User Deletion API - Genel Bakış

Bu belge, Google Analytics User Deletion API'ye genel bakış sunar.

Giriş

Google Analytics User Deletion API, müşterilerin belirli bir kullanıcı tanımlayıcısıyla ilişkili verileri silme işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu araç, verilerinizi teminat altına almanıza yardımcı olan çeşitli araçlardan biridir.

Genel bakış

User Deletion API, Google Analytics müşterilerinin belirli bir kullanıcı tanımlayıcısına ait verileri bir projeden veya web mülkünden silmesine olanak tanır. Kullanıcı Silme istekleri, Firebase projeleri veya Google Analytics mülkleri kullanılarak gönderilebilir.

Veri silme isteğinde bulunma

Belirli bir kullanıcı için veri silme isteğinde bulunmak amacıyla upsert yöntemini kullanın. Upsert yöntemi, tek parametresi olarak Kullanıcı Silme İsteği Kaynağı alır. Veri silme isteği bir Google Analytics web mülküne (webPropertyId alanı tarafından belirtilir) veya bir GA4 Mülküne(propertyId alanı tarafından belirtilir) uygulanabilir. Verileri silinecek bir kullanıcı, id.userId alanındaki tanımlayıcılardan biri ayarlanarak belirtilebilir. Tanımlayıcının türü, id.type alanının içinde belirtilmelidir. Desteklenen kullanıcı kimliği türleri:

  • CLIENT_ID: Google Analytics İstemci Kimliği (yalnızca webPropertyId veya propertyId alanı ayarlandığında desteklenir).
  • USER_ID: Google Analytics User ID (yalnızca webPropertyId veya propertyId alanı ayarlandığında desteklenir).
  • APP_INSTANCE_ID: Firebase uygulama örneği kimliği (yalnızca firebaseProjectId veya propertyId alanı ayarlandığında desteklenir).

Analytics Yardım Merkezi'nde User-ID ve Client-ID özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Veri silme

upsert yöntemi, deletionRequestTime alanı ayarlanmış bir Kullanıcı Silme İsteği Kaynağı döndürür. deletionRequestTime alanı, silme isteğinin Google Analytics tarafından alındığı noktayı işaretler.

upsert yöntemini çağırmak için https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion OAuth 2.0 kapsamı gerekir.