Centrum danych reklam

Dopasuj swoją metodę dokonywania pomiarów marketingowych do indywidualnych potrzeb biznesowych. Centrum danych reklam umożliwia przeprowadzanie niestandardowych analiz odpowiadających Twoim konkretnym celom biznesowym, a także poszanowanie prywatności użytkowników i utrzymywanie wysokich standardów Google dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Dzięki Centrum danych reklam możesz przesyłać dane własne do BigQuery i złączać je z danymi kampanii Google Ads na poziomie zdarzenia. Łączenie własnych danych z danymi Google o zdarzeniach umożliwia Ci uzyskiwanie statystyk, zwiększanie skuteczności reklam, łatwiejsze osiąganie celów biznesowych opartych na danych i efektywniejsze optymalizowanie kampanii. Wyniki z Centrum danych reklam są obliczane na podstawie danych zbiorczych pochodzących od sporej grupy użytkowników, co pozwala Google na udostępnianie większej ilości informacji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności użytkowników.

Hurtownia danych zapewniająca ochronę prywatności

Centrum danych reklam działa w sposób zapewniający ochronę prywatności, a jego funkcjonalność znacznie odbiega od innych rozwiązań do gromadzenia danych. Nawet eksperci z doświadczeniem w korzystaniu z innych rozwiązań dotyczących wymiany informacji z zachowaniem prywatności i do gromadzenia danych mogą potrzebować przewodnika po efektywnym posługiwaniu się Centrum danych reklam.

Centrum danych reklam chroni prywatność użytkowników w ten sposób:

 • nie można sprawdzać danych źródłowych, ponieważ naruszałoby to cel działania tej usługi, którym jest zbiorcze udostępnianie danych zapobiegające odkrywaniu tożsamości użytkowników;
 • po użyciu mechanizmów kontroli prywatności wiersze mogą zostać przefiltrowane bez ostrzeżenia;
 • niektóre mechanizmy kontroli prywatności przeprowadzają porównania z Twoimi historycznymi wynikami i mogą się aktywować, jeśli wyniki nie zmieniają się w wystarczającym stopniu między kolejnymi zadaniami.

Aby pomóc użytkownikom w efektywnym działaniu pomimo stosowanych w Centrum danych reklam mechanizmów kontroli prywatności, platforma ta zawiera zbiór danych syntetycznych. Nie podlega on kontroli prywatności, więc należy go używać do eksperymentów i tworzenia zapytań. Piaskownica może usprawnić proces tworzenia zapytań, ponieważ umożliwia Ci lepsze poznanie dane źródłowych.

Cechy

Centrum danych reklam ułatwia Ci ochronę i przestrzeganie prywatności użytkowników. Oprócz rozbudowanych mechanizmów kontroli prywatności, które pomagają zapewnić, że dane z tej platformy są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności, Centrum danych reklam umożliwia:
 • dopasowywanie Twoich danych własnych do informacji przechowywanych na serwerach Google odbywające się w sposób, który zapewnia ochronę prywatności;
 • przyznawanie użytkownikom Centrum danych reklam (z Twojej organizacji i spoza niej) dostępu do Twoich danych przy zachowaniu mechanizmów kontroli prywatności i bez wymogu pozyskiwania tych informacji;
 • przechowywanie Twoich danych na serwerach w:
  • Australii,
  • Europie (z wyjątkiem Londynu i Zurychu);
  • Japonii;
  • Stanach Zjednoczonych.
Centrum danych reklam to jedyny punkt dostępu do zdarzeń na podstawie identyfikatorów Google i identyfikatorów urządzeń mobilnych służących do pomiarów, w tym identyfikatorów użytkowników pochodzących od wydawców, który pozwala kompleksowo mierzyć i analizować skuteczność kampanii. Pamiętaj, że identyfikatory użytkowników pochodzące od określonych wydawców są udostępniane tylko na potrzeby pomiarów, a nie aktywacji.
Możesz tworzyć listy odbiorców i zarządzać nimi na potrzeby ich stosowania w innych usługach reklamowych Google, korzystając z analiz przeprowadzonych za pomocą Centrum danych reklam.
Centrum danych reklam obsługuje różne połączenia danych własnych. Dzięki tej usłudze możesz łączyć dane aplikacji mobilnych, dane o transakcjach offline lub dane z połączonej przestrzeni identyfikatorów.
Uwaga: pomiar widoczności jest dostępny tylko dla reklamodawców i agencji.
Centrum danych reklam umożliwia dostęp do danych Widoku aktywnego w usługach Campaign Manager 360 i Display & Video 360, a także do zaawansowanych pomiarów widoczności w YouTube.
Chociaż Centrum danych reklam znajduje się obecnie w fazie zamkniętych testów beta, możesz się dowiedzieć, czy jest ono dla Ciebie odpowiednie, dzięki:
 • współpracy z zespołem kont Google nad ustaleniem, czy Centrum danych reklam może Ci pomóc w osiągnięciu założonych celów;
 • skontaktowaniu się ze swoją agencją, która zaprezentuje Ci raporty i usługi dostępne w Centrum danych reklam;
 • sprawdzeniu na liście dostawców zewnętrznych, czy preferowany przez Ciebie dostawca jest zintegrowany z Centrum danych reklam.