Pierwsze kroki z interfejsem internetowym Centrum danych reklam

Korzystając w Centrum danych reklam z interfejsu internetowego, możesz wykonywać znaczną część tych samych zadań co za pomocą interfejsu API. Z tego przewodnika dowiesz się, jak utworzyć od podstaw zapytanie służące do pomiaru łącznej liczby wyświetleń podawanych przez funkcję Przenoszenie danych Campaign Managera 360, przetestować je, a potem wykonać.

Tworzenie zapytania

 1. Otwórz kartę Zapytania.
 2. Aby otworzyć Edytor zapytań, kliknij + Utwórz zapytanie.
 3. Kliknij Puste.
 4. W Edytorze zapytań:

  1. Nadaj zapytaniu nazwę.
  2. Wklej ten kod SQL:
  SELECT
   COUNT(*) AS impressions
  FROM adh.cm_dt_impressions
  ;
  
 5. Zapisz zapytanie.

Testowanie zapytania za pomocą piaskownicy

 1. W Centrum danych reklam otwórz kartę Zapytania.
 2. Kliknij nazwę utworzonego wcześniej zapytania.
 3. W lewym górnym rogu edytora kliknij Wykonaj.
 4. W menu Dane reklam z wybierz ADH Sandbox Customer.
 5. W polu Tabela docelowa określ, gdzie mają być zapisywane wyniki zapytania.
 6. Wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia między 18.08.2018, godz. 00:00:00 a 17.09.2018, godz. 23:59:59. Zalecamy ustawienie automatycznie uzupełnianego 30-dniowego zakresu.
 7. Kliknij Start.

Gdy zapytanie zostanie wykonane, otwórz jego wyniki w BigQuery. Powinna tam być widoczna tabela podobna do tej:

Wiersz wyświetlenia
1 388204742

Jeśli wyniki zapytania testowego są zadowalające, możesz wykonać zapytanie na rzeczywistych danych.

Wykonywanie zapytania w Centrum danych reklam

Po przetestowaniu zapytania w środowisku piaskownicy możesz je wykonać na rzeczywistych danych.

 1. W Centrum danych reklam otwórz kartę Zapytania.
 2. Kliknij nazwę zapytania, które chcesz wykonać.
 3. Kliknij  Wykonaj.
  • U góry strony zobaczysz, ile szacunkowo bajtów użyje to zapytanie.
 4. Wybierz identyfikator w menu Dane reklam z:. Powinny to być dane reklam z identyfikatora powiązanego z danymi reklam, których dotyczy zapytanie (jeśli chcesz wysyłać zapytania o dane dostępne w piaskownicy, wybierz CDR „Sandbox Customer”).
 5. Jeśli używasz tabeli odpowiedników, wybierz ją w menu Tabela odpowiedników z:.
 6. W polu Tabela docelowa określ, gdzie mają być zapisywane wyniki zapytania.
 7. Aby określić zakres dat zapytania, wpisz datę rozpoczęcia i zakończenia.
 8. Wpisz strefę czasową. Powinna ona odpowiadać strefie czasowej usługi, w której można kupować reklamy.
 9. Opcjonalnie: wpisz wartości dowolnych parametrów.
 10. Kliknij Wykonaj.