MetricHeader

Rapordaki bir metrik sütununu açıklar. Bir raporda istenen görünür metrikler, satırlar ve MetricHeaders'larda sütun girişleri oluşturur. Ancak, özel olarak filtrelerde veya ifadelerde kullanılan metrikler, raporda sütun oluşturmaz. Buna karşılık, bu metrikler başlık oluşturmaz.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "type": enum (MetricType)
}
Alanlar
name

string

Metriğin adı.

type

enum (MetricType)

Metriğin veri türü.