DimensionHeader

Opisuje kolumnę wymiaru w raporcie. Wymiary żądane w raporcie tworzą wpisy kolumn w wierszach i nagłówkach Wymiarów. Jednak wymiary używane wyłącznie w ramach filtrów lub wyrażeń nie tworzą kolumn w raporcie i odpowiednio nie generują nagłówków.

Zapis JSON
{
  "name": string
}
Pola
name

string

Nazwa wymiaru.