DimensionMetadata

Objaśnienie wymiaru.

Zapis JSON
{
  "apiName": string,
  "uiName": string,
  "description": string,
  "deprecatedApiNames": [
    string
  ],
  "customDefinition": boolean,
  "category": string
}
Pola
apiName

string

Nazwa tego wymiaru. Można go użyć w elemencie name wymiaru. Na przykład: eventName.

uiName

string

Nazwa tego wymiaru w interfejsie użytkownika Google Analytics. Na przykład: Event name.

description

string

Opis sposobu użycia i obliczania tego wymiaru.

deprecatedApiNames[]

string

Nazwy tego wymiaru są nadal używane, ale zostały wycofane. Jeśli ten wymiar jest wypełniony, jest dostępny przez określony czas przez element apiName lub jeden z elementów typu deprecatedApiNames. Po okresie wycofywania ten wymiar będzie dostępny tylko przez apiName.

customDefinition

boolean

Prawda, jeśli wymiar jest niestandardowy dla tej usługi. Obejmuje to wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika, zdarzenia i produktu. Więcej informacji o wymiarach niestandardowych znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/14240153. Obejmuje to również niestandardowe grupy kanałów. Więcej informacji o niestandardowych grupach kanałów znajdziesz na stronie https://support.google.com/analytics/answer/13051316.

category

string

Wyświetlana nazwa kategorii, do której należy ten wymiar. Podobne wymiary i dane są kategoryzowane razem.