DimensionHeader

Rapordaki bir boyut sütununu açıklar. Bir raporda istenen boyutlar, satırlar ve DimensionHeaders'da sütun girişleri oluşturur. Ancak, özel olarak filtrelerde veya ifadelerde kullanılan boyutlar, raporda sütun oluşturmaz. Buna karşılık, bu boyutlar da başlık oluşturmaz.

JSON gösterimi
{
  "name": string
}
Alanlar
name

string

Boyutun adı.