Google Workspace'teki Özel Menüler

Komut dosyaları, tıklandığında bir Apps Komut Dosyası işlevini yürüten kullanıcı arayüzü öğeleri ekleyerek belirli Google ürünlerini genişletebilir. En yaygın örnek Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar veya Formlar'daki özel bir menü öğesinden bir komut dosyasının çalıştırılmasıdır. Ancak komut dosyası işlevleri, Google E-Tablolar'da resimler ve çizimler tıklanarak da tetiklenebilir.

Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar veya Formlar'da özel menüler

Apps Komut Dosyası; Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar veya Formlar'a yeni menüler ekleyebilir ve her menü öğesi komut dosyasındaki bir işleve bağlıdır. (Google Formlar'da özel menüler, yalnızca formu değiştirmek üzere açan düzenleyiciye görünür, yanıt vermek için formu açan kullanıcılara gösterilmez.)

Bir komut dosyası yalnızca dokümana, e-tabloya veya forma bağlıysa menü oluşturabilir. Kullanıcı bir dosyayı açtığında menüyü görüntülemek için menü kodunu bir onOpen() işlevine yazın.

Aşağıdaki örnekte, bir öğeli menü, ardından görsel ayırıcı ve ardından başka bir öğe içeren alt menü ekleme gösterilmektedir. (Google E-Tablolar'da yeni sürümü kullanmıyorsanız bunun yerine addMenu() söz dizimini kullanmanız gerektiğini ve alt menülerin kullanılamadığını unutmayın.) Kullanıcı menü öğelerinden birini seçtiğinde, karşılık gelen bir işlev bir uyarı iletişim kutusu açar. Açabileceğiniz iletişim kutusu türleri hakkında daha fazla bilgi için iletişim kutuları ve kenar çubukları kılavuzuna bakın.

function onOpen() {
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 // Or DocumentApp, SlidesApp or FormApp.
 ui.createMenu('Custom Menu')
   .addItem('First item', 'menuItem1')
   .addSeparator()
   .addSubMenu(ui.createMenu('Sub-menu')
     .addItem('Second item', 'menuItem2'))
   .addToUi();
}

function menuItem1() {
 SpreadsheetApp.getUi() // Or DocumentApp, SlidesApp or FormApp.
   .alert('You clicked the first menu item!');
}

function menuItem2() {
 SpreadsheetApp.getUi() // Or DocumentApp, SlidesApp or FormApp.
   .alert('You clicked the second menu item!');
}

Bir doküman, e-tablo, sunu veya form yalnızca belirli bir ada sahip tek bir menü içerebilir. Aynı komut dosyası veya başka bir komut dosyası aynı ada sahip bir menü eklerse yeni menü, eskisinin yerini alır. Dosya açıkken menüler kaldırılamaz, ancak belirli bir özellik ayarlanmışsa ileride menüyü atlamak için onOpen() işlevinizi yazabilirsiniz.

Google E-Tablolar'da tıklanabilir resim ve çizimler

Komut dosyası e-tabloya bağlı olduğu sürece, Google E-Tablolar'da bir resme veya çizime Apps Komut Dosyası işlevi de atayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, bunun nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir.

 1. Google E-Tablolar'da, e-tabloya bağlı bir komut dosyası oluşturmak için Uzantılar > Apps Komut Dosyası'nı seçin.
 2. Komut dosyası düzenleyicideki tüm kodları silin ve aşağıdaki kodu yapıştırın.

   function showMessageBox() {
    Browser.msgBox('You clicked it!');
   }
  
 3. E-Tablolar'a dönün ve Ekle > Resim veya Ekle > Çizim'i seçerek bir resim veya çizim ekleyin.

 4. Ekledikten sonra resmi veya çizimi tıklayın. Sağ üst köşede küçük bir açılır menü seçici görünür. Komut dosyasını tıklayın ve Komut dosyası ata'yı seçin.

 5. Görünen iletişim kutusuna, çalıştırmak istediğiniz Apps Komut Dosyası işlevinin adını parantez olmadan (bu örnekte showMessageBox) yazın. Tamam'ı tıklayın.

 6. Resmi veya çizimi tekrar tıklayın. İşlev şimdi yürütülür.