ธุรกรรม

สร้างธุรกรรมลงในการดําเนินการของคุณและขายสินค้าให้แก่ผู้ใช้ผ่าน Google Assistant ฟังก์ชันการทํางานของธุรกรรมช่วยให้ผู้ใช้สั่งซื้อและจองจับต้องได้ด้วยธุรกรรมจริง หรือซื้อสินค้าดิจิทัลจาก Google Play Store ด้วยธุรกรรมดิจิทัลได้ทันที

ทำธุรกรรมที่เป็นสินค้าจริง

ขายสินค้าที่เป็นวัตถุและสินค้าอื่นๆ ให้กับผู้ใช้ Google Assistant ดูวิธีเพิ่มขั้นตอนการทําธุรกรรมจริงลงในการดําเนินการ

ทำธุรกรรมสินค้าดิจิทัล

ขายการซื้อในแอปของ Google Play ให้กับผู้ใช้ Google Assistant ดูวิธีเพิ่มโฟลว์ธุรกรรมดิจิทัลลงในการดําเนินการ