Conversational Actions will be deprecated on June 13, 2023. For more information, see Conversational Actions sunset.
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ธุรกรรม

สร้างธุรกรรมเป็นการกระทําและขายสินค้าให้แก่ผู้ใช้ผ่าน Google Assistant ฟังก์ชันการทํางานของธุรกรรมช่วยให้ผู้ใช้สั่งซื้อและจองแบบจับต้องได้ด้วยธุรกรรมจริง หรือซื้อสินค้าดิจิทัลจาก Google Play Store ได้ทันทีด้วยธุรกรรมดิจิทัล

สร้างธุรกรรมที่จับต้องได้

ขายสินค้าที่จับต้องได้และสินค้าอื่นๆ ให้กับผู้ใช้ Google Assistant ดูวิธีเพิ่มขั้นตอนธุรกรรมจริงลงในการดําเนินการ

สร้างธุรกรรมสินค้าดิจิทัล

ขายการซื้อในแอป Google Play ให้ผู้ใช้ Google Assistant ดูวิธีเพิ่มโฟลว์ธุรกรรมดิจิทัลลงในการดําเนินการ