Ustalanie stawek niestandardowych

Ustalanie stawek niestandardowych pozwala wzbogacać algorytmy ustalania stawek o dane własne. Określasz, które zdarzenia reklamowe są ważne dla Twojej firmy, podając wartość wyświetleń, a na tej podstawie Display & Video 360 tworzy algorytm ustalania stawek, który optymalizuje stawki pod kątem maksymalnej skuteczności.

Dzięki ustalaniu stawek niestandardowych w Centrum danych reklam możesz ulepszać algorytm ustalania stawek niestandardowych poprzez dodanie wszystkich danych zastrzeżonych, które rejestrujesz w tej usłudze, np. zdarzeń reklamowych powiązanych z kontami Google. Display & Video 360 obsługuje zarówno strategie automatycznego określania stawek, jak i ustalanie stawek niestandardowych, dlatego z tej ostatniej funkcji warto korzystać w Centrum danych reklam wtedy, gdy chcesz optymalizować skuteczność pod kątem danych, które nie występują w Display & Video 360.

Tworzenie algorytmu ustalania stawek niestandardowych

 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij kartę Ustalanie stawek.
 2. Kliknij + Utwórz algorytm.
 3. Nazwij algorytm.
 4. W sekcji „Źródło danych i udostępnianie”:
  1. W sekcji „Źródło danych” wybierz konto źródłowe Centrum danych reklam.
  2. W sekcji „Partner w Display & Video 360” wybierz miejsce docelowe w Display & Video 360.
  3. Kliknij + Wybierz reklamodawców, aby wybrać reklamodawców, którym chcesz udostępniać algorytm.
 5. Jeśli chcesz, aby algorytm był uruchamiany automatycznie, w sekcji „Harmonogram” zaznacz pole wyboru „Uruchamiaj codziennie”.
 6. W sekcji „Zapytanie o algorytm” kliknij + Utwórz zapytanie o algorytm.
  1. Utwórz zapytanie.
  2. Kliknij Zapisz i zamknij.
 7. Możesz teraz zobaczyć swój algorytm.

Edytowanie algorytmu ustalania stawek niestandardowych

 1. W menu nawigacyjnym po lewej stronie otwórz kartę „Ustalanie stawek”.
 2. Kliknij algorytm ustalania stawek, który chcesz edytować.
 3. Aby edytować szczegóły algorytmu, kliknij Edytuj lub  (ikonę edycji).