Skontaktuj się z zespołem pomocy

Zespół pomocy Centrum danych reklam oferuje poniższe usługi:

 • Łączenie kont:

  • udzielanie odpowiedzi na ogólne pytania o łączenie kont;
  • rozwiązywanie problemów i eliminowanie błędów występujących podczas łączenia kont;
  • łączenie kont z Centrum danych reklam w przypadku, gdy samodzielne łączenie jest niedostępne.
 • Pomoc dotycząca zapytań:

  • wyjaśnianie ogólnych kwestii dotyczących schematu;
  • rozwiązywanie problemów z wykonywaniem zapytań (aby eliminować typowe komunikaty o błędach, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów powodowanych przez błędy);
  • rozwiązywanie problemów z rozbieżnością danych w raportach własnych,
  • rozwiązywanie problemów z nieoczekiwanymi wynikami zapytań.

Aby rozwiązać dowolny z tych problemów, skontaktuj się z zespołem pomocy Centrum danych reklam (aby wyświetlić formularz kontaktowy, musisz się zalogować na konto, którego używasz do uzyskiwania dostępu do Centrum danych reklam).

Tworzenie zbioru danych na potrzeby rozwiązywania problemów z zapytaniami

Aby umożliwić zespołowi pomocy Centrum danych reklam rozwiązanie problemów, jakie masz z zapytaniem, musisz zapisać dane wyjściowe zapytania w nowym zbiorze danych służącym do rozwiązywania problemów i przyznać zespołowi pomocy uprawnienia dostępu do tego zbioru danych w ramach roli „wyświetlający dane BigQuery” (roles/bigquery.dataViewer). Dzięki temu zespół pomocy będzie mógł wyświetlać dane wyjściowe zapytania, nie uzyskując jednak dostępu do innych danych w Twoim projekcie Google Cloud. Te uprawnienia możesz odebrać w każdej chwili.

 1. Utwórz w swoim projekcie BigQuery zbiór danych o nazwie adh_support. Jeśli zamierzasz korzystać z Ustawień usługi VPC, Twój zbiór danych musi się znajdować w granicach tej usługi.
 2. Przyznaj kontu usługi dostęp do zbioru danych adh_support w ramach roli „edytujący dane BigQuery” (roles/bigquery.dataEditor).
 3. Przyznaj użytkownikowi adh-support-team-noreply@google.com dostęp do zbioru danych adh_support w ramach roli „wyświetlający dane BigQuery” (roles/bigquery.dataViewer). Opcjonalnie możesz określić dla tego zbioru danych domyślny termin ważności, aby po jego upływie wyniki zostały automatycznie usunięte.

Nieobsługiwane obszary

Zespół pomocy Centrum danych reklam nie udziela odpowiedzi na pytania o takie kwestie:

 • Korzystanie z interfejsu Ads Data Hub API. Zgłoszenia problemów możesz wysyłać za pomocą komponentu Google IssueTracker w Centrum danych reklam. Problemy z wynikami zapytań możesz jednak zawsze zgłaszać do zespołu pomocy Centrum danych reklam niezależnie od tego, czy dane zapytanie zostało wykonane za pomocą interfejsu użytkownika czy interfejsu API.
 • Tworzenie zapytań od zera.
 • Optymalizacja zapytań: dopracowywanie szczegółów zapytań w celu wygenerowania określonego zbioru danych lub uzyskania niewielkiego wzrostu wydajności.
 • Rozbieżności między raportami w usłudze a raportami dostawców usług pomiarowych przeznaczonych do Centrum danych reklam.
  • Aby wyeliminować takie rozbieżności, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą usług pomiarowych przeznaczonych do Centrum danych reklam.
 • Problemy z dostępem do interfejsu Centrum danych reklam.
  • Upewnij się, że dodano Cię do konta Centrum danych reklam jako użytkownika.
  • Spróbuj użyć obsługiwanej przeglądarki. Obecnie oficjalnie obsługiwany jest tylko program Chrome.
 • Prośby o dodanie funkcji.
 • Zgłoszenia, które nie dotyczą rozwiązywania problemów tylko zmian w usługach.
  • Aby dowiedzieć się, jak zmiany w usługach wpływają na Twój przypadek użycia, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta w Google.