Thiết lập sự kiện

Sự kiện cho phép bạn đo lường các lượt tương tác của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể đo lường thời điểm người dùng tải trang, nhấp vào đường liên kết và mua hàng. Google Analytics sử dụng dữ liệu từ các sự kiện để tạo báo cáo có thông tin về doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn này trình bày cách thiết lập các sự kiện được đề xuấtsự kiện tuỳ chỉnh trên trang web của bạn bằng cách sử dụng thẻ Google (gtag.js) hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Bạn không cần phải thiết lập các sự kiện được thu thập tự động và sự kiện đo lường nâng cao.

Đối tượng người xem

Bạn đã thiết lập Google Analytics và bắt đầu thấy dữ liệu trong các báo cáo của mình, nhưng bạn muốn thu thập nhiều thông tin hơn những gì Analytics tự động thu thập hoặc bạn muốn sử dụng một số tính năng và khả năng nhất định trong Analytics.


Xem các sự kiện trong Analytics

Bạn có thể xem sự kiện và thông số của sự kiện trong báo cáo Theo thời gian thực và báo cáo DebugView. Xin lưu ý rằng báo cáo DebugView yêu cầu phải có một số cấu hình bổ sung thì bạn mới có thể sử dụng báo cáo. Hai báo cáo này cho bạn biết những sự kiện mà người dùng kích hoạt trên trang web của bạn khi các sự kiện đó được kích hoạt.

Các bước tiếp theo