Method: properties.audienceExports.get

Pobiera metadane konfiguracji dotyczące eksportu określonej listy odbiorców. W ten sposób możesz dowiedzieć się więcej o eksporcie odbiorców po jego utworzeniu.

Wprowadzenie do eksportowania list odbiorców z przykładami znajdziesz w artykule Tworzenie eksportu list odbiorców.

Interfejsy API eksportowania list odbiorców mają pewne metody w wersji alfa i inne metody zapewniające stabilność w wersji beta. W ramach naszych działań zamierzamy rozwijać metody zwiększania stabilności w wersji beta po zebraniu opinii i wdrożeniu tych metod. Aby przesłać opinię na temat tego interfejsu API, wypełnij formularz opinii o interfejsie Google Analytics Audience Export API.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/audienceExports/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu eksportu list odbiorców. Format: properties/{property}/audienceExports/{audienceExport}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu AudienceExport.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics