเสร็จแล้วได้ actions.intent.GET_THING actions.intent.OPEN_APP_FEATURE
ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Google Analytics สำหรับ Firebase ตัวอย่างแอป Android นี้จะใช้แอปรายการสิ่งที่ต้องทำกับ Google Analytics สำหรับ Firebase บันทึกเหตุการณ์ App Actions ด้วย Firebase SDK และแสดงภาพสถิติแบบรวมในหน้าแดชบอร์ด Streamview