Zasady Centrum danych reklam

Gdy zgodzisz się na warunki Umowy na korzystanie z Centrum danych reklam Google, musisz przestrzegać podanych niżej zasad (oprócz przekazanych Ci przez Google odpowiednich zasad dotyczących partnerów i poszczególnych usług). Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, możemy zawiesić lub odebrać Ci dostęp do Centrum danych reklam i możliwość korzystania z niego.

Prywatność

Centrum danych reklam ułatwia analizę (1) danych przesłanych przez Ciebie do projektu BigQuery oraz (2) zastrzeżonych danych Google.

Nie możesz:

 • podejmować prób dezagregacji danych, które Google raportuje w formie zagregowanej;
 • podejmować prób wykorzystania zastrzeżonych danych Google w celu identyfikacji użytkowników;
 • podejmować prób użycia zastrzeżonych danych Google w celu tworzenia, edytowania lub uzupełniania profili użytkowników ani tworzenia, edytowania lub uzupełniania list odbiorców do celów innych niż dozwolone w kanałach aktywacji odbiorców zatwierdzonych przez Centrum danych reklam i formalnie obsługiwanych przez oficjalny interfejs Centrum danych reklam;
 • używać identyfikatorów w tabelach odpowiedników przesłanych do Twojego projektu na platformie Google Cloud, które Google może wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację w dowolnych tabelach odpowiedników przesłanych do Centrum danych reklam.

Uzyskasz wszystkie wymagane zgody na przetwarzanie danych przekazywanych do Google przez Ciebie (lub na Twoje polecenie) przez Centrum danych reklam, a także będziesz przestrzegać dostępnej publicznie polityki prywatności dotyczącej Twoich metod zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji w powiązaniu z korzystaniem przez Ciebie z Centrum danych reklam.

Dane klienta

Jeśli używasz dopasowywania danych własnych i przekazywanych przez użytkowników lub dowolnej funkcji Centrum danych reklam, która umożliwia przesyłanie Twoich danych do Google, albo dowolnej funkcji aktywacji odbiorców dostępnej dla Ciebie w Centrum danych reklam, możesz przesyłać i wykorzystywać w inny sposób tylko informacje o klientach pochodzące z własnych danych zebranych przez Twoją firmę (lub, w stosownych przypadkach, firmę klienta, w imieniu której korzystasz z Centrum danych reklam). Obejmuje to informacje zebrane z witryn, aplikacji, sklepów stacjonarnych i innych źródeł, udostępnione Twojej firmie bezpośrednio przez klientów.

Jeśli jesteś reklamodawcą, który nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio klientom (np. jesteś producentem produktu lub reprezentujesz studio filmowe), możesz przesyłać informacje o klientach zebrane przez sprzedawcę, który sprzedaje Twoje produkty (jeśli klienci przekazują mu bezpośrednio informacje o sobie). Musisz: (1) potwierdzić na piśmie, że sprzedawca przestrzega tych zasad; oraz (2) w przypadkach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, mieć odpowiednie umowy zawarte z takimi sprzedawcami.

Przykłady:

 • dane uzyskane od użytkownika, który zrobił zakupy na Twojej stronie;
 • dane uzyskane od użytkownika, który zarejestrował się, aby otrzymywać komunikaty marketingowe w Twoich aplikacjach;
 • dane uzyskane od użytkownika, który zarejestrował się w programie lojalnościowym w jednym z Twoich sklepów stacjonarnych.

Jeśli używasz dopasowywania danych własnych i przekazywanych przez użytkowników lub dowolnej funkcji Centrum danych reklam, która umożliwia przesyłanie Twoich danych do Google:

 • Poinformuj klientów (na przykład w polityce prywatności) o tym, że udostępniasz ich dane osobom trzecim, które wykonują usługi w Twoim imieniu oraz uzyskiwać zgodę klientów na udostępnianie i wykorzystanie tych danych (jeśli wymaga tego prawo).
 • Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, w tym przepisów o ochronie danych oraz przepisów dotyczących prywatności, a także wszelkich regulacji wewnętrznych i branżowych. Sygnały dotyczące zgody są wymagane w przypadku danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego wysyłanych do Google w celach reklamowych, w tym na potrzeby CDR. Sygnały takie muszą zawierać zgodę na używanie danych osobowych we wszystkich usługach Google, jak podano w witrynie Business Data Responsibility.
 • Zachowuj w stosownym zakresie zgodność z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
 • Nie możesz przesyłać informacji, jeśli jest to niezgodne z prawem. Dotyczy to np. informacji o osobach nieletnich. Nie przesyłaj żadnych (1) danych, o których wiesz, że dotyczą osób w wieku poniżej 13 lat, ani (2) informacji zebranych na stronach lub w aplikacjach przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia.

Jeśli używasz Centrum danych reklam w połączeniu z innymi usługami Google, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, musisz przestrzegać zasad odpowiednich usług Google (np. Zasad Google Ads dotyczących reklam spersonalizowanychZasad programu dotyczących platform) i zachowywać w stosownym zakresie zgodność z polityką w zakresie zgody użytkownika z UE.

Dopuszczalne użytkowanie

 • Aby mieć dostęp do Centrum danych reklam i z niego korzystać, musisz używać interfejsu Ads Data Hub API od Google lub interfejsu internetowego Centrum danych reklam.
 • Google zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zapytań na koncie Centrum danych reklam przypadających na reklamodawcę, jeśli liczba wysłanych równocześnie zapytań przekracza 10.
 • Google zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zapytań na koncie Centrum danych reklam przypadających na reklamodawcę, jeśli zostanie przesłane więcej niż 10 zapytań na minutę.
 • Jeśli zapytanie zaburza stabilność działania Centrum danych reklam, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zapytania.
 • Nie możesz bezpośrednio ani za pośrednictwem osoby trzeciej używać Centrum danych reklam do eksportowania, wyodrębniania ani powielania lub wykorzystywania w inny sposób zastrzeżonych danych Google w celu tworzenia, promowania lub ulepszania produktów bądź usług, które konkurują bezpośrednio z jakimikolwiek produktami lub usługami reklamowymi Google, albo w celu publicznego ujawniania wyników testów porównawczych, analizy porównawczej lub oceny jakichkolwiek produktów bądź usług reklamowych Google.

Dodatkowe ograniczenia dotyczące informacji poufnych w Centrum danych reklam

Podlegasz dodatkowym ograniczeniom dotyczącym poufnych informacji o zainteresowaniach lub kategorii zainteresowań (zgodnie z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych Google). Ograniczenia te przedstawiają się następująco:

 • Poufne kategorie zainteresowań wymienione w zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników Centrum danych reklam do tworzenia list odbiorców, kierowania reklam na użytkowników ani do promowania produktów lub usług reklamodawców.
 • Podczas wykonywania zapytań na potrzeby kierowania reklam nie możesz łączyć z danymi Google informacji spoza Google powiązanych z poufnymi kategoriami zainteresowań.
 • Danych z raportów wygenerowanych przez Ciebie lub w Twoim imieniu w Centrum danych reklam nie możesz łączyć w celach komercyjnych z informacjami powiązanymi z poufnymi kategoriami zainteresowań.

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2024 r.

Wersje archiwalne

3 listopada 2023 r.

4 grudnia 2020 r.